× [Bild]

Östra kyrkogården i Lund

Besöksupplevelse Sevärdhet
ca. 2 timmar
Högupplöst karta Se också
Enkel översikt
Kyrkogårdens historia
Östra kyrkogården på nära promenadavstånd från Lunds centrum är en intressant kulturhistorisk sevärdhet. Inte bara för att det troligen är den enda kyrkogård i Sverige som anlagts av ett aktiebolag, utan också för att flera studentnationer och många av Lunds mest framstående borgare och akademiker begravdes där under 1800- och 1900-talet.

Med den här besöksguiden kan den som vill besöka kyrkogården och guida sig själv bland några av de intressanta gravarna och läsa om några avtryck som intressanta personer har satt i Lunds historia. Börja gärna ditt besök på Östra kyrkogården med att läsa om Östra kyrkogårdens historia.

Östra kyrkogården i Lund

Smålands, Skånska, Ystads, Göteborgs och Västgöta studentnationer har gravar på Östra kyrkogården, där några av nationernas medlemmar ligger begravda, och de nämns också i den här besöksguiden. Gravarna köptes in av studentnationerna under 1800-talet och var ursprungligen en del av nationernas sociala verksamhet. De möjliggjorde en ståndsmässig begravning för studenter utan egna tillgångar som dog under studietiden. I modern tid har begravning i någon av nationsgravarna däremot mer varit en hedersbetygelse än en social stödåtgärd.

Besökskarta över Östra Kyrkogården Översiktskarta över Östra kyrkogården och de gravar som den här besöksguiden berättar om.

1) Smålands nationsgrav

Smålands nationsgrav Smålands nations gravplats. Smålands nationsgrav skänktes av Emilie Wilhelmina Katarine Krieger som var änka efter professor Jacob Lundell. Gravvården skänktes av färgerifabrikören Carl Otto Borg som var hedersledamot i nationen.

Det är åtminstone sju personer som har begravts i den här graven. En av dem är August Herman Lundin som föddes i Jönköping den 22 oktober 1831. Han var bl.a. Smålands nations notarie 1856–1857 och dess bibliotekarie från 1868 tills han dog den 24 juli 1881.

En annan som är begravd där är Hilding Pleijel som föddes den 19 oktober 1893 i Väckelsång i Tingsryds kommun i Småland. Pleijel blev professor i kyrkohistoria och symbolik vid Lunds universitet. Han inriktade sig mot kyrklig folklivsforskning, grundade Kyrkohistoriska arkivet i Lund och var en mycket aktiv och produktiv vetenskapsman fram tills han dog den 15 november 1988.

2) Christian Wilhelm Kyhl Gleerup

Bokhandlare Christian Wilhelm Kyhl Gleerups grav Bokhandlare Christian Wilhelm Kyhl Gleerups grav. Christian Wilhelm Kyhl Gleerup föddes i Ålborg i Danmark den 26 september 1800. Han gick i tyska skolan i Ålborg och arbetade sedan en kort tid i Ålborg och Helsingör innan han började arbeta i en bokhandel i Köpenhamn. Han flyttade till Lund 1825, och 1826 startade han det som blev Gleerups bokhandel här i Lund.

Bokhandelns finns kvar än idag som Akademibokhandeln vid Stortorget, och många Lundabor kallar den fortfarande för Gleerups. 1827 blev Christian Wilhelm Kyhl Gleerup universitetsbokhandlare och snart startades även Gleerups förlag för religiös, språkvetenskaplig och annan vetenskaplig litteratur men också för läroböcker. Under många år var han förläggare åt Esaias Tegnér. Han dog den 8 november 1871 här i Lund.

3) Georg Karlin

Kulturens intendent Georg Karlins grav Kulturens intendent Georg Karlins grav Georg Fredrik Johansson föddes i den 23 april 1859 i Norra Åkarps församling i norra Skåne men växte upp i Huaröds prästgård på Linderödsåsen i västra Skåne. Han blev student vid Lunds universitet hösten 1879 och blev 1881 medlem i landmålsföreningen som började samla in allmogeföremål som rekvisita för sina landmålssoaréer, vilket var enkla skådespel. Det gav sedan upphov till idén om att skapa ett kulturhistoriskt museum och ledde till att Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige bildades 1882. Georg Karlin fortsatte samla in och köpa upp föremål till föreningen som visades upp på utställningar. Med inkomster från ett lotteri köpte föreningen den 31 mars 1890 det område här i Lund där friluftsmuseet Kulturen öppnades den 7 september 1892. Det var det området som utgör en stor del av Kulturens norra område än idag.

Georg Karlin var Kulturens intendent och chef under 41 år till den 31 december 1933. Kulturen kan därför sägas vara hans livsverk. Utan honom hade Kulturen aldrig blivit vad det är idag. Georg Karlin dog den 15 maj 1939.

4) Håkan Strömberg

Professor Håkan Strömbergs grav Professor Håkan Strömbergs grav Håkan Strömberg föddes den 18 februari 1917 i Malmö. Han studerade vid Lunds universitet där han så småningom blev professor i folkrätt och han var en flitig författare av juridisk kurs- och facklitteratur. Han var också medförfattare till en lång rad Lundaspex och blev den som ersatte Sten Broman som Uarda-akademiens præses eller ordförande. Som dess præses blev det han som invigde statyn Intighet på Krafts torg i april 1984, och den kan man läsa mer om i vår besöksguide om Lunds roligaste sevärdheter. Håkan Strömberg dog den 28 augusti 2002.

