Alla våra besöksupplevelser

Här finns information om, inte alla så i varje fall de flesta av, våra besöksupplevelser samlade på en sida. Eftersom det fortfarande finns många fler besöksupplevelser i Lund att ta fram information om, så kommer den här sidan fyllas på efter hand. De angivna tiderna ska ses som en uppskattning av hur mycket tid man bör avsätta för de olika besöksupplevelserna.

[Bild] Lunds medeltida stadskärna är som vackrast varma och soliga sommardagar.

Våra besöksupplevelser är utformade som sevärdheter, promenader och cykelutflykter. Man guidar sig själv med hjälp av den information vi har tagit fram, som mobilvänliga sidor här på vår webbplats, och i flera fall även broschyrer som utformats som mobilvänliga PDF-dokument. Informationen är en viktig del av besöksupplevelsen genom att berätta det intressanta som inte syns så lätt om man inte redan känner till det.

Upplev det vikingatida Lund

[Bild] Lund anlades troligen i början av 970-talet och är därmed Sveriges äldsta stad. I och med att staden anlades tog Lund över den gamla stadens roll, det som numera är Uppåkra, och blev en anglosaxiskt präglad kyrkostad.

Upplev det medeltida Lund

[Bild] Medeltiden var Lunds verkliga storhetstid, som kyrkans skandinaviska centrum och ärkebiskopssäte. En tid som förändrade Lund från att ha varit kungens stad till att bli en utpräglad kyrkostad.

Upplev universitetsstaden Lund

[Bild] Den bästa möjligheten att uppleva universitetsstaden Lund är i samband med evenemangen den siste april och första maj.

Upplev Slaget vid Lund

Upplev 1800-talets Lund

[Bild] En promenad i August Strindbergs Lund är ett intressant sätt att uppleva en del av 1800-talets historia i Lund.

Fler sätt att uppleva Lund

[Bild] Så här vackert är det i många av Lunds koloniområden under sommaren.

Besöksupplevelser i Lunds omgivning

[Bild] I Hällestads kyrka finns det fantastiskt vackra kalkmålningar från 1460 som skildrar passionshistorien från bibeln.