× [Bild]

Den Stora Toddydagen

Besöksupplevelse Evenemang
ca. 4 timmar Se också
Toppspel
Universitetsstaden Lund
Humorstaden Lund
Det finns flera olika sätt att uppleva universitetsstaden Lund som besökare. Ett av dem är att ta del av aktiviteterna utanför Akademiska Föreningens byggnad AF-borgen under Dies Toddyum Magna, Den Stora Toddydagen som infaller en lördag i slutet av mars eller början av april varje år. Stora Toddydagen är en mer än hundra år gammal humoristisk tradition som anordnas av Medicinska Föreningen, en av studentföreningarna vid Lunds universitet. Allmänheten får gärna besöka aktiviteterna under Stora Toddydagen. Toddyfesten som avslutar dagen är däremot till för Medicinska Föreningens medlemmar.

Dies Toddyum Magna - Den Stora Toddydagen i Lund

Toddybladet 2022 2022 års Toddyblad. Den Stora Toddydagen, eller Dies Toddyum Magna som det kallas på latin, är en tradition som finns inskriven i Medicinska Föreningens stadgar sedan 1894 och organiseras av den kommitté som kallas för Toddydagsutskottet. Stora Toddydagen har sitt ursprung i en händelse som utspelade sig på 1830-talet då en bonde besökte sin son som studerade medicin vid Lunds universitet. När bonden frågade sin son vad klockan var så visade det sig att sonen hade pantsatt sitt fickur. Då donerade bonden ett golvur som var så stort så att det skulle bli svårt att pantsätta det. Golvuret förvarades i Anatomicum, där studenterna inom medicin fick sin utbildning, men finns nu i Locus Medicus Lundensis, en villa i Lund som tillhör Medicinska Föreningen och Läkaresällskapet i Lund. Till minne av den händelsen så hedrade studenten och hans vänner bonden med en skål toddy. Golvuret, som brukar kallas för Toddyuret, fraktas på Stora Toddydagen till Akademiska Föreningens hus AF-borgen till minne av den händelsen.

Aktiviteter under Stora Toddydagen

Aktiviteterna under Stora Toddydagen sker utanför Akademiska Föreningens byggnad AF-borgen , och flera av dem riktar sig till barn. Tiderna som anges för de olika aktiviteterna är de tider som gäller normalt, men kan komma att ändras beroende på olika omständigheter under ett enskilt år.

10:00 - Toddygumbor säljer Toddybladet

Från 10:00 och fram till någon gång under eftermiddagen kan man se toddygumbor klädda i vita rockar som säljer Toddybladet runt om i Lunds centrum. Toddygumborna är förstaårsstudenter vid medicinska programmet. Toddybladet som de säljer är en tidning full med satir och parodi, främst med medicinska kopplingar, och ofta ganska grov humor. Det är enligt tradition också tillåtet att skjuta med ärtrör och kasta ägg på toddygumborna.

Toddygumbor under Stora Toddydagen i Lund Toddygumbor på väg ut för att börja sälja Toddybladet.

11:00 - Hoppborg och rävmålning

Från 11:00 finns det en hoppborg för barn i Lundagård. Samtidigt startar rävmålningen för de barn som vill, och som sedan kan delta i rävjakten.

Hoppborg under Toddydagen Rävmålning
Hoppborgen. Rävmålning inför rävjakten.

12:00 - Godisregn

Vid 12:00 blir det godisregn från AF-borgens balkong och någon gång strax därefter blir det rävjakt.

Godisregn från AF-borgens balkong under Stora Toddydagen i Lund Godisregn från AF-borgens balkong.

12:10 - Rävjakt

Någon gång strax efter 12:00 rusar räven ut mot Universitetsplatsen, och den som blir först med att rycka av svansen får en belöning. Det brukar bli en kort och intensiv jakt.

Räven efter avslutad rävjakt under Stora Toddydagen i Lund Räven efter avslutad rävjakt.

14:30 - Toppspel

Ett av de mer udda inslagen under Stora Toddydagen är eftermiddagens toppspel, som spelas av medlemmar i Lunds Akademiska Toppspelssällskap (LATS). Det är ett sällskap vars främsta verksamhet är att spela toppspel, vilket bara spelas under Stora Toddydagen. Toppspelet är ett evenemang med lång tradition och strikta, men något hemliga, regler om hur spelet ska utföras, och hur toppspelarna ska vara klädda. Det går ut på att få leksaken, den s.k. toppen, att snurra genom att piska den. Vår besöksguide om Den Stora Toddydagens toppspel berättar om regler som styr hur toppspelet utförs och hur toppspelare skall vara klädda.

Toppspel under Stora Toddydagen i Lund Några av medlemmarna i Lunds Akademiska Toppspelssällskap (LATS) som spelar toppspel.