5) Christian och Waldemar Bülow

Tidningsmännen Christian och Waldemar Bülows grav Tidningsmännen Christian och Waldemar Bülows grav. Christian Bülow föddes den 28 oktober 1833 i Östra Ingelstads socken i sydöstra Skåne. Bara 21 år gammal blev han journalist för den stockholmsbaserade tidningen Folkets Röst, och 1856 grundade han den liberala tidningen Folkets Tidning i Lund. Han var dess redaktör till 1891, då han efterträddes av sin son Waldemar Bülow. Christian Bülow var också ledamot av Lunds stadsfullmäktige under många år och riksdagsman i tvåkammarriksdagens andra kammare mellan 1891 och 1893. Han dog den 20 januari 1921 här i Lund.

Waldemar Bülow föddes den 14 januari 1864 här i Lund. Han blev elev vid Lunds privata elementarskola 1879 och student vid Lunds universitet 1886. Han började arbeta för Folkets Tidning 1886 och 1891 tog han över som dess redaktör efter sin far. Han var också aktiv som kommunpolitiker i Lund bl.a. som ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1903–1913, hälsovårdsnämnden 1908–1919 och stadsfullmäktige 1911–1922.

Waldemar Bülow Waldemar Bülow. Waldemar Bülow var också väldigt aktiv inom Lunds studentliv. Han var medlem i den radikala diskussionsföreningen De unge gubbarne, D.U.G. Han var känd som en skämtsam humorist och han var kusin på sin mors sida med den humoristiske författaren Axel Wallengren, känd som Falstaff fakir. Bülow deltog i flera karnevalskommittéer, några gånger tillsammans med Axel Wallengren. Han var god vän med August Strindberg som bodde inneboende hos honom i början av 1897, och som firade sin 50-årsdag hos honom 1899. Läs mer om det i vår besöksguide om August Strindberg i Lund.

Något som kanske inte är lika känt är att Waldemar Bülow var intresserad av naturen. Han var redaktör för Skånes naturskyddsförenings årsskrift och på hans initiativ har flera naturområden i Skåne skyddats, bl.a. Kullaberg, Dalby hage, Billebjer och naturområdet med vattenfallet Forsakar. Han blev också en framstående mykolog (svampexpert) och gav 1916 ut boken Svampar för hem och skola. Waldemar Bülow dog den 30 maj 1934, och förutom hans föräldrar vilar också hans fru Ester Söderlund i samma grav.

6) Skånska nationens gravplats

Skånska nationens gravplats Skånska nationens gravplats. De enda som vilar i skånska nationens grav är Johannes Danielsson, som föddes den 1 december 1818 i Unnaryds socken i Småland, och hans hustru Karna Nilsdotter, som föddes den 29 juni 1818. Johannes Danielsson var Skånska nationens vaktmästare, eller pedell som det kallades, under 47 år. I hans uppgifter ingick bl.a. att servera vid nationens fester, vara nationsledningens budbärare till enskilda studenter och att sammankalla till möten.

Johannes Danielsson dog den 24 maj 1885 och i sitt testamente skänkte han 250 riksdaler till nationen för att bilda en stipendiefond. Hans hustru Karna Nilsdotter dog den 31 mars 1887.

Skånska nationen upplöstes vid årsskiftet 1889–1890 och delades upp i fem skånska nationer som existerar än idag. Numera förvaltas Skånska nationens grav av de fem nationernas gemensamma utskott.

7) Carl Göran Regnéll

Riksdagsman Carl Göran Regnélls grav Riksdagsman Carl Göran Regnélls grav. Carl Göran Regnéll föddes den 11 december 1916 här i Lund. Han studerade vid Lunds universitet och disputerade med en avhandling om slaviska språk. Han var vice ordförande för Lunds studentkår 1939–1940 och dess ordförande 1943–1944. Carl Göran Regnéll blev 1947 bankdirektör för Skandinaviska bankens kontor i Lund och för SEB 1972. Mellan 1956 och 1970 var han riksdagsledamot för Moderaterna i riksdagens andra kammare, och mellan 1971 och 1976 i enkammarriksdagen. Han dog den 27 juli 1987 här i Lund.

8) Nils Henrik Lovén

Professor Nils Henrik Lovéns grav Professor Nils Henrik Lovéns grav. Nils Henrik Lovén föddes den 29 december 1801 i Räng i Vellinge kommun. Han blev professor i medicin vid Lunds universitet och undervisade i patologi, rättsmedicin och medicinhistoria. 1851 valdes han in i Kungliga Vetenskapsakademien.

Nils Henrik Lovén var ordförande för Akademiska Föreningen här i Lund mellan 1832 och 1854, och under hans tid byggdes AF-borgen. Han var inspektor för Skånska nationen 1850–1859 och rektor för Lunds universitet 1850–1851. Han dog en 24 april 1877 här i Lund.

9) Hans Westman

Hans Westman föddes den 9 mars 1905 i Hökhuvuds församling norr om Stockholm. Han avlade studentexamen i Uppsala 1924 och läste vid Kungliga Tekniska högskolan till 1929. Westman gjorde studieresor till Italien 1929, och till Italien och Tyskland 1935. Han öppnade egen arkitektfirma i Malmö 1936 som han flyttade till Lund efter 1938. Han var arkitekt för omkring 120 byggnadsprojekt i Lund, varav flera byggnader finns kvar än idag. Några exempel är Lunds tidigare tingsrätt vid Byggmästaregatan 1954, bostadshuset i hörnet mellan Bredgatan och Allhelgona Kyrkogata 1959, och Folkets hus vid Kiliansgatan 1969. Hans Westman dog den 17 november 1991 här i Lund.

Arkitekt Hans Westmans grav Arkitekt Hans Westmans grav.

10) Carl Fabian Björling

Professor Carl Fabian Björlings grav Professor Carl Fabian Björlings grav. Carl Fabian Björling föddes den 30 november 1839 i Västerås. Han disputerade och blev docent i matematik vid Uppsala universitet 1863.

