× [Bild]

Den medeltida processionsvägen

Besöksupplevelse Promenad
ca. 9,3 km
ca. 4 timmar
högupplöst karta
GPX-fil (vägvisning)
Om man vill se alla de platser där Lunds 22 medeltida kyrkor och 4 kloster fanns, kan man göra det genom att gå den väg som de kyrkliga processionerna gjorde under medeltiden. I skriftliga källor från 1500-talet anges de flesta av de medeltida kyrkorna i samma ordning varje gång. Det har därför antagits att uppräkningen beskriver den processionsväg som användes för kyrkliga processioner under medeltiden. Processionsvägen är dessutom utformad så att man bara passerar varje kyrka en gång utan att någonstans korsa den väg man har gått förut.

Vår besöksguide om kyrkostaden Lund berättar om alla de platser där det har funnits träkyrkor under vikingatiden och kyrkor byggda av sten under medeltiden. Det var dock inte alla träkyrkor som ersattes med en stenkyrka. Allhelgonakyrkan, som också nämns i besöksguiden, byggdes långt senare under slutet av 1800-talet. Besöksguiden berättar därför om 32 platser för vikingatida och medeltida kyrkor. Under medeltiden fanns det 22 kyrkor och 4 kloster, och det är de platserna som ingår i processionsvägen. I kartan nedan ser man dem i samma ordning som i de skriftliga källorna från 1500-talet. Vill man följa de medeltida kyrkliga processionerna så är det alltså i den ordningen man ska gå, men den ordningen skiljer sig från hur de anges i besöksguiden.

Ett torgkors som stod på kyrkogården söder om Lunds domkyrka, daterat till 1042 Det höga korset som uppfördes på Sankt Laurentius kyrkogård omkring år 1042. Det var inte alla kyrkorna och klostren som ingick i den medeltida processionen. Om man vill vara autentisk ska man därför hoppa över de som visas med svart prick i kartan nedan. Det är Gråbrödraklostret (11), Allhelgonaklostret (21) och Svartbrödraklostret (25) som inte ingick i processionen, och inte heller Sankt Nikolaus kyrka (18) och Sankt Jörgens hospital med dess Johanneskyrka (2). Varför Sankt Nikolaus kyrka (18) inte ingick i processionen vet vi inte. Sankta Maria och Sankt Peters kloster (16) ingick som enda klosterkyrka, vilket kan ha att göra med att kyrkan också var sockenkyrka.

Det mesta av gatunätet i Lund följer till stor del samma väg än idag som det gjorde då Lund anlades under andra halvan av 900-talet. Den utlagda vägvisningen skiljer sig dock på några ställen från den väg som processionen gick under medeltiden, framför allt eftersom järnvägen går genom Lunds centrum numera. Kanske utgick processionerna från Sankt Laurentius kyrkogård på södra sidan av domkyrkan där det fanns ett högt kors sedan 1042 och troligen till långt in under medeltiden. Processionerna slutade vid domkyrkan som är den sista kyrkan i ordningen.

Processionsvägen beskrivs i boken "Vandring till heliga platser i Lund" av Anna Alebo Swedenborg som har ägnat 20 år åt processionsvägen. För närvarande (sommaren 2022) håller en ny upplaga av boken på att färdigställas. Vissa år anordnar Lunds domkyrka gemensam vandring under Marie himmelfärdsdag den 15 augusti för alla som vill, med utgångspunkt från hur processionsvägen beskrivs i Anna Alebo Swedenborgs bok. Vill man hellre göra vandringen själv så kan man använda kartan nedan som vägvisning. Det är 9,3 km att gå om man även besöker de kyrkor som inte ingick i den ursprungliga vägen och anges med svart prick.

I kartan ovan utgår promenaden från Liberiet på södra sidan av domkyrkan (26) nära den plats som de medeltida processionerna troligen också utgick från. De kyrkor och kloster som visas med svart prick i kartan ingick inte i den medeltida processionsvägen. Numret som anges inom parenteser i listan nedan ( ) hänvisar till vilket nummer de har i besöksguiden om kyrkostaden Lund, där man kan läsa mer om de olika kyrkorna och klostren.

1) Sankta Maria Magle (25)

2) Sankt Johannes / Sankt Jörgen hospital (19)

3) Sankt Mårten (24)

4) Sankt Hans (23)

5) Heligkors (28)

6) Sankt Stefan (29)

7) Sankt Godehard / Helgeandshuset (30)

8) Sankt Andreas (27)

9) Sankta Maria Minor (26)

10) Sankt Botulf (25)

11) Gråbrödraklostret, Franciskanerkonventet Sankta Katarina (9)

12) Sankt Clemens (10)

13) Trinitas Salvator / Drotten (3)

14) (Lilla) Sankt Peter (31)

15) Sankt Måns (32)

16) Sankta Maria och Sankt Peters kloster (12)

17) Sankt Botulf (11)

18) Sankt Nikolaus (8)

19) Sankt Peter (vid Bredgatan) (13)

20) Sankt Olof (som fanns där Allhelgonakyrkan finns nu) (14)

21) Allhelgonaklostret / Alla Helgon och Vår Fru (16)

22) Sankt Paul (17)

23) Sankt Thomas (23)

24) Sankt Mikael (24)

25) Svartbrödraklostret, Dominikanerkonventet Sankta Maria Magdalena (22)

26) Lunds domkyrka, Sankt Laurentius, Sankta Maria och Sankt Knut (5)