× [Bild]

Evenemang och annat som händer i Lund

Se också
Våra besöksupplevelser
Det händer nästan alltid något kul eller intressant här i Lund, men allt går inte att berätta om på en sida som den här. Så det finns också mycket som vi inte har tagit med, men på den här sidan nämner vi lite exempel bland smått och stort av sådant som händer i Lund varje år. Vi berättar framför allt om sånt som är speciellt och unikt för just Lund, och mycket handlar förstås om Lund som universitetsstad.

Lunds studentsångare sjunger in våren på trappan till Universitetshuset Lunds studentsångare sjunger in våren på trappan till Universitetshuset den 1 maj varje år.

Den 30 juni 2023 är det 900 år sedan kryptans högaltare, eller huvudaltare, invigdes. Det är förstås något som vi från Lunds ideella turistinformation Destination Lund kommer uppmärksamma. Läs mer om det på vår sida om Lunds domkyrka 900 år 2023.

Januari

Sedan 1868 anordnar Akademiska Föreningen i Lund hälsningsgille för nya och gamla studenter i början av varje termin. Vårterminens hälsningsgille brukar anordnas på Akademiska Föreningen en dag i slutet av januari.

Universitetets årshögtid firas i Universitetshusets aula varje år på eller omkring Karldagen den 28 januari. Vart sjätte år sker också installation av ny rektor för universitetet i samband med årshögtiden. Årshögtiden är öppen för allmänheten i mån av plats, men antalet platser brukar vara starkt begränsat.

Mars-April

En lördag i slutet av mars eller början av april infaller Stora Toddydagen (Dies Toddyum Magna), som är ett årligt återkommande evenemang för Medicinska Föreningen vid Lunds universitet. Toddyspexet har premiär på fredagen innan. Under dagen säljer medicinstudenterna, de s.k. Toddygumborna, den parodiska skriften Toddybladet till allmänheten runt om i centrum. I Lundagård anordnar Toddyspexarna kringaktiviteter som rävjakt och s.k. toppspel som är ett slags lek där de försöker få leksaken, den s.k. toppen, att snurra genom att piska den.

Toddygumbor som säljer Toddybladet under Stora Toddydagen i Lund Toddygumbor som säljer Toddybladet under Stora Toddydagen.

Den 1 april öppnas alla Lunds koloniområden för allmänheten. Alla är välkomna att besöka koloniområdena varje dag mellan 08:00 och 20:00 ända till den siste september. Det finns 18 koloniområden och det är intressant att besöka flera koloniområden om man har möjlighet till det, för att se hur de skiljer sig åt. Det är också en god idé att besöka dem flera gånger under sommaren för att se hur de förändras när växtligheten tar fart. Läs mer på vår sida om Lunds koloniområden.

Koloniområdet Täppan i Lund Den 1 april öppnas alla Lunds koloniområden för besök varje dag mellan 08:00 och 20:00.

Valborgsmässoafton den 30 april kallas enligt gammal tradition för Siste april här i Lund. Den dagen sker Sveriges största spontanfest i Lunds stadspark med över 30 000 besökare. Sveriges största picknick startar tidigt på morgonen och pågår till någon gång under eftermiddagen. Läs mer om det i vår besöksguide om Siste april och Första maj i Lund.

Siste april i Lunds stadspark Siste april i Lunds stadspark den 30 april som en jättestor picknick med över 30 000 besökare.

Den 30 april sker studenternas mösspåtagningTegnérplatsen . Mösspåtagning på Tegnérplatsen i Lund Mösspåtagning på Tegnérplatsen den 30 april. Ceremonin startar 17:55 med att Lunds universitets studentkårers vice ordförande håller tal till våren. Klockan 18:00 tar studenterna på sig sina vita studentmössor. Före och efter ceremonin brukar någon av Lunds studentkörer sjunga vårsånger. Ceremonin har sitt ursprung från tiden då studenterna bar studentmössa året om och bytte från vintermössan till sommarmössan vid midnatt mellan den siste april och första maj. Vintermössan, som var av samma modell som sommarmössan men blå och gjord av ylle, bars mellan hälsningsgillet, som anordnades den 4 oktober, och Siste april. Sedan 1965 sker mösspåtagningen vid 18:00 istället och det allt större universitetet har gjort att ceremonin numera sker på Tegnérplatsen istället för i AF-borgen som det var förut.