Efter att ha varit lektor i matematik och fysik vid Halmstads läroverk under några år, blev han professor i matematik vid Lunds universitet mellan 1873 och 1904. Mellan 1882 och 1888 var han dessutom ordförande för Akademiska Föreningen här i Lund. 1886 blev han ledamot av Vetenskapsakademien.

Carl Fabian Björling dog den 6 maj 1910 här i Lund.

11) Gun Hellsvik

Justitieminister Gun Hellsviks grav Justitieminister Gun Hellsviks grav. Gun Hellsvik föddes den 27 september 1942 i Ängelholm. Hon studerade juridik vid Lunds universitet där hon också var lektor i juridik mellan 1972 och 1982.

Som politiker för Moderaterna blev hon ordförande för kommunstyrelsen i Lund mellan 1983 och 1988 och justitieminister mellan 1991 och 1994.

Det finns en näsavgjutning av Gun Hellsviks näsa, näsa nummer 59, i Nasoteket här i Lund. Hon dog den 14 november 2016 här i Lund.

12) Ystads nations gravplats

Ystads nations gravplats Ystads nations gravplats (gravstenen saknas sedan 2021). Den enda som vilar i Ystads nations grav är Axel Fredrik Uggla som föddes den 10 augusti 1850. Han blev student vid Lunds universitet och medlem i Ystads avdelning inom Skånska nationen 1871, men dog den 20 december 1873.

Ystads avdelning inom skånska nationen blev en egen studentnation först vid årsskiftet 1889–1890 då skånska nationen upplöstes och delades upp i fem skånska nationer.

1955 bytte Ystads nation namn till Sydskånska nationen som den har kallats sedan dess.

13) Georg och Edvard Gleerup

Fotograf Georg Gleerups grav Fotograf Georg Gleerups grav. Georg Gleerup föddes den 16 juni 1828 i Lund och var son till bokhandlaren Christian Wilhelm Kyhl Gleerup, som också finns begravd på Östra kyrkogården (nr 2). 1853 reste Georg Gleerup till Nordamerika där han blev fotograf i Chicago. 1854 gifte han sig med Wendela Sophia Hallström som föddes i Karlsborg den 21 april 1836. Familjen återvände till Lund 1863 där Georg Gleerup fortsatte sin fotografiska verksamhet i en nybyggd fotoateljé i det hus som då låg i hörnet mellan Kattesund och Grönegatan.

Det har hittats en inskrift med blyerts på en sandstenskvader i kryptan till Lunds domkyrka där det stod "Georg Gleerup 21 januari 1867" och den kan ha gjorts i samband med att han fick i uppdrag att dokumentera domkyrkan inför Helgo Zettervalls stora ombyggnad som började 1868. På grund av dålig hälsa så fick istället hans hustru och deras sextonårige medarbetare Berndt August Lindgren göra det arbetet. Georg Gleerup dog den 9 oktober 1874 här i Lund.

Upptäcktsresande underlöjtnant Edvard Gleerups grav Upptäcktsresande underlöjtnanten Edvard Gleerups grav. Edvard Gleerup föddes den 18 juni 1860 i Chicago där hans far Georg Gleerup var fotograf. Familjen återvände till Lund 1863, och 1879 blev han underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet. 1883 reste han till Afrika där han tjänstgjorde för den belgiska kolonin Kongostaten. I november 1884 beordrades han och löjtnant Arvid Wester att ta hand om Stanley Falls, den yttersta, viktigaste och farligaste stationen. Det var i ett område som behärskades av en av historiens mest kända slavhandlare, Hamed bin Mohammed el Marjebi som var känd under namnet Tippu Tip. Arvid Wester lyckades dock skapa en bra relation med Tippu Tip.

När Edvard Gleerup skulle resa hem i slutet av 1885 efter tjänstgöringstidens slut så accepterade han erbjudandet från Tippu Tip om att ta vägen österut till Zanzibar dit han nådde fram i juni 1886. Därmed blev han den åttonde europé och förste svensk som korsat Afrika och hans resa skildras i boken "Tvärs genom Afrika". Han är också medförfattare till boken "Tre år i Kongo". När han var tillbaka i Sverige så bosatte han sig i Stockholm där han gifte sig 1888 och blev kapten 1896. Han flyttade tillbaka till Skåne 1901, gifte om sig 1902 och dog den 16 november 1928 här i Lund.

Professor och biskop Carl Adolph Agardhs grav Professor och biskop Carl Adolph Agardhs grav.

14) Carl Adolph Agardh

Carl Adolph Agardh föddes den 23 januari 1785 i Båstad. Han skrevs in som student vid Lunds universitet den 4 oktober 1799, samma dag som skalden och biskopen Esaias Tegnér.

Carl Adolph Agardh blev docent i matematik 1807 och professor i botanik och ekonomi 1812. Det var framför allt alger som han ägnade sig åt inom botaniken. Han prästvigdes 1816 och blev kyrkoherde i Klosterkyrkans församling här i Lund samma år. Han var en av de som tog initiativ till att Akademiska Föreningen grundades nyåret 1830, och han var inspektor för Skånska nationen.

1831 blev han ledamot av Svenska Akademien med stol nummer 4, och 1835 blev han biskop i Karlstad. Carl Adolph Agardh var också ledamot i många av riksdagarna under 1800-talet för Lunds stift och senare för Karlstads stift. Han dog den 28 januari 1859 i Karlstad.

15) Jacob Georg Agardh

Professor Jacob Georg Agardhs grav Professor Jacob Georg Agardhs grav. Jacob Georg Agardh föddes den 8 december 1813 här i Lund och var son till botanikprofessorn och biskopen Carl Adolph Agardh. Han blev student vid Lunds universitet 1826 och studerade botanik liksom sin far. Han blev extra ordinarie professor i botanik 1847 och var ordinarie professor 1854 till 1879. Jacob Georg Agardh fortsatte arbeta med sin fars studier av alger. Under 1860 var han ordförande för Akademiska Föreningen här i Lund som hans far varit med och grundat 1830.

