× [Bild]

Lundakarnevalen 2026

Besöksupplevelse Evenemang 2026
22 maj 12:00 - 24 maj 00:00
Entré till karnevalsområdet
(OBS: Priset avser 2022)
80 kr/gång el. 215 kr/3 dagar
Gratis för barn under 6 år
Fri entré till karnevalståget
Högupplöst områdeskarta
karta över karnevalsområdet
Högupplöst trafikkarta
Se också
Universitetsstaden Lund
Humorstaden Lund
Det är ett måste att någon gång uppleva Lundakarnevalen, det absolut största evenemanget i Lund. Karnevalen anordnas av studenterna vid Lunds universitet i mitten av maj vart fjärde år. Nästa gång Lundakarnevalen anordnas blir 2026, preliminärt den 22 till 24 maj. Den här besöksguiden berättar det mesta som kan vara bra att känna till för att planera besöket i god tid före nästa karneval, allt samlat på en och samma sida för att göra det enkelt som möjligt för dig som besökare

Lundakarnevalen består av ett stort karnevalsområde där man kan ta del av en mängd stora och små humoristiska nöjen, och se olika artister uppträda på en större och en mindre scen. Lundakarnevalen består också av karnevalståget som går genom Lunds centrum under både lördagen och söndagen. Till karnevalsområdet behöver man betala entré för att få komma in, medan det är helt gratis för alla som vill komma och se på karnevalståget.

Lundakarnevalen brukar arrangeras av omkring 5 000 studenter vid Lunds universitet och totalt brukar det komma omkring 400 000 besökare under de tre dagarna som evenemanget pågår, från fredag till söndag. Till lördagens karnevalståg brukar det komma över 200 000 besökare samtidigt till Lunds centrum.

Nästa Lundakarneval invigs vid stora scenen preliminärt den 22 maj 2026 kl. 13:00.

Lundakarnevalens karnevalståg 2022 En del av Lundakarnevalens karnevalståg 2022.

En del av informationen i den här besöksguiden varierar från karneval till karneval, som t.ex. biljettpriser och hur man köper biljetter, och kommer därför uppdateras när nästa karneval närmar sig.

Inför och under karnevalen hittar man karnevalens program på Lundakarnevalens webbplats, och på Lundakarnevalens sidor i Facebook och Instagram. Någon vecka innan karnevalen brukar man också kunna börja köpa karnevalsprogrammet som berättar om allt som händer under karnevalsdagarna och om de olika vagnarna i karnevalståget.

Lite om Lundakarnevalens historia

Lundakarnevalen 1904 Karnevalståget 1904 med den legendariske överliggaren Sam Ask som "Prins Karneval" och en av de första bilarna som rullade på Lunds gator. Lundakarnevalen har en mycket lång tradition och har länge fungerat som en plantskola för humorister från Lund. Det går inte säga helt säkert när karnevalerna började eftersom många av de tidigaste genomfördes som ett slags "vårfest" eller "majfest". Oftast brukar det s.k. "småländska bondbröllopet" 1849 räknas som den första officiella karnevalen. Då tågade studenter från Smålands nation genom Lund utklädda till ett bondbröllop.

Mellan 1876 och 1892 anordnades det karneval vartannat år, men 1892 urartade firandet i så omfattande supande att karnevalen ställdes in 1894. Sedan dess har karnevalerna anordnats vart fjärde år med avbrott bl.a. i samband med världskrigen. Sedan 1954 har karnevalerna också nästan alltid haft ett tema som rimmar på karneval. 2014 var temat Futuralkarneval, 2018 var temat Imaginalkarneval och 2022 var temat Katastrofalkarneval.

Förr i tiden kallades karnevalsgeneralen för "Prins Karneval". 2014 valdes för första gången en kvinnlig karnevalsgeneral, och även 2018 leddes karnevalen av en kvinnlig karnevalsgeneral.

Lundakarnevalens organisation

Karnevalen omsätter drygt 30 miljoner kronor och arrangeras av omkring 5 000 studenter från Lunds universitet som arbetar med karnevalen på olika sätt. Under Lundakarnevalen 2022 var det hela 7 445 studenter som arbetade med karnevalen. Karnevalsledningen brukar utgöras av en karnevalskommitté med elva personer som väljs som chefer för vars ett ansvarsområde, och som börjar sitt arbete omkring ett och ett halvt år innan karnevalen börjar. Ledamöterna i kommittén utser sedan själva en av ledamöterna till karnevalsgeneral. Efter valet av karnevalsgeneral görs ett fyllnadsval till kommittén med en chef för det ansvarsområde som karnevalsgeneralen annars skulle haft.

