× [Bild]

Kungsgårdskyrkan Sankt Clemens

Besöksupplevelse Sevärdhet
ca. ½ timme Se också
Kyrkostaden Lund
Vikingatida Lund
Kyrkor helgade åt Sankt Clemens har i flera fall hittats i närheten av Harald Blåtands runda s.k. trelleborgar, och har också kunnat kopplas till kungsgårdar. Så ser det ut att ha varit här i Lund också. Platsen där Sankt Clemens kyrka har hittats finns ca. 150 meter nordväst om den plats på östra sidan av Stortorget där det från andra halvan av 960-talet till omkring år 985 förmodas ha funnits en trelleborg. Det är i sydvästra hörnet av det område som tillhörde kungsgården från slutet av 960-talet fram till 1375. Sankt Clemens kyrka byggdes först som en träkyrka, troligen så tidigt under andra halvan av 960-talet. Det gör den till den första kyrkan som byggdes i Lund, och kanske den första kyrkan i Skåne.

Platsen i Lund där kungsgårdskyrkan Sankt Clemens fanns

Sankt Clemens kyrka fanns i sydöstra hörnet mellan Stora Gråbrödersgatan och Klostergatan så som kartan nedan visar. Skylten man ser i bilden ovan nämner kyrkan och sitter på ett plank mot Stora Gråbrödersgatan.

Karta över platsen i Lund där kungsgårdskyrkan Sankt Clemens fanns Kyrkans läge i förhållande till de byggnader som finns numera.

Kyrkan undersöktes arkeologiskt 1932 och 1935. Då hittades inte bara resterna av kyrkan som var byggd av sten utan också åtta stavar och en rund hörnstolpe till en byggnad som låg på kyrkans södra sida. Det har antagits att de utgjort den östra delen av norra långhusväggen till en föregående träkyrka.

Arkeologisk undersökning av kungsgårdskyrkan Sankt Clemens i Lund 1932 En bild av den arkeologiska undersökningen av Sankt Clemens kyrka från 1932. Bilden är tagen mot söder så till höger i bilden skymtar Stora Gråbrödersgatan söder om Klostergatan.

Tack vare ny information om Lunds äldsta historia, som publicerades i boken "Vikingakungens guldskatt" sommaren 2021, vet vi nu att de sydvästra delarna av Skåne och Uppåkra erövrades år 964. Lund anlades troligen en kort tid efter det. Man kan läsa mer om det i besöksguiden om järnålders- och vikingastaden i Uppåkra. Det första som byggdes här i Lund var troligen en rund s.k. trelleborg på östra sidan av nuvarande Stortorget, och en kyrka helgad åt Sankt Clemens på platsen enligt kartan ovan. Den träkyrka som byggdes här uppfördes troligen under andra halvan av 960-talet, vilket gör den till den första kyrkan som byggdes i Lund, och kanske den första kyrkan i Skåne. Det har även hittats spår av äldre tomtgränser och träbyggnader öster om kyrkan, och en inhägnad som daterats till omkring år 979.

Arkeologisk undersökning av kungsgårdskyrkan Sankt Clemens i Lund 1932 En bild från 1932 av den arkeologiska undersökningen av Sankt Clemens kyrka. Bilden är tagen mot väster så Klostergatan finns till höger i bilden och Stora Gråbrödersgatan finns rakt fram.

Ett skäl till att Lund anlades med ett stort stadsområde redan från början kan ha varit för att folket i Uppåkra tvingades flytta till Lund där de döptes som kristna. Det kan då ha skett i en dopbrunn någonstans utanför den äldre träkyrkan på den här platsen.

Kyrkan nämns i en skriftlig källa första gången 1334. Enligt en annan skriftlig källa från 1526 hade kungen patronatsrätt till kyrkan. Sankt Clemens som kyrkan var helgad åt var Roms tredje biskop efter Petrus. Sankt Clemens dog som martyr genom att dränkas med ett ankare om halsen, och därför ses han också som sjöfararnas helgon. Sankt Clemens var även ett vanligt skyddshelgon i anglosaxisk tradition. Kanske hade kung Knut den Store, som också var kung över England, reliker av Sankt Clemens med sig när han återvände efter sin pilgrimsresa till Rom 1027. Kyrkan av sten, som ersatte den tidigare träkyrkan, byggdes troligen på Knut den Stores initiativ omkring år 1030.

Kyrkan som byggdes med sten var 19 meter lång, med långhus och rakt kor utan absid. Den var byggd som en tidig romansk kyrka antingen med öppen takstol eller ett innertak av trä, och hade ingång både i norr och i söder. Murarna var bara en meter tjocka och murade med små knytnävsstora stenar utan sockel över marken. Det var ett ålderdomligt byggnadssätt som påminner om anglosaxiska kyrkor byggda före år 1066. Omkring år 1200 fick kyrkan ett torn i väster med invändig trappa och gallerivåning varifrån kyrkans patronat, som t.ex. kungens familj, kunde följa mässan i kyrkan. Troligen hängde det små kyrkklockor i tornets översta våning. Kyrkan fick också tegelvalv som vilade på konsoler, samt svarta och bruna golvplattor av keramik. Dessutom vidgades öppningen mellan koret och långhuset. I östra delen av långhuset placerades ett altare på ett fundament i mitten, men det fanns också altare i hörnen där valven vilade på pelare, och troligen även vid norra och södra långhusväggarna. Sidoaltarna kan ha varit till för privata andakter, de på norra sidan för kvinnor och de på södra sidan för män.

Plan över kungsgårdskyrkan Sankt Clemens i Lund Planritning som visar hur Sankt Clemens kyrka såg ut då den var byggd med sten efter utbyggnaden på 1200-talet.