Jacob Georg Agardh var den som ledde arbetet med att anlägga den nya nuvarande botaniska trädgården mellan 1862 och 1867. Han var också riksdagsledamot för de två sista ståndsriksdagarna 1862 och 1865, och i riksdagens andra kammare mellan 1867 och 1872. Han dog den 17 januari 1901 i Lund.

Professor Mortimer Agardhs grav Professor Mortimer Agardhs grav

16) Mortimer Agardh

Mortimer Agardh föddes den 21 december 1812 i Båstad men bodde här i Lund hos Carl Adolph Agardh, som var han farbror, från att han var 8 år tills han blev 23 år gammal. Han blev student vid Lunds universitet 1826 där han blev docent i aritmetik 1835, och professor i astronomi 1846.

Mortimer Agardh var också rektor för Lunds universitet 1855–1856 och riksdagsledamot i riksdagarna mellan 1848 och 1860. Han dog den 5 september 1862 här i Lund.

17) Esaias Tegnér d.y.

Professor Esaias Tegnér den yngres grav Professor Esaias Tegnér den yngres grav. Esaias Tegnér föddes den 13 januari 1843 i Källstorp i södra Skåne, och brukar benämnas "den yngre" för att inte blandas ihop med skalden och biskopen Esaias Tegnér som var hans farfar. Han var en svensk språkforskare och professor i österländska språk vid Lunds universitet mellan 1879 och 1908, chef för redaktionen för Svenska Akademiens ordbok som har sin redaktion här i Lund, ledamot av Bibelkommissionen mellan 1884 och 1917, och ledamot av Svenska Akademien med stol nummer 9 från 1882. Esaias Tegnér dog den 21 november 1928 här i Lund.

18) Carl Otto Borg

Carl Otto Borg föddes den 9 juli 1812 här i Lund, och 1841 blev han den tredje generationens färgerifabrikör för Borgs Färgerier som höll till i kvarteret Färgaren söder om Kattesund. Färgerifabrikör Carl Otto Borgs grav Färgerifabrikör Carl Otto Borgs grav. Verksamheten startades 1735 av hans farfar Hans Persson Borg och drevs vidare av hans far Jöns Petter Borg som är begravd på Norra kyrkogården här i Lund.

Carl Otto Borg donerade medel för bygget av fontänen på Universitetsplatsen här i Lund. Det var en gåva på 20 000 kronor som överlämnades den 27 september 1882, samma dag som Universitetshuset invigdes.

1869 gav han domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall i uppdrag att rita ett lantställe till honom på mark som hade köpts in av hans far 1820. Resultatet blev Råbyholm som byggdes 1870–1871, och 1871 lämnade Carl Otto Borg färgerirörelsen och sin bostad vid Stora Södergatan och bodde på Råbyholm tills han dog den 14 februari 1896.

19) Arvid Sture Bruzelius

Professor Arvid Sture Bruzelius grav Professor Arvid Sture Bruzelius grav. Arvid Sture Bruzelius föddes den 9 mars 1799 i Västra Tommarp i sydvästra Skåne och började studera vid Lunds universitet 1816. Han blev docent i botanik 1824, docent i obstetrik (graviditet och förlossning) 1829 och var professor i kirurgi och obstetrik mellan 1847 och 1858.

Arvid Sture Bruzelius var en av den tidens mest framstående läkare, och hans skicklighet som kirurg som gav honom högt anseende även internationellt. 1835 utnämndes han till förste läkare vid lasarettet här i Lund, och 1841 utnämndes han till lärare på utbildningen för barnmorskor vid Lunds universitet, och de befattningarna hade han tills han dog den 28 januari 1865.

Professor Bertil Malmbergs grav Professor Bertil Malmbergs grav.

20) Bertil Malmberg

Bertil Malmberg föddes den 22 april 1913 i Helsingborg. Han disputerade vid Lunds universitet 1940 i romanska språk och blev professor i fonetik 1950 och professor i allmän språkvetenskap 1969. Flera standardverk inom fonetik som han har skrivit har översatts till andra språk.

Bertil Malmberg gifte sig med Margit Tufvesson 1941 och är far till ståuppkomikern Adde Malmberg. Bertil Malmberg dog den 8 oktober 1994 här i Lund.

21) Carl Adolf Fredrik Montelin

Carl Adolf Fredrik Montelin föddes den 19 januari 1829 i Landskrona. Enligt uppgift ska han antagits som apotekarlärling hos apoteket Svanen här i Lund 1845. 1870 köpte han apoteket, som utvecklades till ett av landets främsta apotek. Han var också ledamot av Lunds stadsfullmäktige under tio år. Montelin dog den 21 oktober 1895 här i Lund.

Apotekare Carl Adolf Fredrik och Adolf Fredrik Montelins grav Apotekare Carl Adolf Fredrik och Adolf Fredrik Montelins grav.

Adolf Fredrik Montelin föddes den 17 januari 1771 här i Lund och var son till Carl Adolf Fredrik Montelin. Efter apotekarexamen 1897 började han arbeta på apoteket Svanen som hans mor Mathilda Catarina Oldberg drev sedan Carl Adolf Montelins död 1895. Efter moderns död den 21 augusti 1897 tog han över apoteket. Mellan 1898 och 1899 lät han bygga om apoteket både utvändigt och invändigt enligt ett förslag av Folke Zettervall, son till domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall, och apoteket fick då sitt nuvarande utseende.

