Mer om Lunds ideella turistinformation

Se också
Lite av vår historik
Lunds ideella turistinformation Destination Lund är en helt ideell, kommersiellt och politiskt oberoende turistbyrå som informerar om Lund som besöksmål för kulturhistorisk turism. Vi svarar på frågor om Lund som besöksmål och ger service till turister och besökare. Destination Lund har funnits sedan den 2 januari 2017 med målet att informera om och göra turism av Lunds två tusen år långa storslagna och fascinerande kulturhistoria, det som verkligen gör Lund till ett så unikt och intressant besöksmål!

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds Medeltidspromenad

Fem år som turistbyrå om Lund

Det som startade som Lunds turistförening den 2 januari 2017 utvecklades snart till en turistbyrå med Lunds största utbud av turistinformation. Från början var målet inte att bli en turistbyrå om Lund, men när det visade sig svårt att få med andra för att stärka turismen till Lund så insåg vi att vi kan åstadkomma mer om vi gör det själva!

Destination Lunds turistinformation har fått enorm respons från allmänheten, och det är många från Danmark som följer Destination Lund. Det är förstås inte så konstigt eftersom Lund var en dansk stad under 700 år, men ännu bara har varit en svensk stad i 360 år. Det finns fortfarande många spår i Lund från den danska tiden för den som vet vad man ska titta efter. I vår historik finns det flera olika exempel på sådant vi har uppmärksammat och gjort hittills.

Vårt mål: Främja turism till Lund

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har som mål att främja Lund som besöksmål och öka turismen. Det gör att besöksnäringen får fler besökare och kunder vilket skapar nya jobb och ett roligare Lund för oss allihop. Turism är en bransch som skapar många jobb. Innan pandemin arbetade omkring 126 000 personer inom besöksnäringen i Sverige enligt besöksnäringens organisation Visita. Av dem var dessutom hela 42,5 procent födda utomlands och mer än var fjärde var under 25 år. Turism skulle alltså kunna omsätta drygt tre miljarder i Lund och sysselsätta uppåt 1 500 personer om det var lika mycket per capita som i övriga Sverige enligt statistik från Tillväxtverket. Lunds ideella turistinformation Destination Lund vill alltså bidra till att skapa jobb för att utveckla och berika vår stad.

Så här är Destination Lund organiserat

Lunds ideella turistinformation Destination Lund består av ett löst sammansatt nätverk av personer som själva bor i Lund. Till Lunds ideella turistinformation Destination Lund hör också supportergruppen Lunds turistförening, organiserad som en Facebookgrupp man kan gå med i om man vill engagera sig i och påverka Destination Lunds verksamhet. Det är helt gratis att vara medlem i Lunds turistförening.

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds guidade visning för medlemmar i Lunds turistförening. Visning för medlemmar i Lunds turistförening den 19 augusti 2018.

Destination Lund är en turistbyrå som drivs med nollbudget och allt arbete för Destination Lund görs helt ideellt och oavlönat. Liksom många andra turistbyråer numera är Destination Lund en turistbyrå som bara finns online och informerar genom kanaler som går använda helt gratis som t.ex. Facebook, Instagram och YouTube. Det ideella arbetet är samtidigt en av Destination Lunds styrkor. Det är nämligen svårt att skapa samma driv, engagemang och kreativitet hos anställd personal, som i verksamheter som drivs av lusten att skapa något bra.

Samverka med Destination Lund

Destination Lund kan inte betala sociala medier som Facebook och Instagram för att sprida inlägg så som kommersiella eller skattefinansierade verksamheter ofta gör. Destination Lund är istället helt beroende av att de som följer Destination Lund i sociala medier gillar inlägg och delar dem så att fler hittar dem. Det enklaste sättet att bidra till det som Destination Lund gör är därför att följa, gilla och dela Destination Lunds inlägg. Ju fler som får veta mer om Lunds kulturhistoriska sevärdheter och upplevelser, ju fler vill komma till Lund vilket skapar nya jobb och ett roligare Lund för oss allihop!

Destination Lund samverkar gärna med alla som informerar om Lund som besöksmål, anordnar evenemang eller är engagerade i verksamheter som intresserar besökare på något sätt. Samverkan måste ske på ett öppet, ömsesidigt och förtroendefullt sätt som är till nytta för alla verksamheter. Det behöver inte vara så formellt utan får gärna vara informell samverkan som sker från gång till gång.

Destination Lund behöver inget ekonomiskt stöd men genom att samverka kan vi nå många fler tillsammans än vad vi kan var för sig och det behövs ju verkligen om vi i Lund ska kunna konkurrera med de stora destinationerna som Köpenhamn och Stockholm.

I vår historik finns flera exempel på vad vi har gjort förut och skulle kunna göra fler gånger om det uppstår bra möjligheter. Samverka gärna med Destination Lund och stärk din egen verksamhet!

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds information i Lunds saluhall Saluhallen i Lund bjöd in Destination Lund den 2 mars 2019 för att informera om Lund som besöksmål.