× [Bild]

Marknadsplatser i Lund

BesöksupplevelserLunds saluhall
Södra Esplanadens loppmarknad
lör 06:30-15:00 (sommarhalvåret)
Torghandel i Lund
Clemenstorget
mån-lör 06:30-18:00
Mårtenstorget
mån-lör 06:30-16:00
I Lund har det förekommit olika slags torghandel under mer än tusen år. Innan dess var den järnålders- och vikingastad som numera kallas för Uppåkra, men som troligen var det som hette Lund tidigare, också en stor handelsplats under ytterligare tusen år bakåt i tiden.

I den här besöksguiden berättar vi om de platser i Lund där det har bedrivits handel förr i tiden och om platser i Lund där det finns handel idag som kan ta del av om man besöker Lund. Det finns förstås många intressanta butiker också i Lunds centrum men de har vi inte tagit upp i den här besöksguiden eftersom utbudet av butiker förändras från en tid till en annan.

Torghandel på Mårtenstorget i Lund Torghandel på Mårtenstorget i Lund.

Fram till i mitten av 1800-talet var Stortorget den plats där det bedrevs handel med olika slags varor i Lund. Både dagligvaror som t.ex. kött, fisk och grönsaker i täckta vagnar, och förr i tiden också många olika slags hantverksprodukter. När den danska kungamakten erövrade de sydvästra delarna av Skåne och den stora järnålders- och vikingastaden i Uppåkra år 964, och anlade det nuvarande Lund, så var det troligen för att kunna kontrollera Uppåkra och den handel som bedrevs där. Det nuvarande Stortorget i Lund anlades troligen redan i slutet av 960-talet och blev platsen för den nya stadens handel. Under större delen av 1100-talet var Stortorget dessutom täckt av ett lager ekplank och fungerade då även som en arena för kungliga manifestationer och kungörelser, viktiga möten och som plats för rättsskipning. Torghandel med kött och fisk förbjöds i början av 1900-talet och när Lunds saluhall togs i bruk 1909 flyttade kötthandlarna från Stortorget in där. Den övriga handeln med frukt och grönsaker på Stortorget flyttade då samtidigt till Mårtenstorget. Numera förekommer sällan torghandel på Stortorget.

Torghandel på Stortorget i Lund omkring år 1900 Torghandel på Stortorget i Lund omkring år 1900.

Efterhand som befolkningen i Lund växte så ökade handeln med dagligvaror och kreatur och det uppstod behov av fler torg för handel. I början av 1800-talet diskuterades därför möjligheten att börja använda den medeltida Sankt Petri kyrkogård , eller Linnéplatsen som den kallas numera, som plats för ett nytt marknadstorg. En som var motståndare till det förslaget var färgerifabrikören Jöns Petter Borg eftersom hans far och hans första fru var begravda där. Han köpte den stora privata trädgård som fanns där Mårtenstorget finns nu, och erbjöd sig donera den till staden om det nya torget anlades där istället. Det gick staden med på och på så sätt kom Mårtenstorget att anläggas på 1840-talet för kreaturshandel. Det kallades länge för Oxtorget.

Mårtenstorget i Lund omkring år 1900 Mårtenstorget i Lund omkring år 1900 innan saluhallen byggdes på andra sidan av torget.

På 1890-talet anlades Clemenstorget och då flyttades handeln med hästar och kreatur dit medan Mårtenstorget fortsatte användas för handel med potatis och grönsaker. Den sista kreatursmarknaden på Clemenstorget ägde rum 1949 och numera används bara en mindre del av Clemenstorget för torghandel.

Clemenstorget i Lund på 1890-talet Clemenstorget i Lund på 1890-talet
Clemenstorget i Lund på 1890-talet.

Både Mårtenstorget och Clemenstorget används fortfarande för torghandel och det är mest handel under sommarhalvåret.

Torghandel på Mårtenstorget i Lund Torghandel på Mårtenstorget i Lund.

En annan intressant handelsplats för besökare i Lund är Södra Esplanadens loppmarknad lördagar under sommarhalvåret. Det finns också ett stort utbud av secondhandbutiker i Lund, flera av dem längs med norra halvan av Stora Södergatan .

Södra Esplanadens loppmarknad Södra Esplanadens loppmarknad.