Skånska landstinget i Lund

Cykelutflykt
ca. 2-4 timmar
Broschyr
De fria männen i det danska riket samlades till landsting från slutet av vikingatiden och under hela medeltiden. På landstinget behandlades såväl civila mål som brottsmål, men landstinget var också det forum där en ny kung eller tronföljare hyllades av landsdelens befolkning. Skånska landstinget inrättades troligen redan i början av 970-talet under kung Harald Blåtands tid i samband med att han tog kontroll över Skåne och anlade staden Lund. I landstinget ingick alla delar av riket där skånelagen gällde, vilket var Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Skånska landsting hölls i Lund under 600 år. Vår broschyr om skånska landstinget och kungahyllningarna kan användas som guide om man vill besöka landstingsplatserna.

[Bild] Lerbäckshög (3) som var samlingsplats skånska landstinget i Lund från slutet av 1100-talet till 1600-talet.

Formellt sett var Danmark ett valkungadöme där kungen behövdes godkännande av folket för att kunna hävda sin makt. Seden var att en dansk kung valdes på Jyllands landsting i Viborg och åkte därefter runt till de olika landstingen. Enligt seden skedde den andra hyllningen alltid på det skånska landstinget i Lund. Så vid skånska landstinget vid Lerbäckshög har åtskilliga kungar hyllats som tronföljare. T.ex. hyllades svenske kungen Magnus Eriksson där 1332, och Margareta Valdemarsdotter i augusti 1387, tio år innan unionsmötet i Kalmar där hon blev regerande drottning för Kalmarunionen.

Skånska landstinget inrättades troligen i början av 970-talet med Arendala (1), högst uppe på en höjd mellan Lund och Dalby, som tingsplats. Under andra halvan av 1100-talet flyttade landstinget in till Lund, och hölls på det då träbelagda torget (2), nuvarande Stortorget. Bristande ordning och utbrett fylleri gjorde dock att landstinget snart flyttade ut ur staden igen. Från slutet av 1100-talet och fram till i början av 1600-talet hölls landstinget vid Lerbäckshög (3), som på den tiden fanns omkring 1 km utanför norra stadsporten in till Lund.

[karta] De tre platserna för skånska landstinget, Arendala tingsplats (1) från 900-talet, Stortorget i Lund (2) under andra halvan av 1100-talet och Lerbäckshög (3) från slutet av 1100-talet till 1600-talet.

Skånska landstinget vid Arendala tingsplats

Tyvärr finns det inget uppe på höjden som var Arendala tingsplats (1) som berättar att det har varit en tingsplats där. Det kan ändå vara intressant att besöka den plats där de skånska stormännen samlades till ting för över tusen år sedan. Om det är klart väder har man dessutom milsvid utsikt över det omgivande landskapet. Det är ca. 7 km att cykla från Lund till Arendala tingsplats, vilket tar ca. en halvtimme, och det är bra cykelväg nästan hela vägen. När man har kommit ut ur Lund cyklar man genom ett vackert öppet jordbrukslandskap i 3 km innan man är framme.

Bristen på skriftliga källor från 900-talet och tusentalet gör att det inte finns mycket information om vad som avhandlades så tidigt vid Arendala tingsplats. En händelse som däremot utspelades där i slutet av 1130-talet är att Olof Haraldsson, som var kusin till den dåvarande kungen Erik Lam, valdes till kung av stormännen i Skåne. Bakgrunden till den konflikten var de stridigheter om tronen som följde efter slaget vid Foteviken den 4 juni 1134. Erik Lam tog strid mot Olof Haraldsson och besegrade honom 1142 i slaget vid Tjuteå i västra Skåne då Olof Haraldsson stupade.

[Bild] Höjden som var Arendala tingsplats (1).

Skånska landstinget i Lund

[Bild] Stortorget i Lund (2), hemvist för skånska landstinget en period under andra halvan av 1100-talet. Någon gång under andra halvan av 1100-talet flyttade skånska landstinget in till staden Lund och höll till på det vid den tiden träbelagda torget som är det nuvarande Stortorget (2). Det finns inget på Stortorget i Lund som berättar om platsens historia trots att det sannolikt är Sveriges äldsta torg med lång och intressant historia.

En händelse som utspelat sig på Stortorget i Lund var när den skånska allmogen reste sig i ett uppror mot ärkebiskop Absalon 1180–1181 i det så kallade skånska upproret. En orsak till upproret var ett strikt utkrävande av biskopstiondet. En annan var att vänner och släktingar till den förre ärkebiskopen Eskil, som var av skånsk börd, rensades ut från viktigare poster och ersattes med själländska stormän. Ärkebiskop Absalon kallade de skånska stormännen till ting i Lund, men på tinget möttes han och kungens närmaste man, gälkaren Tord, av busvisslingar och burop när de talade.

Ganska snart började det riktas kritik mot bristande ordning och utbrett fylleri på landstinget i Lund. Det verkar som om landstingets möten utvecklades till festliga sammankomster där mat, dryck och umgänge överskuggade de rättsliga processerna. Skriftställaren Saxo Grammaticus beskriver hur tingsförhandlingarna urartade helt i samband med upproret när kungens kungens män försökte framföra sina åsikter:

"Tord påstod att deras vansinniga uppförande berodde på att de var fulla, det framgick också av att några av dem hade suttit och snarkat på mötet. Därför skulle man i framtiden inte hålla ting i en stad, utan ute på den öppna landsbygden så att fyllbultarna inte hade något annat val än att hålla sig nyktra."

Skånska landstinget vid Lerbäckshög

Någon gång i slutet av 1100-talet flyttades landstinget alltså ut ur Lund igen. Den nya platsen blev vid Lerbäckshög (3), och även om det ligger inne i Lund numera så var det omkring 1 km norr om stadsporten in till Lund vid den tiden. Skånska landstinget vid Lerbäckshög nämns kort på en skylt vid Monumentet som står i närheten till minne av Slaget vid Lund. I vår broschyr om skånska landstinget och kungahyllningarna finns det mer att läsa om det. Det är omkring 2 km cykelväg från centrum av Lund till Lerbäckshög, vilket tar omkring 10 minuter. Själva högen Lerbäckshög är en gravhög från bronsåldern som finns kvar än idag.

Det är vid Lerbäckshög som de flesta kungahyllningarna har ägt rum, bl.a. Christoffer II 1330, den svenske kungen Magnus Eriksson 1332 då Skåne hade lämnats över som pant, drottning Margareta Valdemarsdotter i augusti 1387 och hennes systerson Erik av Pommern 1396, Christian III 1535 och Christian IV den 20 juli 1578.

Från början av 1600-talet hölls skånska landstinget i Lunds rådhus, och fortsatte att hållas i Lund även en tid efter att Skåne blivit Svenskt 1658. Den 19 juli 1683 hölls det sista landstinget i rådhuset i Lund, och därefter avskaffades det skånska landstinget.

[Bild] Bronsåldersgraven Lerbäckshög (3) som var samlingsplats för skånska landstinget under större delen av medeltiden.