Adolf Fredrik Montelin var också aktiv inom kommunpolitiken och var ledamot av Lunds stadsfullmäktige mellan 1905 och 1934. Han var drätselkammarens, numera kommunstyrelsens, ordförande mellan 1912 och 1932. Han tog initiativ till Sveriges apotekareförbund som bildades 1908 och tillhörde centralstyrelsen under många år. Han dog den 28 oktober 1941 här i Lund.

22) Ernest, Louise och Maxwell Overtons grav

Ernest Overton föddes den 25 februari 1865 i Stretton i Storbritannien. Han studerade vid industriskolan i Zürich 1882. 1884 började han studera vid universitet i Zürich där han sedan arbetade som docent i botanik mellan 1890 och 1901. 1901 till 1907 arbetade han som assistent i fysiologi vid Würzburgs universitet i Tyskland. Mellan 1909 och 1930 var han professor i farmakologi vid Lunds universitet. Ernest Overton dog den 27 januari 1933 här i Lund.

Ernest och Maxwell Overtons grav Familjen Overtons grav. Ernest Overton gifte sig 1912 med Louise Petrén som föddes den 12 augusti 1880 i Halmstads församling. 1899 blev hon student som privatist vid Katedralskolan här i Lund, och efter studier vid Lunds universitet så blev hon den första kvinna i Sverige som disputerade i matematik. På den tiden fick kvinnor däremot inte bli vare sig adjunkt, lektor eller professor. Istället började hon arbeta för livförsäkringsbolaget Thule. Louise Petrén dog den 14 januari 1977 här i Lund.

Maxwell Overton, son till Ernest Overton och Louise Petrén, föddes den 15 april 1914 här i Lund. Bara 19 år gammal blev han extra ordinarie amanuens vid geografiska institutionen vid Lunds universitet. Som geograf visade han att Skånes högsta punkt fanns på Söderåsen och inte på Kullaberg som man trott tidigare. Under 1930- och 1940-talet arbetade han med att ta fram Lunds stads generalplan och senare arbetade han med flera andra kommunala och regionala utredningar. Han var också aktiv i Lunds studentliv och satt många terminer i studentkårens deputeradeförsamling, var kurator för Helsingkrona nation och edil eller tillsyningsman för Akademiska Föreningen. Han tog sin licentiatexamen 1945.

Maxwell Overton missade sällan något av Lunds kommunfullmäktigemöten som åhörare och han sågs ofta hos restaurang Spisen där han drack vitt vin spetsat med en sockerbit. Om det blev vin kvar i flaskan så ställdes den undan märkt med ett M till hans nästa besök. Dessutom sägs det att han råkade bita sig själv i baken en gång så att han behövde uppsöka sjukhus. Han förvarade nämligen sina löständer i bakfickan och en gång råkade han sätta sig på dem. Maxwell Overton dog den 12 januari 1981 här i Lund.

23) Familjen Thomanders grav

I familjen Thomanders grav vilar Johan Henrik Thomander och hans fru Emilie, född Meyer, men också deras döttrar Emma och Ida, deras fosterdotter Nathalia och Idas man Gottfrid Warholm. Den enda som saknas är dottern Fredrika som är begravd på Klosterkyrkogården här i Lund.

Biskop Johan Henrik Thomander Biskop Johan Henrik Thomander. Johan Henrik Thomander föddes den 16 juli 1798 i Fjälkinge prästgård i nordöstra Skåne men växte upp hos sin mormor Elsa Sophia Thomander i Karlshamn. Han lämnade skolan 1812 med lysande avgångsbetyg och kom sen till Lunds universitet där han avlade prästexamen 1819 och prästvigdes 1821. I Karlshamn hade han träffat Emilie Meyer, men det var först sedan han blivit professor i pastoral teologi 1833, och då fick råd att köpa ett hus på Paradisgatan här i Lund, som han kunde gifta sig med Emilie. Mellan 1834 och 1839 föddes deras döttrar Fredrika, Ida och Emma. Några år senare flyttade också fosterdottern Nathalia in, sedan hon blivit föräldralös.

Johan Henrik Thomander hade en närmast brutal studieförmåga Han läste grekiska, latin, hebreiska, tyska, franska och engelska flytande och kunde läsa ytterligare några språk. Han blev medlem av Svenska Akademien 1836, riksdagsman 1840, professor i dogmatik och moralteologi 1845 och 2:e teologie professor 1847. 1850 blev han domprost i Göteborg. Familjen flyttade tillbaka till Lund igen 1856 då Johan Henrik Thomander blev biskop i Lund, och då flyttade de in i Gamla biskopshuset på Helgonabacken.

Johan Henrik dog den 9 juli 1865 och då flyttade Emelie, hennes två ogifta döttrar Ida och Emma, och fosterdottern Nathalia till Tuna slott, beläget i det som numera är Tunaparken här i Lund. Dottern Ida gifte sig 1868 med Gottfrid Warholm, som också bosatte sig där, och där bodde de sen allihop tills de dog.

Familjen Thomanders grav Familjen Thomanders grav, från vänster gravstenarna för döttrarna Nathalia och Emma, hustrun Emilie och Johan Henrik, dottern Idas man Gottfrid Warholm och Ida.

24) Göteborgs nationsgrav

Göteborgs nationsgrav Göteborgs nationsgrav. På nationsmötet den 21 april 1858 beslutade sig nationen, på förslag av sin dåvarande kurator Niklas Tengberg, för att köpa fyra gravplatser för 10 riksdaler vardera på Östra kyrkogården. Gravplatserna skulle upplåtas gratis till medellösa studenter och mot avgift till studenter vars dödsbon hade tillgångar. Sex personer har gravsatts på nationens gravplats sedan dess. Lars Niklas Laurén som föddes i Lidköping den 21 augusti 1827 blev den förste som begravdes i graven. Han började studera teologi vid Lunds universitet 1849, men dog den 19 mars 1858 av hjärnblödning. Hans dödsbo hade tillgångar nog för att lösa in en av gravplatserna.