Under kvällen den 30 april anordnas traditionellt valborgsmässofirande i Lunds stadspark med tal till våren, musik och valborgsmässobål.

Valborgsmässofirande i Lunds stadspark Valborgsmässofirande i Lunds stadspark den 30 april.

Maj

Den 1 maj genomförs studenternas rektorsuppvaktningUniversitetsplatsen . Det börjar 12:20 med att studenternas fanborg tågar från AF-borgen till Universitetshuset. Där håller Lunds universitets studentkårers ordförande tal till rektorn, som svarar genom att hålla tal till studenterna. Rektorsuppvaktning är en årlig tradition från 1849. Innan dess gick studenterna runt i Lund och besökte sina professorer för att berätta vad de tyckte om dem som lärare genom att ge dem beröm och kritik.

Rektorsuppvaktning på Universitetsplatsen i Lund Rektorsuppvaktning på Universitetsplatsen den 1 maj.

Klockan 18:00 den 1 maj sjunger Lunds studentsångare in våren på trappan till Universitetshuset . Det brukar komma mycket folk och sänds i direktsändning i Sveriges Television, så det är bra att komma tidigt om man vill få plats långt fram så att man ser studentsångarna. Lunds Studentsångare är en manskör som grundades 1831 och som har omkring 50 aktiva körmedlemmar idag. När de sjunger in våren den 1 maj så är de många fler än så eftersom även tidigare körmedlemmar medverkar då.

Lunds studentsångare som sjunger in våren på trappan till Universitetshuset i Lund Lunds studentsångare som sjunger in våren på trappan till Universitetshuset den 1 maj.

Det är ett måste att någon gång uppleva Lundakarnevalen, det absolut största evenemanget i Lund, som anordnas av studenterna vid Lunds universitet i mitten av maj vart fjärde år. Det är också det bästa sättet att uppleva universitets- och humorstaden Lund. Lundakarnevalen brukar anordnas av omkring 5 000 studenter och det brukar komma omkring 400 000 besökare under de tre dagarna som evenemanget pågår, från fredag till söndag. Till lördagens karnevalståg brukar det komma över 200 000 besökare! Nästa gång Lundakarnevalen anordnas blir 2026, preliminärt den 22 till 24 maj. Vår besöksguide om Lundakarnevalen kan användas för att planera ditt besök i god tid före nästa karneval.

Lundakarnevalens karnevalståg 2022 En del av Lundakarnevalens karnevalståg 2022.

Sedan många år anordnar föreningen Kodachikai konventet Kodachicon i mitten eller slutet av maj varje år på Polhemskolan här i Lund. Kodachicon är en fyra dagar lång mässa, festival och ungdomsläger, eller konvent som de brukar kalla det, som främst är inriktat på asiatisk populär-media-kultur, men även seriealbum, västerländsk bok-, film- och TV-media, digitala spel och brädspel, samt rollspel. Alla som vill är välkomna, men konventet riktar sig framför allt till ungdomar.

Kodachikai är en förening här i Lund för bl.a. brädspel, tv-spel och cosplay. Kodachi är japanska för en liten samling träd, dvs en lund, och kai är japanska för förening. Con i Kodachicon syftar på convention, eller konvent. Man kan läsa mer om evenemanget på webbplatsen för Kodachicon.

