× [Bild]

Förslag för ökad turism till Lund

Se också
Mer om vilka vi är
Hur kan man öka turismen till Lund? På den här sidan har vi samlat många, mer eller mindre realistiska, idéer och förslag som våra medlemmar har kommit på för att bidra till ökad turism i Lund. De flesta av idéerna har vår verksamhet inte möjlighet att genomföra eftersom det inte finns resurser eller det inflytande som behövs. Den som har möjlighet att bidra till att de här idéerna kan genomföras är välkommen att plocka upp förslaget och driva det vidare. Om någon tror att Lunds turistförening och Lunds ideella turistinformation Destination Lund kan bidra med något för att förslagen ska kunna förverkligas, eller har några frågor om dem, så får man gärna kontakta oss.

Lunds turistförening och turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lund är en helt ideell verksamhet där allt arbete görs oavlönat och med nollbudget. Samtidigt är det ofta svårt att hitta samma driv och engagemang bland dem som arbetar med något för sin försörjning eller sin karriär som det man hittar hos personer som arbetar med något enbart av lust och glädje för att åstadkomma något bra tillsammans. En sådan miljö bidrar ofta till hög kreativitet. Så är det också för Lunds turistförening och Lunds ideella turistinformation Destination Lund.

Lunds ideella turistinformation Destination Lunds förslagför ökad turism till Lund

Har du någon annan idé som borde vara med i den här listan? Kontakta oss i så fall, eller framför det som ett inlägg i Lunds turistförening

Förslag för att synliggöra det kulturhistoriska Lund

Förslag för fler turistattraktioner

Övriga förslag