Karnevalsledningen för Lundakarnevalen 2022 Karnevalsledningen för Lundakarnevalen 2022.

Karnevalsuppropet

I slutet av januari, knappt fyra månader innan karnevalen börjar, anordnas karnevalsuppropet då alla studenter som vill kan anmäla sitt intresse för att vara med och arrangera karnevalen. De som deltar i arbetet brukar kallas för karnevalister. Det går inte anmäla sitt intresse i förväg utan de olika arbetsuppgifterna fördelas i tur och ordning så långt de räcker under Karnevalsuppropet som sker i AF-borgen . Det gör att det brukar bildas en lång kö till uppropet, som sträcker sig genom centrum av Lund. Det är en upplevelse att se alla studenter som sitter i kön och ofta har med sig musik och äter hämtmat medan de väntar.

Kön till karnevalsuppropet inför Lundakarnevalen 2022 En del av kön till karnevalsuppropet som den såg ut strax efter 22:00 natten till söndagen den 27 februari 2022.

Intresset för att vara med i karnevalsarbetet brukar vara så stort så att många brukar ställa sig i kö nästan ett dygn i förväg för att få större möjlighet att välja vad de ska arbeta med under karnevalen. Karnevalsuppropet till Lundakarnevalen 2022 öppnades söndagen den 27 februari 11:00. De första ställde sig i kön redan vid 01:30 under natten till lördagen, och när uppropet öppnade sträckte sig kön ända ner till Södra Esplanaden i Lund i en mer än en km lång kö. Totalt registrerades 6 060 karnevalister under uppropet och till slut blev det 7 445 karnevalister som arrangerade Lundakarnevalen 2022.

Lundakarnevalen är ett enormt stort evenemang där nästan alla som medverkar gör det för första gången. Det är få företag som skulle klara av att arbeta på det sättet med ny personal varje gång. Det är därför inte konstigt om det uppstår en del mindre problem under Lundakarnevalen, men det mesta brukar fungera på ett väldigt smidigt och bra sätt.

Inför karnevalen

Varje Lundakarneval genomsyras av ett tema som väljs av karnevalskommittén, oftast omkring ett halvår innan karnevalen börjar. Det har blivit till en tradition att karnevalens tema ska rimma på karneval. Temat skildras på olika sätt i de olika nöjena inne på karnevalsområdet och i vagnarna i karnevalståget, ofta med väldigt fri tolkning. För Lundakarnevalen 2022 var temat Katastofalkarneval vilket beskrevs så här av karnevalskommittén:

Ibland blir saker inte riktigt som man tänkt sig, i vardagen, i skolan och i andra sammanhang. Lundakarnevalen 2022 kommer att fira dessa missförstånd, fadäser och klavertramp. Vi tycker att livets alla tillfällen är värda att fira.

Karnevalstidningen och programbladet för Lundakarnevalen 2022 Karnevalstidningen och program för Lundakarnevalen 2022. Inför några karnevaler har det varit nedräkning ett år i förväg uppdelat i tio exakt lika långa intervall där kända personer har fått ropa ut 10, 9, 8, ... och så vidare. Eftersom intervallen är lika långa har tiden för när utropet gjorts under dygnet varierat från gång till gång, och några av utropen har skett under natten.

Veckorna innan karnevalen brukar det spelas in en humoristisk karnevalsfilm som visas som ett av de stora nöjena under karnevalen. Dessutom brukar det göras en karnevalstidning och ett program för karnevalen. Dessa brukar börja säljas någon vecka innan karnevalen börjar. Det brukar också göras en karnevalsmelodi inför karnevalen, som publiceras online någon vecka innan karnevalen börjar och sedan spelas ofta under karnevalen, bl.a. under invigningen. Aktiviteterna inför och under karnevalen varierar något från karneval till karneval.