Konventet Kodachicon i Lund anordnas varje år av föreningen Kodachikai

Sedan 1670 anordnas doktorspromotion för alla fakulteter vid Lunds universitet sista fredagen i maj när det inte är dag efter Kristi Himmelsfärd, då det istället sker fredagen en vecka tidigare eller senare. Det börjar 12:00 med att alla som ska promoveras till doktorer går i procession tillsammans med universitetets rektor, marskalkar och fanborg från Universitetshuset till Lunds domkyrka . Där genomförs själva promotionen genomgående på latin, förutom rektorns inledningstal. Det skjuts också salut med kanonskott efter varje promotionsakt, flera gånger under eftermiddagen, på norra sidan av Lunds domkyrka. Processionen är fascinerande och brukar locka många åskådare, och kanonskotten hörs i hela centrala Lund. Evenemanget är öppet för allmänheten i mån av plats, men antalet platser brukar vara starkt begränsat. Under kvällen fortsätter firandet med promotionsmiddag för omkring 500 deltagare i Stora salen på Akademiska Föreningen .

Doktorspromotionens procession från Universitetshuset till Lunds domkyrka Doktorspromotionens procession från Universitetshuset till Lunds domkyrka sista fredagen i maj.

Juni

Legenden om den danska flaggan Dannebrog högtidlighålls i Lunds domkyrka den 15 juni. En kopia av en äldre Dannebrog ställs fram vid ärkebiskop Anders Sunesens grav i norra transeptet, det s.k. dopkapellet. Enligt legenden föll Dannebrog ner från himlen kvällen den 15 juni 1219, när Anders Sunesen sträckte sina armar mot himlen och bad Gud om hjälp. De angreps av ester i slaget vid Lindanäs, Estlands nuvarande huvudstad Tallin, där danskarna var på korståg. Samtidigt sa en röst från himlen att de skulle segra när de reste fanan. Efter den 15 juni flyttas Dannebrog till södra transeptet, det s.k. Sjuarmade ljusstakens kapell, där den står till augusti månad. Man kan läsa mer om legenden på vår sida om Anders Sunesen och legenden om Dannebrog.

Dannebrog vid ärkebiskop Anders Sunesens grav i Lunds domkyrka Dannebrog vid ärkebiskop Anders Sunesens grav i Lunds domkyrka den 15 juni.

Första veckan i juli varje år anordnar Skånes släktforskarförbund en släktforskarvecka tillsammans med lokala skånska släktforskarföreningar. släktforskarveckans första dag 2022 på Arkivcentrum Syd Programmet för släktforskarveckans första dag 2022 på Arkivcentrum Syd. Det är en vecka då man kan ta del av intressanta föredrag om släkt- och hembygdsforskning, men även andra intressanta föredrag och evenemang.

Måndagen, släktforskarveckans första dag, arrangeras alltid tillsammans med Lunds släktforskarföreningArkivcentrum Syd här i Lund. Då finns en mängd föreningar och verksamheter på plats med olika utställningar och informerar om sin verksamhet, om släkt- och hembygdsforskning och annan intressant information. Under hela dagen, från 09:30 till omkring 15:30, finns det också många intressanta föredrag att lyssna på. Man hittar programmet för hela dagen på Släktforskarveckans webbplats och där finns också en sida med länkar till programmet för de övriga dagarna under släktforskarveckan.

I år har Lunds ideella turistinformation Destination Lund bjudits in för att medverka under släktforskarveckans första dag på Arkivcentrum Syd. Då kommer en av våra medlemmar ge föredraget "Lund för tusen år sedan - Det vikingatida Lund" och våra medlemmar kommer finnas på plats vid ett bord för att informera om vår turistinformation, våra besöksguider och det kulturhistoriska Lund.

Augusti-September

Sankt Laurentius vänd mot församlingen i Lunds domkyrka Sankt Laurentius vänd mot församlingen i Lunds domkyrka den 10 augusti. Den 10 augusti vänds bronsskulpturen av Sankt Laurentius med ansiktet utåt mot församlingen, och det läggs en blomsterkrans nedanför figuren. Det var nämligen den dagen, den 10 augusti år 258, som diakonen Laurentius i Rom brändes levande på bål fastspänd på ett halster. Han straffades för att ha undanhållit de kristnas skatter för den romerske kejsaren Valerianus och istället delat ut dem till de fattiga i staden. Resten av året är figuren, som står mitt i koret i Lunds domkyrka , vänd med ansiktet in mot högaltaret. Sankt Laurentius är, jämte jungfru Maria, Lunds domkyrkas skyddshelgon. Det halster som han håller i handen är symbol för Lunds domkyrka och för Lunds stift. Sankt Laurentius är också humorns skyddshelgon. Det sägs nämligen att han, medan han låg på halstret, ska ha bett om att bli vänd så att han skulle bli mer jämnt stekt på andra sidan också.

