Mer om Lunds ideella turistinformation

Destination Lund Kontakta oss
Vår historik
Förslag för turism
Samverka med oss
Guidar du i Lund?
Lunds ideella turistinformation Destination Lund är en helt ideell, kommersiellt och politiskt oberoende turistbyrå som informerar om Lund som besöksmål. Vi har Lunds största utbud av turistinformation och svarar på frågor om Lund som besöksmål från alla som kontaktar oss. Vi ger också tips på hotell och restauranger på förfrågan. Vi erbjuder en guidad visning och ett föredrag om Lunds äldsta historia gratis på förfrågan, och förmedlar förfrågningar om andra guidade visningar till de guider vi har kontakt med. Vi ingår som en destination inom International Greeter Association, vilket är lokalbor som tar emot besökare och visar och berättar om sin destination helt gratis, under namnet Lund Greeters.

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds medeltidspromenad

Verksamheten är organiserad som ett nätverk utan någon formell förening eller juridisk person, och utan några ekonomiska resurser. Verksamhetens aktiva medlemmar bidrar till arbetet helt ideellt och oavlönat. Det gemensamma målet är att öka turismen till Lund för att stärka Lunds besöksnäring, skapa fler jobb och ett roligare Lund för oss allihop. Lunds turistförening är verksamhetens supportergrupp och diskussionsforum, organiserad som en Facebookgrupp för alla som är intresserade av att diskutera turism i Lund. Flera av de aktiva medlemmarna är greeters eller ger guidade visningar. Det är många fler som bidrar på andra värdefulla sätt, men inte alla vill synas på bild.

En turistbyrå om Lund sedan 2017

Det som startade som Lunds turistförening den 2 januari 2017 utvecklades snart till en turistbyrå med Lunds största utbud av turistinformation. Från början var inte målet att bli en turistbyrå, men det visade sig att andra verksamheter inom besöksnäringen inte är så intresserade av att samverka med oss för att stärka turismen till Lund. Därför började vi informera om Lund och ge service till turister och besökare och informera om Lund som besöksmål i egen regi.

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds guidade visning för medlemmar i Lunds turistförening. Visning för medlemmar i Lunds turistförening den 19 augusti 2018.

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har som mål att dra besökare till Lund som vill se Lund istället för att bara besöka evenemang. Responsen från såväl Lundaborna som från många andra runt om i Norden och från besökarna har varit enorm. Det har gjort att Lunds ideella turistinformation Destination Lund har vuxit kraftigt år från år med de begräsningar som bristen på ekonomiska resurser medför. Det är även många från Danmark som följer vår turistinformation i sociala medier, vilket förstås inte är konstigt eftersom så mycket av vår turistinformation handlar om Lunds danska kulturhistoria.

En av Lunds ideella turistinformation Destination Lunds greeters 2023 En av våra greeters som visar Lund för två besökare från Kanada 2023.