Biljetterna till de stora nöjena spexet, revyn, kabarén, showen, filmen, cirkusen, dansen och barnevalen brukar släppas en söndag omkring en månad innan karnevalen börjar. De stora nöjena ges med många föreställningar under de tre karnevalsdagarna, men det är också många som vill komma över biljetter till de bästa tiderna. Därför brukar biljetterna släppas genom försäljning i Universitetshuset . Man måste alltså vara på plats i Lund vid biljettsläppet för att komma över biljetter till några av de bästa tiderna. De första brukar ställa sig i kö tidigt och när biljettförsäljningen börjar så brukar kön slingra sig flera hundra meter genom Lundagård söder om Universitetshuset. Några dagar senare brukar de biljetter som finns kvar börja säljas online från Lundakarnevalens webbplats.

Kö till biljettsläppet för Lundakarnevalens stora nöjen 2022 Kön till biljettsläppet för Lundakarnevalens stora nöjen 2022.

Några veckor innan karnevalen börjar brukar det säljas karnevalsprodukter från en bod på Stortorget i Lund i Lund. Vissa år har man också kunnat köpa biljetter till karnevalsområdet där, och det brukar vara dit man går för att hämta ut de entréarmband man har köpt. Dessutom brukar man kunna köpa karnevalens egen valuta karnedaler.

Under måndagen samma vecka som karnevalen börjar, börjar det stora karnevalsområdet byggas upp i Lundagård, på Universitetsplatsen och i området norr om Universitetsplatsen.

Biljetter

Tredagarsbiljett till karnevalsområdet för Lundakarnevalen 2022 Tredagarsbiljett som man löste in mot ett entréarmband till Lundakarnevalen 2022. Man behöver biljett om man vill besöka karnevalsområdet. Dessutom behöver man biljetter till olika slags stora nöjen, se avsnittet inför karnevalen ovan. Även om man bara vill se på något av de stora nöjena behöver man entrébiljett till karnevalsområdet också. Inne på karnevalsområdet finns många olika mindre nöjen som brukar kallas för tältnöjen och tombolor. För att ta del av dem betalar man med karnevalens egen valuta karnedaler. Ofta kan man även använda Swish, så man måste inte köpa karnedaler. Med biljett till karnevalsområdet får man se de artister som uppträder på karnevalsområdets stora och lilla scen.

Det är förstås en stor utmaning att sälja biljetter till ett evenemang med omkring 400 000 besökare under tre dagar. Biljettförsäljningen brukar därför ske kontantfritt och till stor del online där man betalar med betalkort eller Swish. Biljetterna får man som ett eller flera PDF-dokument med e-post och de innehåller en QR-kod. Om det är en engångsbiljett till karnevalsområdet eller till något av de stora nöjena så visar man upp den vid entrén där QR-koden skannas. Det går förstås bara använda varje biljett och QR-kod en gång. Om det är en tredagarsbiljett så ska man istället visa upp den när man hämtar ut entréarmband som man sedan visar upp varje gång man vill komma in på karnevalsområdet. Det brukar löna sig att köpa tredagarsbiljett om man vill besöka karnevalsområdet mer än två gånger under de tre karnevalsdagarna.

Entréarmband för entré till Lundakarnevalen 2022 Entréarmband som berättigar till entré under alla karnevalsdagarna, för Lundakarnevalen 2022.

Man brukar kunna börja köpa biljetter till karnevalsområdet någon eller några veckor innan karnevalen, och det brukar finnas en bod på Stortorget i Lund där man kan visa upp tredagarsbiljetter för att hämta ut entréarmband. Biljetterna brukar inte vara personliga, så det går bra att låta någon annan hämta ut de entréarmband man köpt.

Karnedaler för Lundakarnevalen 2022 Karnedaler för Lundakarnevalen 2022. Det är en fördel om man laddar ner och sparar biljetterna i mobiltelefonen i förväg, eller skriver ut dem. Under de tre karnevalsdagarna är det så många i Lunds centrum så att det mobila nätverket kan bli överbelastat. Om biljetterna då redan finns i mobiltelefonen så går det visa upp dem även om det mobila nätverket är segt. Man bör hämta ut sina entréarmband så snart som möjligt, och senast under torsdagen innan karnevalen börjar. Under de tre karnevalsdagarna blir det ofta väldigt långa köer.

