× [Bild]

Besöksguider om Sveriges äldsta stad

Ingen annanstans hittar man så mycket besöksguider om Lund som på den här sidan! Tillsammans utgör de Lunds största utbud av turistinformation om Sveriges äldsta stad som anlades av den vikingatida danska kungamakten år 964. Lund är också en studentstad med ett av Nordens största universitet. Det har gjort att Lund även är en forskarstad och en humorstad. Trots att Lund numera är en stad med omkring 100 000 invånare så är Lunds medeltida stadskärnan ganska liten, väldigt mysig och promenadvänlig med gammal arkitektur och mycket restauranger.

Mobilvänliga besöksguider om Lund utan appar Alla våra besöksguider om Lund kan öppnas utan direkt att man måste installera någon app.

Våra besöksupplevelser är utformade som sevärdheter, promenader och cykelutflykter. Man guidar sig själv med hjälp av våra besöksguider som är utformade som mobilvänliga webbsidor. Besöksguiderna är en viktig del av besöksupplevelsen eftersom de berättar det intressanta som inte syns så lätt om man inte redan känner till det. Alla våra besöksguider är helt gratis och innehåller ingen reklam. Några av besöksguiderna finns på engelska också.

Vi erbjuder också helt gratis några guidade visningar på svenska på förfrågan från större grupper och greeterservice på svenska eller engelska för mindre grupper med högst sex personer. Vi är en helt ideell turistbyrå som drivs av Lundabor. Om man har några frågor om våra besöksguider eller andra frågor om Lund som besöksmål får man gärna kontakta oss. Vi har oftast korta svarstider.

Upplev det vikingatida Lund

Hur kan man uppleva det vikingatida Lund? Ett bra sätt om man vill uppleva det vikingatida Lund är att börja med ett besök i Järnålders- och vikingastaden i Uppåkra, den stad som var Lund i över tusen år. År 964 erövrade den vikingatida danska kungamakten Uppåkra och de sydvästra delarna av Skåne och anlade det nya Lund där Lund finns sedan dess. Gå därefter på promenad i det vikingatida Lund och upptäck de platser där Lunds vikingatida historia utspelade sig för tusen år sedan.

Besöksguider

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destinations besöksupplevelser om det vikingatida Lund Det nuvarande Lund anlades av den danska kungamakten år 964 och är därmed Sveriges äldsta stad. Då tog det nuvarande Lund över den gamla stadens roll, det som numera är Uppåkra, och blev en anglosaxiskt präglad vikingatida kyrkostad.

Upplev det medeltida Lund

Lunds medeltid kan sägas ha startat med bygget av Lunds domkyrka år 1081, och att Lund blev ärkebiskopssäte för hela det kristna Skandinavien år 1103. Det ledde sedan till en våg av kyrkobyggnation som gjorde att Lund under medeltiden hade 22 kyrkor och 4 kloster. Ett bra sätt om man vill uppleva det medeltida Lund är att börja med att besöka Lunds domkyrka och det medeltida domkyrkoområdet. Därefter kan man besöka platserna för några av de medeltida kyrkorna. Besök också den vackra klosterkyrkan som är den enda av Lunds medeltida kyrkor som finns kvar förutom domkyrkan.

Besöksguider

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destinations besöksupplevelser om det medeltida Lund På 1130-talet byggdes det en medeltida stadsvall runt det som var hela Lunds stadsområde då och ända fram till i mitten av 1800-talet.

Upplev kyrkostaden Lund

Lund var under vikingatiden och medeltiden framför allt en kyrkostad. Omkring år 1060 vid vikingatidens slut fanns det nio kyrkor av trä och två av sten i Lund, samt något slags klosterverksamhet. När Lund 1103 blev ärkebiskopssäte för en kyrkoprovins som omfattade hela det kristna Skandinavien, startade en ny våg av kyrkobyggnation. Knappt två hundra år senare fanns det hela 22 kyrkor och fyra kloster i Lund. Efter reformationen av den danska kyrkan, som kan ses som medeltidens definitiva slut, förstördes de flesta. Idag finns bara två av kyrkorna och inget av klostren kvar. Flera av våra besöksguider berättar om de kyrkor och kloster Lund har haft genom århundradena.

Besöksguider

Se också biskopslängden för Lunds stift.

Vi har också flera besöksguider som berättar mer om en del av de kyrkor som nämns i besöksguiden om kyrkostaden Lund.

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destinations besöksupplevelser om kyrkostaden Lund Lund var under medeltiden en betydande kyrkostad, och kyrkans skandinaviska centrum och ärkebiskopssäte.

Upplev universitetsstaden Lund

Lund hade inte varit en så mysig stad som det är om det inte hade varit för att Lund också är en studentstad med ett av Nordens största universitet med omkring 45 000 studenter och över 8 000 medarbetare. Det bästa sättet att uppleva universitetsstaden Lund är att besöka evenemangen den siste april och Första maj.

Besöksguider

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destinations besöksupplevelser om universitetsstaden Lund Den bästa möjligheten att uppleva universitetsstaden Lund är i samband med evenemangen den siste april och första maj.

Upplev Slaget vid Lund

Efter 700 år som dansk stad blev Lund en svensk stad år 1658 men det var en orolig tid med många krig. Den händelse som kanske påverkade Lund allra mest var Slaget vid Lund då omkring 3 000 soldater stupade på slagfältet norr om Lund.

Besöksguider

Upplev 1800- och 1900-talets Lund

Det finns massor med intressant kulturhistoria att uppleva som promenader i Lund. Något många inte känner till är att August Strindberg bodde två år i Lund och satte många intressanta avtryck under den tiden. Vår besöksguide berättar mer om det. Varma sommardagar är de kulturhistoriskt intressanta Norra och Östra kyrkogårdarna platser för sköna promenader där det dessutom finns många kulturhistoriskt intressanta personer begravda som man kan läsa om i våra besöksguider.

Besöksguider

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destinations besöksupplevelser om 1800- och 1900-talets Lund En promenad i August Strindbergs Lund är ett intressant sätt att uppleva en del av 1800-talets historia i Lund.

Fler sätt att uppleva Lund

Om man är intresserad av odling och vackra trädgårdar, så finns det hela 18 koloniområden här i Lund där man kan få inspiration, och de är öppna för besökare under sommaren. Botaniska trädgården är däremot ett besöksmål som är intressant året om. De tropiska växthusen är faktiskt som vackrast under vintern.

Besöksguider

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destinations besöksupplevelser Så här vackert är det i många av Lunds koloniområden under sommaren.

Besöksupplevelser i Lunds omgivning

Det finns bra lokaltrafik med buss från Lund till Dalby och Torna Hällestad och där finns intressanta sevärdheter. På vår sida med reseinformation kan man läsa hur man enklast köper bussbiljett.

Besöksguider

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destinations besöksupplevelser om Lunds omgivning I Hällestads kyrka finns det fantastiskt vackra kalkmålningar från 1460 som skildrar passionshistorien från bibeln.