August Strindberg i Lund

Promenad
ca. 2 timmar
Broschyr
I december 1896 kom August Strindberg till Lund och stannade till den 20 juni 1899, med undantag av de sju månader då han var i Paris. När Strindberg kom till Lund hade han nyligen varit med om sin andra äktenskapskris. Han hade haft en paranoid psykos och inte skrivit något under nästan fem år. Till sin egen förvåning tillfrisknade han snabbt här i Lund i samvaron med gamla och nya vänner bland radikala studenter och docenter och började skriva igen.

[Strindberg i Lund]

August Strindbergs tid i Lund utelämnas oftast helt i filmer, böcker och annan information om hans liv, trots att han skrev både sina självbiografiska romaner Inferno och Legender, och pjäser som Till Damaskus och Folkungasagan under de åren. Den som vill lära sig mer om August Strindbergs tid i Lund och de platser där han bodde och vistades kan gå på promenad i Lund med vår mobilvänliga broschyr om August Strindberg i Lund som guide. Där berättas väldigt mycket om August Strindbergs tid i Lund och broschyren är faktiskt den bästa översikten som finns om det.

August Strindberg om Lund

Efter att nyligen ha genomgått sin andra äktenskapskris så mådde August Strindberg inte så bra när han kom till Lund. Själv beskrev han det så här:

[Strindberg] August Strindberg i Lund 1897. "Sålunda internerad i denna lilla musernas stad utan förhoppning att slippa ut, genomkämpar jag det fruktansvärda slaget mot fienden, mitt själv."

och så här:

"Varför och huru har jag drivits att slå mig ned i denna lilla universitetsstad, beryktad såsom relegations- eller botgöringsort för Uppsalastudenter, som festat för mycket till men för sin kassa och hälsa?"

Snart blev August Strindberg mer och mer förtjust i Lund och tyckte att Lund var en stad framför alla städer, och kallade ofta Lund för "städernas stad". Han inrättade ett dagsschema som han följde nästan pedantiskt noga under hela den tid han vistades i Lund.

Strindberg steg upp vid 07:30 och åt en liten frukost innan han gick en promenad, oftast ensam och oavsett väder, i botaniska trädgården eller längs med Södra Vallpromenaden. Sedan gick han hem och arbetade till 13:00 för att därefter gå till Åke Hans och äta lunch. Han avslutade gärna lunchen med kaffe och att spela biljard eller kägel, som liknar dagens bowling. Omkring 15:00-15:30 gick han hem och tog en liten tupplur och vid 17:00 satte han sig för att arbeta igen. Vid 18:00 tog han emot besök och omkring 19:00-20:00 gick han till Åke Hans igen, nu för att äta middag tillsammans med vänner. Efter middagen drack han kaffe och ett par glas punsch. Konjak och andra spritvaror ville han däremot inte ha. Vid 23:00 bröt man upp och gick hem. Han lade sig sällan före 01:00.

Här bodde August Strindberg i Lund

I den här kartan ser man alla de platser där August Strindberg bodde under sin tid i Lund mellan 1896 och 1899.

[Karta] De platser där August Strindberg bodde under sin tid i Lund mellan 1896 och 1899.

Och så här ser det ut på platserna idag.

[Bild] [Bild]
I det här huset finns Café Ariman sedan 1983. Under August Strindbergs tid var det Hotell Central (1), och han bodde där den 18–23 oktober 1893, den 13–14 december 1896 och från den 27 augusti till den 10 september 1898. Under August Strindbergs tid var Rådhuset (2) vid Stortorget stadshus med hotell, och August Strindberg bodde där den 14–17 och den 20–30 december 1896, och den 1–20 januari 1897.
[Bild] [Bild]
Här på Skomakaregatan 6 (3) bodde August Strindberg som inneboende hos Waldemar Bülow, som var en av hans mest trogna vänner i Lund, från den 20 januari till den 5 februari 1897. Här i huset på Grönegatan 10 (4), som har blivit känt som Strindbergshuset i Lund, bodde August Strindberg i gårdshuset från den 5 februari till den 2 augusti 1897.
[Bild] [Bild]
Här på Tomegapsgatan 24 (5) bodde August Strindberg den 2-24 augusti 1897, från den 7 april till den 13 augusti 1898, och från den 10 september till den 29 december 1898. Här på Grönegatan 16 (6) bodde August Strindberg i ett rum i flygelbyggnaden inner på gården från den 29 december 1898 till den 20 juni 1899.