Karnedaler är Lundakarnevalens egen valuta som man kan betala med om man vill ta del av de små nöjena i tält och tombolor inne på karnevalsområdet. Karnedalerna för Lundakarnevalen 2022 kostade 25 kr och för 111 kr fick man fem karnedaler. Man brukar kunna köpa karnedaler i en bod på Stortorget i Lund några veckor innan karnevalen börjar och på flera platser inne på karnevalsområdet under karnevalen. Många köper också några karnedaler för att spara som souvenirer från Lundakarnevalen.

Rese- och trafikinformation

Till lördagens karnevalståg brukar det komma över 200 000 besökare och antalet parkeringsplatser är starkt begränsat. Det blir även ont om platser för cykelparkering när många vill parkera sin cykel samtidigt i centrum av Lund. Vi rekommenderar att man om möjligt kommer med tåg eller buss till Lund, eller med cykel eller till fots om man bor i Lund, och att man kommer i mycket god tid. Från Lunds järnvägsstation är det bara 400 meter att gå till karnevalsområdet, vilket tar ca. 5 minuter.

Besökare till Lundakarnevalens karnevalståg Det är många människor som rör sig i Lunds centrum under de tre dagar som Lundakarnevalen pågår. Karnevalståget går genom Lunds centrum både under lördagen och söndagen, längs den blå linjen i trafikkartan nedan, med start kl. 13:00 norrut förbi AF-borgen . Under hela lördagen och söndagen är det förbjudet att ha något fordon parkerat längs med de gator som karnevalståget går genom Lunds centrum. Längre ner i den här besöksguiden berättar vi mer som är bra att veta för den som vill se på karnevalståget.

Både lördag och söndag mellan 11:00 och 15:00 är all trafik förbjuden inom det rödmarkerade området i trafikkartan nedan, och det gäller även de som bor eller har verksamhet inom det rödmarkerade området. Det går inte heller någon busstrafik i området under den tiden.

Det brukar ställas upp väldigt många tillfälliga toaletter både inne på karnevalsområdet och på olika platser längs med den väg som karnevalsområdet går genom centrum.


Högupplöst
trafikkarta
Parkeringsplatserna på södra sidan av Allhelgonakyrkan brukar upplåtas för rörelsehindrade som på så sätt får möjlighet att se på karnevalståget från bilen. Man måste dock komma i god tid om man vill parkera där. Eftersom trafik inom området är förbjuden efter 11:00 så måste bilen vara på plats innan dess. Det brukar också ställas upp några tillfälliga tillgänglighetsanpassade toaletter där.

Rese- och trafikinformation för Lundakarnevalen Mellan 11:00 och 15:00 är all trafik förbjuden inom det rödmarkerade området. Karnevalståget går längs den blå linjen och parkering av fordon är förbjudet längs med de gatorna under hela lördagen och söndagen.

Karnevalsområdet

Man behöver biljett
för att besöka
karnevalsområdet.
Hela Lundagård, Universitetsplatsen och en stor del av kvarteret norr om det brukar hägnas in till ett stort karnevalområde. På området finns en stor och en liten scen där olika artister uppträder under de tre karnevalsdagarna. Inne på karnevalsområdet kan man ta del av många olika humoristiska nöjen med mycket studentikosa inslag.

Karnevalsområdet under Lundakarnevalen 2022 Inne på karnevalsområdet under Lundakarnevalen 2022.

Det brukar finnas sex entréer till karnevalsområdet, och i kartan nedan ser man var de finns.


Högupplöst
karta
Karnevalsområdet och allt som finns där brukar vara tillgänglighetsanpassat. Inne på karnevalsområdet, eller alldeles utanför, brukar det även finnas en temporär polisstation där man kan anmäla stölder eller lämna in hittegods. Det brukar också finns en sjukstuga med läkare, sjuksköterskor och sjukvårdsteam inom området. Sjukvårdspersonal går också med i karnevalståget.

Karta över Lundakarnevalens karnevalsområde Lundakarnevalens karnevalsområde med platser för entré och stora scenen.

Förbjudna föremål inom karnevalsområdet

Rökning är förbjudet inom hela karnevalsområdet, utom på anvisade platser som är tydligt markerade med skyltar. Det gäller alla typer av cigaretter, cigarrer och e-cigaretter m.m.

