Klosterkyrkan i Lund

Sevärdhet
ca. 1 timme
Broschyr
Lunds domkyrka är Sveriges mest besökta kyrka men domkyrkobesökarna brukar missa att besöka Sankt Peters klosterkyrka , eller bara Klosterkyrkan som den brukar kallas, när de kommer till Lund. Den är förutom Lunds domkyrka den enda av Lunds medeltiden kyrkor som finns kvar än idag. Klosterkyrkan är inte bara kulturhistoriskt intressant utan väldigt vacker också! Läs mer om den i vår broschyr om Sankt Peters klosterkyrka i Lund .

[Bild]

Klosterkyrkan byggdes i mitten av 1100-talet i romansk stil som klosterkyrka för Sankta Maria och Sankt Peters fyrlängade benediktinernunnekloster. I början av 1300-talet byggdes den om med tegel i enskeppig gotisk stil.

[Bild] [Bild]
Innanför entrén finns en sten med ornament och den kommer troligen från den första romanska kyrkan.
[Bild]
[Bild]
Klosterkyrkan var församlingskyrka också. Församlingsmedlemmarna hade sina platser nere på golvet i långhuset som idag medan nunnorna hade sina platser på en lång läktare längst bak där orgelläktaren finns numera.
[Bild] [Bild]
På västra fasaden syns spår efter dörren som nunnorna gick in igenom för att komma till sin läktare. I väggen inne i Klosterkyrkan syns spår efter de valv som bar upp nunnornas läktare.
[Bild]
Högt uppe på väggen ungefär mitt i Klosterkyrkan finns läktaren som var platsen för priorinnan, dvs. nunnan som var klostrets föreståndare.
[Bild] [Bild]
Den inre klostergården omgavs av en s.k. korsgång och två sektioner av den korsgången finns bevarade.
På Klosterkyrkogården finns många berömda Lundabor begravda. Här är två av dem.
[Bild] [Bild]
Graven där cirkusprinsessan Elvira Madigans styvfar John Adalbert Madigan är begravd. Enligt uppgift ska även Elvira Madigans mor, mormor och yngre halvsyster finnas begravda där. Graven där ärkebiskop Olof Sundby, som var vigselförrättare för vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, är begravd.