Den medeltida stadsvallen runt Lund

4,4 km
ca. 2-4 timmar
Broschyr
På 1130-talet byggdes det en stadsvall som en tydlig gräns runt det 84 hektar stora stadsområde som kom att utgöra staden Lund under nästan 800 år. Det fanns fyra utfarter eller tullar, i norr, söder, öster och väster. Där fanns det portar med träbroar som var försedda med vindbrygga över en vallgrav som löpte längs med hela stadsvallens utsida. Idag finns bara en liten rest kvar av den medeltida stadsvallen som omgav Lund, men spåren av den syns fortfarande i Lunds medeltida stadskärnas form, som en oval diamant. Gatunätet i området som omgavs av stadsvallen är än idag till stor del identiskt med det gatunät som lades ut när Lund anlades i början av 970-talet.

[Bild]

Den ursprungliga stadsvallen var omkring 3 700 meter lång, 10 till 12 meter bred, och 2,5 meter hög. På utsidan av stadsvallen fanns det en vallgrav som var 8 till 10 meter bred och 2,5 meter djup. Vallgraven var inte vattenfylld men den var vattenförande, ungefär som en bäck. Bygget av stadsvallen innebar att omkring 60 till 70 tusen kubikmeter jord fick flyttas för hand. Stadsvallens syfte verkar inte ha varit försvar och skydd, utan att skapa kontroll över varu- och trupptransporter in och ut ur staden och över skatter och tullar.

Promenad längs med den medeltida stadsvallen

Ett intressant sätt att se Lund är att gå på promenad längs den väg som stadsvallen runt Lund sträckte sig. Använd vår mobilvänliga broschyr om stadsvallen och tullarna som guide. I broschyren berättar vi också om många andra sevärdheter och intressanta platser längs med vägen. Kartan nedan visar bara några av platserna som broschyren tar upp, de som handlar om själva stadsvallen på olika sätt.

[Bild]

Promenaden längs med den medeltida stadsvallen, som vi har beskrivit den, börjar vid den norra infarten till det medeltida Lund. Men eftersom man går ett helt varv så kan man börja och sluta var man vill. Promenaden är ca. 4,4 km lång, och man kan dela upp den på flera kortare etapper om man vill se mer längs vägen så att det blir för mycket för att göra det under en dag.

[Bild] [Bild]
Vid Norrtull (1) fanns norra infarten till det medeltida Lund. Vid Östertull (2) fanns östra infarten till det medeltida Lund.
[Bild] [Bild]
Monument över stadsvallen (3). Under 1890-talet anlades allén Södra Vallpromenaden (4) för att markera var stadsvallen gick förut.
[Bild] [Bild]
Vid Södertull (5) fanns södra infarten till medeltida Lund. I stadsparken finns en drygt 500 meter lång bevarad rest av stadsvallen (6), ibland även kallad för Högevall.
[Bild]
Vid Västertull (7) fanns den västra infarten till det medeltida Lund.