Guidade visningar om Lund

På förfrågan erbjuder vi visningar av och föredrag om det kulturhistoriska Lund på svenska helt gratis. Det kan t.ex vara en grupp arbetskolleger, vänner eller släktingar med 6-7 personer, upp till högst omkring 20 personer, per gång. Vårt föredrag och våra visningar kan man läsa mer om längre ner på den här sidan. Gå till sidan kontakta oss om ni vill boka eller om ni har andra frågor om våra visningar.

Vårt mål är att sprida kunskap om Lunds fantastiska kulturhistoria som en ideell turistbyrå, inte att finansiera någon verksamhet. Därför är våra visningar och föredrag gratis. Vi ser däremot gärna att man länkar till och informerar om vår turistinformation i olika sammanhang så att fler hittar den. På så sätt bidrar man till vårt arbete med att sprida kunskap om Lund som besöksmål för kulturhistorisk turism.

Vi har också kontakt med flera andra guider som kan erbjuda guidade visningar för grupper på förfrågan mot betalning, och på flera olika språk. Kontakta oss med era önskemål om guidad visning så försöker vi förmedla till någon som kan erbjuda det ni vill ha.

För mindre grupper med högst 6 personer som kommer på besök till Lund rekommenderar vi att man istället bokar ett greet med våra kunniga greeters, och det är helt gratis. Läs mer om det på sidan om våra greeters.

En av turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds guidade turer i Lund En av våra visningar av Lund för tusen år sedan om det vikingatida Lund sommaren 2021.

Vi har två olika visningar att erbjuda, en om det vikingatida Lund och en om det medeltida Lund, samt ett föredrag om det vikingatida Lund.

Lund för tusen år sedan - En visning om det vikingatida Lund

En knappt 1,5 timme lång rundtur till åtta platser där det vikingatida Lunds historia utspelade sig på olika sätt. Promenaden är ca 900 meter lång. Visningen tar avstamp i järnålders- och vikingastaden Uppåkras historia för två tusen år sedan, som föregick dagens Lund, och slutar med brytningstiden mellan vikingatid och medeltid i början av 1100-talet. Den här visningen är också uppdaterad med den nya informationen om Lunds äldsta historia som presenterades i boken "Vikingakungens guldskatt", som handlar om Harald Blåtand och gavs ut i juli 2021.

Gratis guidad tur eller visning om det vikingatida Lund Ruinen efter det som var Lunds första domkyrka och Skandinaviens första ärkebiskopskyrka.

Ärkebiskopsborgen Lundagård och det medeltida domkyrkoområdet - En visning om det medeltida Lund

En 1 timme lång rundtur i det som var ärkebiskopsborgen Lundagård och det medeltida domkyrkoområdet. Promenaden är ca 400 meter lång. Visningen berättar om hur det såg ut i det som var Lunds absoluta centrum under 1400- och 1500-talet. Dels ärkebiskopens residens, den starkt befästa ärkebiskopsborgen Lundagård och de byggnader som fanns där. Dels det medeltida domkyrkoområdet och byggnaderna som var Domskolans hemvist under många hundra år.

Gratis guidad tur eller visning om det medeltida Lund Domkapitlets biblioteksbyggnad Liberiet och Lunds domkyrka, två av byggnaderna i det medeltida domkyrkoområdet.

Lund för tusen år sedan - Ett föredrag om det vikingatida Lund

Ett 45-50 minuter långt föredrag om hur Lund anlades i början av 970-talet och successivt utvecklades till en kyrkostad under vikingatiden på tusentalet. Under föredraget får man veta hur man tror att det gick till när Lund anlades och om de kyrkor som byggdes från slutet av 900-talet och fram till slutet av tusentalet. Föredraget avslutas med att berätta om hur Lund blev ärkebiskopssäte för hela det kristna Skandinavien i början av 1100-talet.

[Lund] En karta som visar hur det kan ha sett ut i Lund på 970-talet för omkring 1 050 år sedan.