Universitetsstaden Lund

Här i Lund finns ett av Nordens största universitet med omkring 40 000 studenter och över 8 000 medarbetare varav några är placerade i Malmö och Helsingborg. Det påverkar förstås Lund väldigt mycket på ett positivt sätt. Inte minst eftersom Lunds universitet är väldigt utåtriktat och ofta bjuder in allmänheten till olika evenemang och föredrag.

Universitetet har inte bara gjort Lund till en studentstad utan också till en forskarstad och humorstad. Närvaron av Lunds universitet märks kanske tydligast i hela nordöstra Lund där det finns väldigt många byggnader för universitetets olika institutioner sida vid sida med alla forskningsanläggningar och forskningsinriktade företag.

[Universitetshuset] Det vackra pampiga Universitetshuset är en av Lunds mest fotograferade byggnader. På sidan om Universitetshuset finns det bilder som visar hur det ser ut inuti huset.

[Spårvagn] Att åka spårväg hop-on hop-off är ett roligt sätt att se sig om i forskarstaden Lund. Det finns många sätt för turister och besökare att uppleva Universitetsstaden Lund som vi berättar om på den här och de andra sidorna som man hittar i menyn ☰ uppe till höger.

Ett bra sätt att börja för den som vill uppleva Universitetsstaden Lund är att gå en universitetshistorisk promenad under ca. 1 timme och den kan kombineras med promenaden till några av Lunds roligaste sevärdheter. Därefter kan man åka spårväg hop-on hop-off genom forskarstaden Lund för att se mer av det stora intressanta universitets- och forskningsområdet som Lund har numera.

Den som verkligen vill uppleva universitetsstaden Lund när det är som bäst bör också någon gång besöka Siste april, Lundakarnevalen och Lund Comedy Festival.

Siste april och 1 maj

Upplevelse
3 dagar
Bästa sättet för besökare att uppleva universitetsstaden är att tillbringa den 30 april och 1 maj i Lund. Den 30 april kallas av tradition för Siste april. Kom till Lund den 29 april och stanna till den 2 maj för att ta del av hela programmet.

[Bild]
Siste april i stadsparken , Sveriges största spontanfest, startar tidigt och varar till någon gång under eftermiddagen. Det brukar komma över 30 000!
[Bild] [Bild]
Mösspåtagning sker kl. 17:55 vid Tegnérplatsen Traditionellt valborgsmässofirande i stadsparken under kvällen den 30 april.
[Bild] [Bild]
Rektorsuppvaktning på Universitetsplatsen kl. 12:20 den 1 maj. Lunds studentsångare sjunger in våren på Universitetshusets trappa vid Universitetsplatsen den 1 maj 18:00.

Här finns en film med glimtar av hur det är att uppleva Siste april den 30 april och 1 maj i universitetsstaden Lund.

Universitetets högtidsdagar

Lunds universitet har tre högtidsdagar varje år och de är öppna för allmänheten också i mån av plats men antalet platser brukar vara starkt begränsat.

Universitetets årshögtid firas i Universitetshusets aula varje år på eller omkring Karldagen den 28 januari. Vart sjätte år sker också installation av ny rektor för universitetet i samband med årshögtiden.

[Doktorspromovering] Procession på väg in i Lunds domkyrka för doktorspromotion. Sista fredagen i maj när det inte är dag efter Kristi Himmelsfärd, då det istället sker fredagen en vecka tidigare eller senare, anordnas doktorspromotion i Lunds domkyrka och promotionsmiddag under kvällen i Akademiska Föreningens stora byggnad AF-borgen.

Promoveringen börjar 12:00 med att alla som ska promoveras till doktorer går i procession tillsammans med universitetets rektor, marskalkar och fanborg från Universitetshuset till domkyrkan där själva promotionsakten sedan genomförs genomgående på latin. Det skjuts också salut med kanonskott efter varje promotionsakt, flera gånger under eftermiddagen, på norra sidan av Lunds domkyrka. Det liksom processionen är ett fascinerande skådespel och många besökare från allmänheten brukar se på. Kanonskotten hörs i hela centrala Lund.

På fredagen som infaller i mitten av oktober varje år anordnas professorsinstallation i Universitetshusets aula. De nya professorerna installeras under högtidliga former av universitetets rektor. Installationen är en ceremoni som kommer från den medeltida ritualen där nyutnämnda kaniker fördes till sina platser i domkyrkans korstolar. På samma sätt installerar universitetets rektor professorer genom att föra dem till katedern i Universitetshusets aula.