× [Bild]

Universitetsstaden Lund

Besöksupplevelser Historisk promenad
Siste april och 1 maj
Lunds roligaste sevärdheter
Lundakarnevalen
Forskarstaden Lund
Här i Lund finns ett av Nordens största universitet med omkring 45 000 studenter och över 8 000 medarbetare varav några är placerade i Malmö och Helsingborg. Det påverkar förstås Lund väldigt mycket på ett positivt sätt. Inte minst eftersom Lunds universitet är väldigt utåtriktat och ofta bjuder in allmänheten till olika evenemang och föredrag. Lunds universitet finns dessutom inne i Lund istället för som ett campus i utkanten av staden som det är i många andra universitetsstäder.

Universitetet har inte bara gjort Lund till en studentstad utan också till en forskarstad och humorstad. Närvaron av Lunds universitet märks kanske tydligast i hela nordöstra Lund där det finns väldigt många byggnader för universitetets olika institutioner sida vid sida med alla forskningsanläggningar och forskningsinriktade företag. Med våra besöksguider kan du som besökare uppleva universitetsstaden Lund på flera olika sätt.

Universitetshuset i Lund Det vackra pampiga Universitetshuset är en av Lunds mest fotograferade byggnader. Universitetshuset är stängt för renovering för närvarande men på sidan om Universitetshuset finns det bilder som visar hur det ser ut inuti huset.

Universitetet är en väldigt komplex organisation. Det leds av en rektor, som i Lund kallas för rector magnificus som är en latinsk hederstitel som betyder upphöjd, eller rectrix magnifica om rektorn är en kvinna. Universitetets högsta beslutande organ är universitetsstyrelsen som tidigare kallades för dess konsistorium.

Kemicentrum i Lund Nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi, Kemicentrum, tillhör naturvetenskapliga fakulteten. Det finns nio fakulteter som ansvarar för universitetets forskning och utbildning inom sina ämnesområden. Det är juridiska, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska, teologiska, och konstnärliga fakulteten samt Lunds tekniska högskola och ekonomihögskolan.

Studentverksamheten vid Lunds universitet är huvudsakligen organiserad inom 13 nationer och 9 studentkårer samt Akademiska Föreningen. Studentkårerna har hand om den studentpolitiska verksamheten medan nationerna har hand om den sociala verksamheten och Akademiska föreningen har hand om den kulturella verksamheten.

Besöksupplevelser

Ett bra sätt att börja för att uppleva universitetsstaden Lund är att gå vår universitetshistoriska promenad. Den kan kombineras med promenaden till några av Lunds roligaste sevärdheter. Den bästa tiden att uppleva universitetsstaden Lund är att tillbringa den 30 april och 1 maj i Lund, och vår besöksguide om Siste april och Första maj berättar om vad som händer under de dagarna. Vi rekommenderar att man kommer till Lund den 29 april och stannar till den 2 maj så att man kan att ta del av hela programmet.

Siste april och Första maj i Lund Siste april och Första maj i Lund har man möjlighet att uppleva Sveriges största spontanfest, traditionsenlig mösspåtagning, rektorsuppvaktning, och Lunds studentsångare som sjunger in våren.

Det är ett måste att någon gång uppleva Lundakarnevalen, det absolut största evenemanget i Lund, som anordnas av studenterna vid Lunds universitet i mitten av maj vart fjärde år. Nästa gång Lundakarnevalen anordnas är preliminärt den 22 till 24 maj 2026, då karnevalens tema är "katastrofalkarneval". Det brukar komma omkring 400 000 besökare under de tre dagarna från fredag till söndag som evenemanget pågår. Det brukar kulminera under lördagens karnevalståg då det brukar komma över 200 000! Vår besöksguide berättar det mesta man behöver veta om man vill besöka Lundakarnevalen.

Lundakarnevalens karnevalståg 2018 Lundakarnevalens karnevalståg 2018.

Lund är också en av Nordens största forskarstäder där nordöstra Lund utgör en enormt stor forskarpark med forskningsinriktade företag sida vid sida med universitetets institutioner. Med vår besöksguide om forskarstaden Lund kan man guida sig själv i forskarstaden Lund och få veta mer om den forskning som sker där med häftig teknik.

[Spårvagn] Att åka spårväg hop-on hop-off är ett roligt sätt att se sig om i forskarstaden Lund. Det bästa sättet att uppleva forskarstaden Lund är genom att åka spårväg hop-on hop-off genom nordöstra Lund för att se mer av det stora intressanta universitets- och forskningsområdet som finns där.

Spårvägstrafiken genom nordöstra Lund startade den 13 december 2020 och det tar 15 minuter att åka hela den 5,5 km långa sträckan. Om man köper en 24-timmarsbiljett, som kostar lika mycket som två enkelbiljetter, så kan man åka hop-on hop-off så mycket man vill under ett dygn.

Spårvägstrafiken är en del av lokaltrafiken och på sidan med reseinformation hittar man mer information om hur man köper biljett.

Universitetets högtidsdagar

Lunds universitet har tre högtidsdagar varje år som är öppna för allmänheten i mån av plats, men antalet platser brukar vara starkt begränsat.

Universitetets årshögtid firas i Universitetshusets aula varje år på eller omkring Karldagen den 28 januari. Vart sjätte år sker också installation av ny rektor för universitetet i samband med årshögtiden.

[Doktorspromovering] Procession på väg in i Lunds domkyrka för doktorspromotion. Sista fredagen i maj när det inte är dag efter Kristi Himmelsfärd, då det istället sker fredagen en vecka tidigare eller senare, anordnas doktorspromotion i Lunds domkyrka och promotionsmiddag under kvällen i Akademiska Föreningens stora byggnad AF-borgen.

Promoveringen börjar 12:00 med att alla som ska promoveras till doktorer går i procession tillsammans med universitetets rektor, marskalkar och fanborg från Universitetshuset till domkyrkan där själva promotionsakten sedan genomförs genomgående på latin. Det skjuts salut med kanonskott efter varje promotionsakt, flera gånger under eftermiddagen, på norra sidan av Lunds domkyrka. Det liksom processionen är ett fascinerande skådespel och många besökare från allmänheten brukar se på. Kanonskotten hörs i hela centrala Lund.

På fredagen som infaller i mitten av oktober varje år anordnas professorsinstallation i Universitetshusets aula. De nya professorerna installeras under högtidliga former av universitetets rektor. Installationen är en ceremoni som kommer från den medeltida ritualen där nyutnämnda kaniker fördes till sina platser i domkyrkans korstolar. På samma sätt installerar universitetets rektor professorer genom att föra dem till katedern i Universitetshusets aula.