Lund och Uppåkra

Cykelutflykt
ca. 2 timmar
I kartan nedan ser man hela det stadsområde som utgör dagens Lund med nästan 100 000 invånare. Men Lunds ursprung finns i det som numera är Uppåkra (1), som uppstod som en bosättning omkring 100 år f.Kr., alltså för över 2 000 år sedan. Bosättningen växte till norra Europas största, nästan 50 hektar stor, järnålders- och vikingastad som troligen hette Lund. För att förstå hur stor stad det dåtida Uppåkra var så kan man jämföra med det mer kända Birka utanför Stockholm som bara var en sjundedel så stort.

[Översiktskarta]
Utbredningsområdet (1) för Uppåkra och (2) för Lund fram till början av 1900-talet.

[Uppåkra] För omkring 1 050 år sedan hände något som gjorde att det som är Lund numera anlades som en ny stad och tog över Uppåkras roll. Det går ännu inte säga säkert vad det var som hände men det sammanfaller väl i tiden för när den danske kungen Harald Blåtand tog kontroll över Skåne och anlade Lund som ett 84 hektar stort stadsområde (2). Troligen angrep Harald Blåtand Uppåkra och gjorde det gamla Lund (Uppåkra) till s.k. kungalev, dvs. kunglig egendom, innan han sen lät anlägga det nya Lund där staden Lund finns nu.

Tyvärr har det statliga Sverige inte varit intresserat av att finansiera arkeologiska undersökningar i Uppåkra så som man har gjort i t.ex. Birka utanför Stockholm. Därför har bara ungefär 0,1% av Uppåkra kunnat undersökas arkeologiskt ännu. Eftersom det kommer vara ett arkeologiskt undersökningsområde under överskådlig tid så går det inte heller att bygga något där, så det finns inte mycket konkret att se på som besökare. Ändå är det en intressant upplevelse att själv få vara på platsen där Lund fanns under mer än tusen år. Vår broschyr om Uppåkra finns till hjälp som guide för den som vill åka dit och titta på egen hand. Broschyren berättar också om några av de över 30 000 arkeologiska fynd som har gjorts hittills.

Det är väl belagt att den nuvarande staden Lund anlades på kungligt initiativ och det har hittats kristna gravar i Lund, där den äldsta daterats till 979-980. Det visar att Lund måste ha anlagts under 970-talet. Lund uppstod inte som en liten bosättning som sen växte sig allt större utan anlades som ett helt stadsområde från början. Det 84 hektar stora skuggade stadsområdet (2) i kartan ovan utgjorde det som var hela Lunds stadsområde under 800 år. Området omgavs under medeltiden av en stadsvall som byggdes på 1130-talet. Inte förrän i början av 1900-talet började Lund växa utanför det stadsområdet, så Lund har vuxit till den stora stad det är numera på de senaste drygt 100 åren.

[Översiktskarta]
Utsikt över fältet i Uppåkra där norra Europas största järnålders- och vikingastad fanns till för över tusen år sedan.