Åk spårväg hop-on hop-off genom forskarstaden Lund

Spårvagnstur
ca. 1-4 timmar
Lund är en av Nordens största universitets- och forskarstäder. Nordöstra Lund utgör en enormt stor forskarpark med forskningsinriktade företag sida vid sida med universitetets institutioner. Det enklaste sättet att uppleva den här sidan av Lund som besökare, är att åka spårväg genom forskarstaden i nordöstra Lund. Men man kan också cykla runt i området om man hellre vill det. Använd vår broschyr om Forskarstaden Lund som guide.

[Ideon]
Spårvägshållplats Ideon vid Ideon Science Park (3).

OBS: Spårvägstrafiken i Lund ligger nere pga tekniska problem med spårvagnarna. Vi har ingen prognos för när spårvägstrafiken kommer igång igen, men vi kommer ta bort den här texten när problemen är lösta.

Spårvägstrafiken genom nordöstra Lund startade den 13 december 2020. Spårvägen är 5,5 km lång och det tar 15 minuter att åka hela sträckan. Det finns nio hållplatser (H) och från dem är det gångavstånd till många av universitetets institutioner och många av forskningsanläggningarna.

[Spårvägskarta]
Spårvägens hållplatser (H) och de forskningsanläggningar som nämns på den här sidan.

[Hållplats Clemenstorget]
Spårvägens hållplats vid Clemenstorget
Det avgår en spårvagn var 10:e minut från Clemenstorget och biljett köper man enklast i Skånetrafikens app där man kan betala med betalkort. Sök efter resor mellan "Lund Clemenstorget" och "Lund ESS" i appen eller på Skånetrafikens webbplats för att se aktuella avgångstider och biljettpriser. Linjen kallas för "Spårvagn 1". Läs mer om Skånetrafikens app på vår sida med reseinformation.

En enkelbiljett varar i en timme och fungerar bra om man bara vill åka fram och tillbaka en gång med spårvägen utan att stiga av. En 24-timmarsbiljett gör däremot att man kan åka fram och tillbaka och stiga av och stiga på så många gånger man vill och den kostar lika mycket som två enkelbiljetter. En 24-timmarsbiljett är det bästa för den som vill åka spårvagn hop-on hop-off för att se sig om i forskarstaden Lund. Eller göra lite spårvägsturism som vi kallar det.

Forskningsanläggningarna

Det är förstås omöjligt att nämna alla de forskningsinriktade företag som finns i Lund. Lunds universitet bedriver också omfattande forskning inom alla möjliga områden. Därför nämner vi bara ett urval forskningsanläggningar som exempel på den forskning som bedrivs i Lund. Det är de forskningsanläggningar som också beskrivs i vår broschyr om Forskarstaden Lund .

Två av de stora forskningsanläggningarna vid Lunds universitet är Biomedicinskt centrum och Kemicentrum.

Biomedicinskt centrum (1), (HUniversitetssjukhuset , 700 m till Biomedicinskt centrum, med omkring 50 000 kvadratmeter lokalyta är Lunds universitets stora forskningscentrum för medicinsk forskning med klinisk inriktning. Där finns ca. 170 forskargrupper och mer än 1 700 forskare, doktorander och annan personal. 700 m till Kemicentrum.

Kemicentrum (2), (H) LTH , 300 m till Kemicentrum, är Nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi med över 1 000 studenter och anställda. Kemicentrum är ett byggnadskomplex med fem hus på en yta av omkring 40 000 kvadratmeter. 400 m till Ideon Science Park.

[Bild] [Bild]
Biomedicinskt centrum (1) Kemicentrum (2)

Man kan säga att Lunds ställning som forskarstad grundlades i och med att forsknings- och utvecklingsbyn Ideon Science Park (3), (HIdeon , Sveriges första och största forskningsby, anlades i början av 1980-talet. Det som började med några baracker den gången, har numera vuxit till en forskningsby med omkring 400 företag och omkring 300 000 m² kontorsyta. Ett av de företag som startade 1984 som ett litet innovationsföretag på Ideon Science Park är nätverkskameraföretaget Axis Communications. Sedan 2016 ingår de i den japanska koncernen Canon, som lade ett bud på 23,6 miljarder för hela bolaget. Läs mer i vår broschyr Forskarstaden Lund om hur det gick till när Ideon Science Park skapades.