Göran Ravnsborg som föddes den 4 maj 1933 i Göteborg är den senast begravda personen i nationens grav. Efter kandidatexamen i juridik vid Lunds universitet så blev han lektor vid juridiska fakulteten. Han drev framgångsrikt flera mål till Europadomstolen som handlade om myndigheters maktutövning mot enskilda personer. Han var också engagerad i studentlivet, bl.a. som kurator och inspektor för Göteborgs nation och medlem i Lunds studentsångarförening. Under många år åt han dagligen en ”Japan”, en bakelse, hos konditori Lundagård. Han dog den 21 januari 2006.

25) Hilma Borelius

Litteraturdocent Hilma Borelius grav Litteraturdocent Hilma Borelius grav. Hilma Borelius föddes den 18 december 1869 här i Lund och växte upp i ett intellektuellt hem. Hennes far Johan Jacob Borelius var professor i filosofi och hennes mor Hedvig Lönbohm var bildad och intresserad av litteratur. Modern berättade för Hilma att hon drömt om att bli lärarinna eller författare.

Hilma Borelius började vid Lindebergska skolan här i Lund 1882. Därefter fick hon privatundervisning i hemmet och 1891 hon avlade hon mogenhetsexamen vid Katedralskolan i Lund. Hösten 1891 skrevs hon in som student vid Lunds universitet och Kalmar nation där hennes far var inspektor. 1910 blev hon Nordens första kvinnliga docent i litteraturhistoria. Hon blev även erbjuden att få vikariera som professor i litteraturhistoria 1922 och skrev glatt till sin vän Anna Danell: Det är roligt att 'leka professor' och övermåttan välkommet att få ett avlönat arbete.

Det var få kvinnliga studenter vid Lunds universitet vid den tiden så Hilma Borelius vände sig istället till Uppsala kvinnliga studentförening som bildats 1892. Det gav henne inspiration som gjorde att hon var med och bildade en kvinnlig studentförening i Lund år 1900 och hon blev dess första ordförande. Hilma Borelius medverkade också under flera år i den kvinnliga rösträttsföreningen samt i Fredrika-Bremer-förbundet som är en Sveriges äldsta kvinnoorganisationer. Hon dog den 28 januari 1932 här i Lund.

26) Johan Jacob Borelius

Professor Johan Jacob Borelius Professor Johan Jacob Borelius grav. Johan Jacob Borelius, far till Hilma Borelius, föddes den 27 juli 1823 i Skinnskatteberg i Västmanland. Efter att ha varit elev vid Västerås gymnasium så blev han student vid Uppsala universitet där han disputerade 1848, och blev docent i teoretisk filosofi 1849. 1852 blev han lektor vid Kalmars högre elementarläroverk och 1866 professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet.

Johan Jacob Borelius var den siste företrädaren i Sverige för hegelianska filosofin. Den 12 januari 1869 gifte han sig med Hedvig Lönbohm som var intresserad av litteratur och så bra på engelska att hon hjälpte honom med översättningar. Han dog den 7 januari 1909 här i Lund.

27) Västgöta nations gravplats

Västgöta nations gravplats Västgöta nations gravplats. På ett möte den 20 april 1870 beslutade sig nationen för att köpa en grav på Östra kyrkogården och fyra personer har gravsatts där. Gravstenen restes den 4 oktober 1907 och namnger de begravda.

En av de begravda är Axel Bernhard Constantin Dalén som föddes den 11 januari 1883 i Asklanda i Västergötland. Han blev student vid Lunds universitet 1900, men tillbringade merparten av sin studietid som elev på ett apotek i Karlskrona, och bedrev sina medicinstudier därifrån. Han var också en skicklig trollkarl och engagerades till Lundakarnevalen 1904 där han bidrog under festen den 11 maj 1904. Under kvällen tog han dock ett för starkt sömnmedel och avled i sömnen natten till den 12 maj 1904.

28) Sven Nilsson

Professor Sven Nilssons grav Professor Sven Nilssons grav. Sven Nilsson föddes den 8 mars 1787 i Asmundtorps socken i västra Skåne. Han blev elev vid Landskrona lärdomsskola 1798 och student vid Lunds universitet 1806, där han blev docent i naturalhistoria 1812. Han brukar kallas den svenska ornitologins fader men blev också en banbrytande arkeolog och gjorde även paleontologiska studier och samlade in stora mängder fossil.

1828 blev Sven Nilsson chef för Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och 1832 professor i zoologi vid Lunds universitet fram till 1856. Han var inspektor för Skånska nationen 1835-1842 och rektor för Lunds universitet 1845–1846. Han dog den 30 november 1883 här i Lund.

29) Hasselgrens grav

Hasselgrens grav Hasselgrens grav. På Hasselgrens grav finns det inte någon gravsten utan en gravvård av metall som pryds av en bild av en kvinna. Troligen föreställer bilden Anna Hasselgren som var änka efter bleckslagarmästare Jonas Hasselgren. Jonas Hasselgren föddes 1818 och dog redan 1855. Hans fru Anna Hasselgren fortsatte driva rörelsen efter hans död.

Hasselgrens var en lampaffär och bleckslageriverkstad på Vårfrugatan i hörnet vid Skomakaregatan. Anna Hasselgren dog den 22 maj 1894 och då tog sonen Alexander Hasselgren över verksamheten. Troligen är det han som tillverkat den vackra bilden av sin mor som man ser på den här graven.