Fler platser där August Strindberg vistades i Lund

Stamkrogen Åke Hans som var populär bland studenter, är kanske den plats där August Strindberg vistades mest av den tid han var i Lund. Där umgicks han med vänner. Flera var radikala studenter och docenter, varav många tidigare hade varit medlemmar i den radikala diskussionsföreningen De unga gubbarna, D.U.G., som bildades 1884 och upphörde 1893. Vår mobilvänliga broschyr om August Strindberg i Lund berättar om flera intressanta händelser som utspelade sig hos Åke Hans under August Strindbergs tid i Lund.

[Åke Hans] Här fanns krogen Åke Hans där August Strindberg var stamgäst under sin tid i Lund.

Under tiden som August Strindberg bodde som inneboende hos sin trogne vän Waldemar Bülow så höll han på med alkemiska experiment för att försöka göra guld. Guldingredienserna köpte han hos Apoteket Svanen , och man kan läsa ett av hans guldrecept i vår mobilvänliga broschyr om August Strindberg i Lund .

[Sjukhuset] Huset där lasarettets medicinska klinik fanns under August Strindbergs tid i Lund. Våren 1897 började August Strindberg skriva igen efter ett nästan fem år långt uppehåll. Skrivpapper köpte han av Lindstedts universitetsbokhandel som fanns vid Stortorget.

Vår mobilvänliga broschyr om August Strindberg i Lund berättar om många av de vänner som August Strindberg träffade under de år då han vistades i Lund. En av dem var skalden och journalisten Emil Kléen som blev en av August Strindbergs trogna vänner. Emil Kléen var sjuk under en stor del av sitt liv och led bl.a. av syfilis och av en illa skött struptuberkulos. När han låg för döden på lasarettets medicinska klinik här i Lund i december 1898, så besökte August Strindberg honom en stund varje morgon. Emil Kléen dog vid nio på förmiddagen den 10 december 1898, bara 30 år gammal, och det tog August Strindberg väldigt hårt.

Den 22 januari 1899 firade August Strindberg sin 50-årsdag med lunch hos Waldemar Bülow och hans hustru i deras hem på Skomakaregatan 6 . Samma dag samlades en rad av August Strindbergs gamla vänner i det Röda Rummet på Berns i Stockholm och skickade ett gemensamt hyllningstelegram där de skrev:

"Gamla vänner från början av 80-talet, i hvilkas lif och lifsåskådning du gjort en outplånlig insats, tömma på 50-årsdagen ett glas för din välgång".

De som undertecknade telegrammet var Richard Berg, Hjalmar Branting, bröderna Geijerstam, Carl Larsson, Karl Nordström, Pehr Staaf och Knut Wicksell.

[50årsdagen] August Strindberg fotograferad på sin 50-årsdag som han firade hos Waldemar Bülows och hans hustrus hem.

Lund - en stad som August Strindberg saknade

August Strindberg lämnade Lund den 20 juni 1899, då han avslutat arbetet med att skriva pjäsen Gustav Vasa, och återvände aldrig mer till Lund. Han sa dock vid flera tillfällen att han ville återvända till Lund igen någon gång, som t.ex. i förordet till Axel Wallengrens Samlade Skrifter 1901:

"Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men inte med öppna armar; allvarlig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna fly, men dit man kommer igen."

Det märktes att August Strindberg längtade tillbaka till Lund.