[Karta över Ideon]
Utbredningsområdet för Ideon Science Park numera med (HIdeon till vänster.
[Ideon alfa]
Ideons byggnader ɑ (alfa) .

[Medicon Village]
Utbredningsområdet för Medicon Village.
Medicon Village (4), (HIdeon , 900 m till Medicon Village, öppnade i början av 2012 som en ny stor forsknings- och utvecklingsby i de lokaler som tidigare tillhört läkemedelsföretaget AstraZeneca.

AstraZenecas historia i Lund började 1955 med att det dåvarande företaget Astra köpte Lunds Kemiska Fabriks Aktiebolag och ändrade bolagets namn till Aktiebolaget Draco. 1991 ändrades namnet till Astra Draco och efter en fusion 1998 mellan Astra och det brittiska bolaget Zeneca blev bolagets nya namn AstraZeneca. 2010, då AstraZeneca hade omkring 1 000 anställda i Lund, beslutade man sig för att lägga ner hela verksamheten i Lund och flytta all forskning till enheten i Mölndal, och i slutet av 2011 stängde verksamheten.

Byggbolaget Peabs dåvarande VD Mats Paulsson ville rädda kvar forskning inom life science i Lund och skapa nya jobb för de som blev uppsagda. Han skapade därför en stiftelse och donerade själv 100 miljoner till den. Efter förhandlingar mellan Allan Larsson, som företrädde stiftelsen, och AstraZeneca fick stiftelsen köpa lokalerna och skapade på så sätt Medicon Village. Numera arbetar över 1 600 personer i Medicon Village, vilket är fler än när det var som flest hos AstraZeneca. Det finns 80 000 m² lokalyta, varav 40 000 är laboratorielokaler, och runt 150 företag.

I vår broschyr om Forskarstaden Lund kan man läsa mer om AstraZenecas historia i Lund och om hur det gick till när Medicon Village skapades.

[The Spark]
Medicon Village (4) huvudbyggnad The Spark.

MAX IV (5), (HMAX IV , 250 m till MAX IV, är en forskningsanläggning som handlar om materialforskning med hjälp av röntgenstrålning. Röntgenstrålningen skapas genom att elektroner får cirkulera runt i en 528 meter lång s.k. lagringsring. MAX IV, den fjärde och största anläggningen efter de tidigare MAX I till MAX III, invigdes den 21 juni 2016 kl. 13:08:55, på den ljusaste tidpunkten på årets ljusaste dag. Det kostade 1,9 miljarder att bygga MAX IV och omkring 6 miljarder med alla tekniska installationer inräknade. Varje år förväntas omkring 1 000 forskare från hela världen komma till MAX IV för att göra sin materialforskning där.

MAX IV använder väldigt intressant och häftig teknik som bygger på atomfysik för att skapa den röntgenstrålning som används för materialforskningen. I vår broschyr om Forskarstaden Lund förklarar vi mer om hur det går till, på ett enkelt sätt så att även den som inte själv är atomfysiker kan förstå det.

[MAX IV]
MAX IV (5).

European Spallation Source, ESS (6), (H) ESS , 100 m till ESS, är ett europeiskt projekt som ägs och drivs av företaget European Spallation Source ESS AB med Sverige som värdland och finansieras av femton länder. Precis som med MAX IV så handlar det om materialforskning som bygger på atomfysik men i ESS istället med hjälp av neutronstrålning. Beslutet att bygga ESS togs på ett forskningsministermöte i Bryssel i maj 2009 och anläggningen beräknas kosta omkring 17 miljarder. Bygget pågår fortfarande och när anläggningen är färdig beräknas det komma omkring 5 000 forskare varje år för att göra delar av sin forskning där.

ESS använder också väldigt intressant och häftig teknik som bygger på atomfysik och i vår broschyr om Forskarstaden Lund förklarar vi det på ett enkelt sätt så att man kan förstå det även om man inte är atomfysiker.

[ESS]
European Spallation Source, ESS (6)

Spårvägens ändhållplats (H) ESS är en ganska ödslig plats i dagsläget, men tanken är att det ska förändras i framtiden. Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne har nämligen bildat ett gemensamt bolag för att utveckla området mellan MAX IV och ESS till en ny stadsdel med namnet Science Village. Spårvägens ändstation kommer då att finnas mitt i den stadsdelen. Det planeras för att där ska finnas stödfunktioner för de forskare som kommer till MAX IV eller ESS för att arbeta.

[(H) ESS]
Spårvägens slutstation ESS