Mer om Lunds ideella turistinformation

Se också
Lite av vår historik
Förslag för turism
Lunds ideella turistinformation Destination Lund är en helt ideell, kommersiellt och politiskt oberoende turistbyrå som informerar om Lund som besöksmål för kulturhistorisk turism. Vi svarar på frågor om Lund som besöksmål och ger service till turister och besökare. Destination Lund bildades den 2 januari 2017 för att informera om och göra turism av Lunds över tusen år långa storslagna och fascinerande kulturhistoria, det som gör att Lund numera är Sveriges äldsta stad och ett så unikt och kulturhistoriskt intressant besöksmål! Målet med vår verksamhet är att öka turismen till Lund för att stärka besöksnäringen, skapa fler jobb, inte minst som ingångsjobb för ungdomar, och göra Lund lite roligare för oss allihop.

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds Medeltidspromenad

Sju år som turistbyrå om Lund

Det som startade som Lunds turistförening den 2 januari 2017 utvecklades snart till en turistbyrå med Lunds största utbud av turistinformation. Från början var målet inte att bli en turistbyrå om Lund, men när det visade sig svårt att få med andra verksamheter för att stärka turismen till Lund började vi istället göra det själva som vår egen turistbyrå om Lund.

Destination Lunds turistinformation har fått enorm respons från allmänheten, och det är även många från Danmark som följer Destination Lund. Det är förstås inte så konstigt eftersom Lund var en dansk stad under 700 år, men ännu bara har varit en svensk stad i 365 år. Det finns fortfarande många spår i Lund från den danska tiden för den som vet vad man ska titta efter. I vår historik finns det flera olika exempel på sådant vi har uppmärksammat och gjort hittills.

Vårt mål: Främja turism till Lund

Lunds ideella turistinformation Destination Lund har som mål att främja Lund som besöksmål och öka turismen. Det gör att besöksnäringen får fler besökare och kunder vilket skapar nya jobb och ett roligare Lund för oss allihop. Turism är en bransch som skapar många jobb. Innan pandemin arbetade omkring 126 000 personer inom besöksnäringen i Sverige enligt besöksnäringens organisation Visita. Av dem var dessutom hela 42,5 procent födda utomlands och mer än var fjärde var under 25 år. Turism skulle kunna omsätta drygt tre miljarder i Lund och sysselsätta uppåt 1 500 personer om det var lika mycket per capita som i övriga Sverige enligt statistik från Tillväxtverket. Lunds ideella turistinformation Destination Lund vill alltså bidra till att skapa jobb för att utveckla och berika vår stad.

Så här är Destination Lund organiserat

Lunds ideella turistinformation Destination Lund består av ett löst sammansatt nätverk av personer som själva bor i Lund. Till Lunds ideella turistinformation Destination Lund hör också supportergruppen Lunds turistförening, organiserad som en Facebookgrupp som man kan gå med i om man vill engagera sig i och påverka Destination Lunds verksamhet och diskutera turism med oss. Det är helt gratis att vara medlem i Lunds turistförening.

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds guidade visning för medlemmar i Lunds turistförening. Visning för medlemmar i Lunds turistförening den 19 augusti 2018.

Destination Lund är en turistbyrå som drivs med nollbudget och allt arbete för Destination Lund görs helt ideellt och oavlönat. Liksom många andra turistbyråer numera är Destination Lund en turistbyrå som bara finns online och informerar genom kanaler som går använda helt gratis som t.ex. Facebook, Instagram och YouTube. Det ideella arbetet är samtidigt en av Destination Lunds styrkor. Det är nämligen svårt att skapa samma driv, engagemang och kreativitet hos anställd personal, som i verksamheter som drivs av lusten att skapa något bra.

Lund Greeters

Sedan januari 2020 är Lunds ideella turistinformation Destination Lund en del av den globala verksamheten International Greeter Association. Ett greet innebär att lokalbor, som kallas för greeters, visar sin stad för turister och besökare. Eftersom det finns väldigt lite turistinformation om Lund på engelska då de flesta av våra besöksguider inte har översatts ännu gör det väldigt stor skillnad för besökarna om de ser Lund tillsammans med våra greeters. Besökarna får veta väldigt mycket om Lund, en del som inte ens många Lundabor känner till. Under 2023 har våra greeters visat Lund för besökare från 23 länder, och uppskattningen från besökarna är helt fantastisk! Man kan läsa mer om vår greeterservice på sidan om Lund Greeters.

En av Lunds ideella turistinformation Destination Lunds greeters 2023 En av våra greeters som visar Lund för två besökare från Kanada 2023.

Samverka med Destination Lund

Destination Lund har inga ekonomiska resurser. Därför kan vi inte betala för att annonsera om vår turistinformation som kommersiella och kommunala skattefinansierade verksamheter ofta gör. Destination Lund är istället helt beroende av att de som följer Destination Lund i sociala medier gillar inlägg och delar dem så att fler hittar dem. Det enklaste sättet att bidra till det som Destination Lund gör är därför att följa, gilla och dela Destination Lunds inlägg. Man kan också dela länkar till sidor här på vår webbplats i sociala medier, och länka till vår webbplats från er egen webbplats så att fler hittar vår turistinformation. Tagga också gärna dina inlägg om Lund med våra taggar #turistinformationlund #destination_lund. Ju fler som får veta mer om Lunds kulturhistoriska sevärdheter och upplevelser, ju fler vill komma till Lund vilket skapar nya jobb och ett roligare Lund för oss allihop!

Samla ihop upp till omkring 20 kollegor, vänner eller släktingar och skicka ett meddelande till oss för att boka vår guidade visning Lund för tusen år sedan. Då visar och berättar vår guide om Lunds äldsta vikingatida historia som utspelade sig för över tusen år sedan och har gjort att Lund numera är Sveriges äldsta stad. Den visningen ger vi helt gratis!

Destination Lund samverkar gärna med alla som informerar om Lund som besöksmål, anordnar evenemang eller är engagerade i verksamheter som intresserar besökare på något sätt. Samverkan måste ske på ett öppet, ömsesidigt och förtroendefullt sätt som är till nytta för alla verksamheter. Det behöver inte vara så formellt utan får gärna vara informell samverkan som sker från gång till gång. Bjud gärna in oss för att informera om vår turistinformation hos er och ert evenemang. På sidan press & media finns fler tips om hur man kan samverka med oss och där finns också vår poster som man kan skriva ut om man vill informera om vår turistinformation.

Turistbyrån Lunds ideella turistinformation Destination Lunds information informerar Vi har flera gånger bjudits in för att stå och informera om vår turistinformation.

Destination Lund behöver inget ekonomiskt stöd men genom att samverka kan vi nå många fler tillsammans än vad vi kan var för sig. Det behövs ju verkligen om vi i Lund ska kunna konkurrera med de stora destinationerna som Köpenhamn och Stockholm.

I vår historik finns flera exempel på vad vi har gjort förut och skulle kunna göra fler gånger om det uppstår bra möjligheter. Samverka gärna med Destination Lund och stärk din egen verksamhet!