I slutet av augusti eller början av september arrangeras Nordens största humorfestival Lund Comedy Festival. Över hundra svenska och internationella komiker uppträder då under några dagar på olika scener runt om i Lund. Många komiker förlägger premiären av sin show till den här festivalen, och många provar nytt material i s.k. try out-föreställningar. Comedy slam är också ett stående inslag, en tävling i stand-up komik där publiken röstar på vilken av komikerna de tycker var roligast. Det börjar med ett antal kvartsfinaler där de som vinner går vidare till en av flera semifinaler och slutligen final.

En av deltävlingarna i Comedy slam under Lund Comedy Festival En av deltävlingarna i Comedy slam under Lund Comedy Festival omkring månadsskiftet augusti-september.

Sedan 1868 anordnar Akademiska Föreningen i Lund hälsningsgille för nya och gamla studenter i början av varje termin. Höstterminens hälsningsgille brukar anordnas på Akademiska Föreningen en dag i början av september.

En lördag i mitten av september är det Kulturnatt i Lund. Med över 300 olika kulturarrangemang brukar den locka över 50 000 besökare. Det mesta brukar vara gratis. Det brukar vara konserter på Stortorget, Mårtenstorget och många andra ställen. Flera av kyrkorna och museerna i Lund anordnar guidade visningar, och det är olika slags kulturarrangemang på de olika torgen. Lunds universitet brukar arrangera en lång rad aktiviteter vid de olika institutionerna. Lunds ideella turistinformation Destination Lund medverkade 2019 genom att informera om vårt stora utbud av turistinformation om det kulturhistoriska Lund.

Kulturnatten i Lund Kulturnatten i september.

En helg i slutet av september anordnas skördefesten i Lunds stadspark . Under två dagar brukar där finnas över 100 utställare som erbjuder ekologiska och närproducerade livsmedel och hantverk. Skördefesten brukar inledas vid 11:00 på lördagen med en skottkärreparad från Stortorget till Stadsparken. Paraden leds av Alte Kamereren, en av Lunds två studentorkestrar. Barn brukar få möjlighet att åka häst och vagn i paraden.

Skördefesten i Lunds stadspark Skördefesten i Lunds stadspark i slutet av september

Oktober

På fredagen som infaller i mitten av oktober varje år anordnas professorsinstallation i Universitetshusets aula . De nya professorerna av universitets rektor installeras under högtidliga former. Installationen är en ceremoni som kommer från den medeltida ritualen där nyutnämnda kaniker fördes till sina platser i domkyrkans korstolar. På samma sätt installerar universitetets rektor professorer genom att föra dem till katedern i Universitetshusets aula. Evenemanget är öppet för allmänheten i mån av plats, men antalet platser brukar vara starkt begränsat.

December

Vid tolvslaget på nyårsafton brukar den ideella pyrotekniska föreningen LundaPyrot vid Lunds Tekniska Högskola anordna nyårsfyrverkeri på Universitetsplatsen . Nyårsfyrverkeriet anordnas egentligen för Teknologkårens nyårsbal som hålls i Akademiska Föreningen. När tolvslaget närmar sig så fylls platsen utanför AF-borgen med teknologstudenter, men många Lundabor går också dit för att se på nyårsfyrverkeriet. Ev. information om nyårsfyrverkeriet hittar man på LundaPyrot Facebooksida .

Nyårsfyrverkeri på Universitetsplatsen Nyårsfyrverkeri på Universitetsplatsen .