Lunds gamla kvarter

Besöksupplevelse Promenad
ca. 1-3 timmar Se också
Rosornas stad Lund
I Lunds gamla stadskärna innanför den medeltida stadsvallen finns många vackra gamla och ofta lite pampiga byggnader från 1800-talet bevarade. Även längs med Lunds mesta shoppinggata, Lilla Fiskaregatan , är flera av husen över hundra år gamla. Vill man se Lunds mest pittoreska och vackra kvarter, där gatorna kantas av låga, ofta mer än hundra år gamla hus, blommande stockrosor, lavendel och rosor under sommaren, så ska man gå på promenad i Lunds gamla kvarter. Se också vår sida med bilder av "rosornas Lund", en promenad bland blommande stockrosor, lavendel och rosor i Kulturkvadranten.

[Bild] Adelgatan i Kulturkvadranten, en av de mest fotograferade gatorna i Lunds gamla kvarter.

Det är framför allt i tre områden man hittar några av Lunds mest pittoreska gamla kvarter, nämligen (1) Kulturkvadranten , (2) Nöden och runt kvarteret (3) Sankt Måns .

[Karta]

Många av gatorna i Lunds centrala delar och i de gamla kvarteren är belagda med kvadratisk gatsten men det finns några gator där det finns gammaldags kullersten vilket gör dem särskilt pittoreska. Det är dels Lilla och Stora Sigridsgatan i Kulturkvadranten, och dels västra delen av Västergatan vid kvarteret Sankt Måns.

[Bild] [Bild]
Lilla och Stora Sigridsgatan i Kulturkvadranten. Västergatan vid kvarteret Sankt Måns.

Hjortgatan i Kulturkvadranten är också en speciellt vacker gata för dess äldre, lite större, gatsten och för att den kantas av stockrosor och lavendel under sommaren.

[Bild] Hjortgatan i Kulturkvadranten.