30) Hennigs familjegrav

Det är inte mycket vi vet om de som finns begravda i Hennigs familjegrav men det är Östra kyrkogårdens största gravvård.

Hennigs familjegrav Hennigs familjegrav. Den förste som begravdes där var Gottfried Samuel Hennig som föddes 1794 och dog 1877. Hans farfar hette också Gottfried Samuel Hennig och föddes i Tyskland 1728. Han kallades till Lund 1753 som murargesäll för att arbeta med domkyrkan, och blev akademimurmästare här i Lund. Den tidigare akademimurmästaren kom till Lund 1751 men avled redan 1752. Gottfried Samuel Hennig gifte sig då med hans änka, och fick 1754 en son som döptes till Abraham Hennig som blev far till den Gottfried Samuel Hennig som finns begravd här.

Abraham Hennig var också murmästare här i Lund men även bryggare. Han dog här i Lund 1806. Den Gottfried Samuel Hennig som finns begravd här dog 1877. Gottfried Samuel Hennigs son Carl Gottfried Hennig föddes 1821 och finns också begravd i den här graven. Han var traktör eller gästgivare här i Lund, det är dock oklart var, och han var också handlande. Han dog här i Lund 1907.

31) Ingrid Schrewelius

Ingrid Schrewelius föddes den 10 april 1920 i Stockholm. Hennes pappa Johan Nyberg var skräddare och föddes i Östra Karaby socken i västra Skåne 1887. Ingrid började arbeta som volontär hos Värmlands Folkblad 1938 och arbetade senare för Skånska Social-Demokraten, Kristianstads Läns Tidning, Västernorrlands Allehanda, Nya Norrland i Sollefteå, Göteborgs Morgonpost, Sydsvenska Dagbladet och Kvällsposten, innan hon därefter började arbeta hos Sveriges Radio 1958.

Journalisten Ingrid Schrewelius grav Journalisten Ingrid Schrewelius grav 1960 började hon arbeta på Sveriges Televisions Aktuellt-redaktion och blev dess första kvinnliga reporter. Hon fick ta hand om utlandsmaterial från Frankrike, England, USA och länderna i östra Asien. Med det som inte fick plats i Aktuellt skapades Lilla journalen med en blandning av mode, mat och skvaller. Men det som gjorde henne mest känd var hennes inslag om mode i Paris. 1973 lämnade hon Aktuellt-redaktionen och började hos redaktionen för det nystartade Sveriges magasin.

Hon gick i pension 1985 och flyttade till Lund. Ingrid Schrewelius började då göra programmet Modejournalen och medverkade även i programmet Sköna söndag. Efter att hon till slut lämnat Sveriges Television föreläste hon om mode och skrev artiklar för Kulturens värld. Hon dog den 12 juni 2005 i Lund.

Den professor som omnämns på den mörka gravstenen är Fredrik Gustaf Georg Schrevelius, som var professor i civilrätt, romersk rätt och juridisk encyklopedi. Han dog 1865 och var farfars far till Ingrids förste make Lars Fredriksson Schrewelius som dog den 11 februari 1975 och också vilar i den här graven.

32) Carl Fredrik Hill

Landskapsmålaren Carl Fredrik Hills grav Landskapsmålaren Carl Fredrik Hills grav. Carl Fredrik Hill föddes den 31 maj 1849. Han tog studentexamen 1870 och ville bli konstnär. Hans far motsatte sig det och krävde att han först skulle läsa estetik ett år vid Lunds universitet innan han kunde tänka sig att överväga sonens konstnärsplaner. Carl Fredrik såg studierna i estetik som ett bortkastat år och 1871 började han studera hos FrKA (Kungliga Akademien för De Fria Konsterna), i Stockholm till 1873. Därefter lyckades han med sin systers hjälp övertala sin far att få resa till Paris för att fullborda sin utbildning där. Han arbetade intensivt under fyra år för att få ställa ut vid salongen i Paris men refuserades gång på gång.

Hösten 1874 föll takfönstret i ateljén ned och skadade honom i ansiktet vilket gjorde att han behövde genomgå smärtsamma operationer. I januari 1875 dog hans yngre syster Anna och bara sju månader senare dog hans far. De här händelserna tärde på hans psyke och hösten 1877 började han bli alltmer paranoid. Den 18 januari 1878 fördes han till doktor Blanches psykiatriska klinik i Paris där han sedan vårdades under två år. Efter drygt två år fördes han hem till Lund, och blev intagen på Sankt Lars sjukhus här i Lund den 26 maj 1882. Efter att han klagat på maten och behandlingen på Sankt Lars sjukhus så fick han komma hem till familjen på Skomakaregatan där han sedan vårdades i hemmet under resten av sitt liv. De som vårdade honom var hans mor Charlotte, som dog i mars 1900, och hans syster Hedda. Han dog den 22 februari 1911. Carl Fredrik Hill blev riktigt känd först efter sin död och ses numera som en av Sveriges främsta landskapsmålare.

33) Carl Johan Hill

Professor Carl Johan Hills grav Professor Carl Johan Hills grav. Carl Johan Hill föddes den 12 januari 1793 i Målilla socken i Småland. Han började i Vimmerby skola 1806 och sedan i Linköpings gymnasium 1809 innan han skrevs in som student vid Lunds universitet 1812. Från början hette han Danielsson Rudelius i efternamn efter sin far Daniel Rudelius Jonsson men antog namnet Hill 1816.

Carl Johan Hill var fysiker och astronom, och under sju år hade han en tjänst som observatör i astronomi, men var ofta tjänstledig då han hjälpte till med att bygga upp det teknologiska institutet i Stockholm, som senare blev Tekniska högskolan i Stockholm. Han tjänstgjorde också som professor där i tre år. Han intresserade sig senare allt mer för matematik och utnämnes 1830 till professor i matematik vid Lunds universitet och arbetade bl.a. med tredjegradsekvationer. 1834 till 1835 och 1844 till 1845 var han rektor för Lunds universitet. Han dog den 25 augusti 1875 här i Lund.

34) Fredrik Wulff

Professor Fredrik Wulffs grav Professor Fredrik Wulffs grav. Fredrik Wulff föddes den 11 februari 1845 i Göteborg. Han blev student vid Lunds universitet 1866 och docent i franska 1875. Mellan 1879 och 1882 arbetade han som lektor i franska och engelska på Katedralskolan i Lund.

1888 blev Fredrik Wulff extra ordinarie professor i romanska språk och 1901 dess ordinarie professor. En stor del av hans forskning om språk handlade om fonetik, och han publicerade bl.a. Svenska språkets ljudlära och beteckningslära 1885 och svensk uttalsordbok 1889. Han dog den 31 december 1930 här i Lund.

35) Carl Georg Brunius

Carl Georg Brunius föddes den 23 mars 1792 i Tanums socken i Bohuslän. Han blev student vid Lunds universitet 1803 och vid Uppsala universitet 1811. Därefter fortsatte han vid Lunds universitet där han blev han magister 1814, docent i grekiska 1815 och tog över som professor i grekiska efter Esaias Tegnér 1824, vilket han sedan var till 1858.

Domkyrkoarkitekt Carl Georg Brunius grav Domkyrkoarkitekt Carl Georg Brunius grav. Carl Georg Brunius var också konsthistoriker och intresserad av arkeologi. Det mesta av sin tid ägnade han sig dock åt arkitektur och byggnadskonst och 1833 till 1859 ledde han arbetet med att restaurera Lunds domkyrka. Det sägs att han hade ett anslag på dörren till sin bostad där det stod "Träffas alla dagar i domkyrkan utom söndagar".

Carl Georg Brunius ledde också många andra byggnadsprojekt, som t.ex. huset där Historiska Museet i Lund finns nu mellan 1840 och 1844, ombyggnaden av mer än 50 skånska kyrkor och det s.k. Bruniushuset som han lät bygga 1840 som sedan var hans bostad fram tills hans död. Han banade väg för nygotikens genombrott i Sverige och det sägs att han dog av ilska när han fick höra talas om sin efterträdare Helgo Zettervalls planer på att skapa en ren, romansk katedral av Lunds domkyrka.

Carl Georg Brunius dog den 12 november 1869 här i Lund och hans änka Charlotta Thillander lät resa gravvården 1876 med den latinska texten som lyder:

Han som förr var byggmästare här och grekisk professor han som kvad här en gång dikter på romarespråk han som med byggverk i stad och på land har hugfäst sitt minne Brunius - så var hans namn - göms under gravkullen här.

36) Bengt Edlén

Professor Bengt Edléns grav Professor Bengt Edléns grav. Bengt Edlén föddes den 2 november 1906 i Gusum i Östergötland. Efter studentexamen i Norrköping började han 1927 studera vid Uppsala universitet där han disputerade 1934 med en avhandling om spektra och energistrukturer hos grundämnen i början av det periodiska systemet. 1944 blev han professor i fysik vid Lunds universitet fram tills han pensionerades 1973.

I en artikel publicerad 1941 löste han den s.k. koronagåtan, som handlade om att det fanns spektrallinjer i solens koronas yttersta spektrum som inte hade observerats i jorden. Han upptäckte att linjerna kom från kraftigt laddade joner av järn, kalcium och nickel vilket bara kan uppkomma vid en temperatur på miljontals grader. Senare verifierades det också att solens korona tvärtemot vad man trott tidigare har så hög temperatur. Han dog den 10 februari 1993 här i Lund.

37) Christer Wahlgren

Tidningsmannen Christer Wahlgrens grav Tidningsmannen Christer Wahlgrens grav. Christer Wahlgren föddes 16 oktober 1900 i Malmö. Han gjorde en militär karriär och blev kapten vid Göta livgarde I2 i Stockholm 1935. Sedan studerade han vid Handelshögskolan i Stockholm mellan 1935 och 1937 och blev därefter verkställande direktör för Sydsvenska Dagbladet, vilket han var ända till 1967 samtidigt som han var dess chefredaktör från 1946.

Mellan 1958 och 1964 var han ledamot av Högerpartiets, numera Moderaternas, styrelse och 1967 valdes han till hedersledamot för Malmö studentnation vid Lunds universitet. Han dog den 3 mars 1987 i Malmö.

38) Christian Wilhelm Blomstrand

Professor Christian Wilhelm Blomstrands grav Professor Christian Wilhelm Blomstrands grav. Christian Wilhelm Blomstrand föddes den 20 oktober 1826 i Växjö och 1844 blev han student vid Lunds universitet. Han blev docent i kemi 1854 och var professor i kemi och mineralogi mellan 1862 och 1895. Han deltog i en expedition till Spetsbergen på Svalbard 1861 och på 1870-talet författade han läroböcker i kemi. Mellan 1863 och 1889 var han också inspektor för Smålands nation och 1871–1872 var han rektor för Lunds universitet. Han dog den 5 november 1897 här i Lund.

39) Carl August Hagberg

Carl August Hagberg föddes den 7 juli 1810 här i Lund. Han blev student i Uppsala 1826 och docent i grekiska 1833, men var professor i estetik och moderna språk vid Lunds universitet mellan 1840 och 1858. Han var förespråkare för engelsk och fransk litteratur i en tid då de svenska universiteten stod under starkt tyskt inflytande, och var ledamot av Svenska Akademien mellan 1851–1864. Han dog den 8 januari 1864 här i Lund.

Professor Carl August Hagbergs grav Professor Carl August Hagbergs grav.