Det är bra att tänka på att det finns en mängd föremål som av säkerhetsskäl inte är tillåtna att ta med sig in på karnevalsområdet. Om man har någon väska med sig så kommer man behöva visa upp den vid entrén innan man får ta den med sig in på området. De karnevalister som undersöker innehållet har rätt att neka föremål som de bedömer som olämpliga.

Det är inte tillåtet att ta med sig knivar, vapen, vassa föremål, fyrverkerier, cyklar, elsparkcyklar, skateboards, inlines eller fordon som inte är hjälpmedel för rörelsehindrade. Inte heller husdjur förutom ledarhundar är tillåtna.

Flaskor av glas eller metall, eller andra behållare som innehåller någon vätska är inte tillåtet att ta med in. Det finns karnevalsöl att köpa och det finns också tillgång till vatten inne på karnevalsområdet.

Högtalare och musikanläggningar, megafoner eller liknande ljudutrustning är inte heller tillåtet att ta med sig in, liksom flaggor på pinne eller paraplyer eftersom det oftast blir väldigt trångt med många besökare samtidigt inne på karnevalsområdet. Det krävs tillstånd för att man ska få ta med sig professionella kameror, videokameror och ljudinspelningsutrustning.

Södra entrén till karnevalsområdet för Lundakarnevalen 2018 Södra entrén till karnevalsområdet vid Lundakarnevalen 2018.

Besökskarta till karnevalsområdet


Högupplöst
karta
Här är Lundakarnevalens besökskarta för karnevalsområdet som det såg ut under Lundakarnevalen 2022, och det mesta kommer troligen finnas på samma plats under Lundakarnevalen 2026.

Besökskarta till karnevalsområdet Besökskarta till karnevalsområdet under Lundakarnevalen 2022.

De vita etiketterna i kartan anger var entréerna finns med de namn som de hade under Lundakarnevalen 2022. De gula etiketterna anger platserna för de olika stora nöjena.

Om man har biljett till något av de stora nöjena behöver man komma i väldigt god tid. Det brukar vara väldigt trångt inne på karnevalsområdet och därför tar det tid att ta sig fram dit man ska och köerna är ofta långa.

Det brukar finnas flera restauranger som serverar olika typer av mat inne på karnevalsområdet. I besökskartan ovan ser man var de fanns under Lundakarnevalen 2022, angivna med rosa etiketter. Man brukar behöva boka bord eller stå länge i kö för att besöka dem, och det brukar snabbt bli fullt. Det finns också kiosker och matvagnar som serverar korv, glass och snacks m.m. På flera platser kan man köpa karnevalsöl och andra drycker, och det finns också tillgång till vatten inne på området.

Entrén till krogen under jorden under Lundakarnevalen 2022 Entrén till krogen under jorden under Lundakarnevalen 2022.

Det finns en stor butik eller shop inne på karnevalsområdet där man kan köpa många olika slags karnevalssouvenirer och karnevalsprogrammet. Under Lundakarnevalen 2022 fanns den i AF-borgen där det står "Konkursen" med blå etikett i besökskartan ovan.

Karnevalsradion sänder under hela karnevalen från en glasbur inne på karnevalsområdet. Man kan också lyssna på den från Lundakarnevalens webbplats där man hittar tiderna för de olika programpunkterna. Bl.a. sänder de intervjuer med artisterna från stora scenen, karnevalslåten och mycket musik.

Invigningen

Lundakarnevalen brukar invigas från stora scenen kl. 13:00 på fredagen, den första av de tre karnevalsdagarna. Det brukar också vara fri entré till karnevalsområdet fram tills invigningen börjar. Enligt gammal tradition tar den nya karnevalsledningen formellt över under invigningen genom att karnevalsledningens chefer klipper av slipsen för motsvarande chefer i den gamla karnevalsledningen.

Stora scenen inne på Lundakarnevalens karnevalsområde Invigningen av Lundakarnevalen 2022 på stora scenen inne på Lundakarnevalens karnevalsområde.

Artister på Lundakarnevalen 2022

För att se på artisterna som uppträder på stora scenen under Lundakarnevalen behöver man bara biljett till själva karnevalsområdet. Här är de artister som uppträdde på stora scenen under Lundakarnevalen 2022.

Fredag 20 maj
17:00 Blacknuss
19:00 Måns Zelmerlöw
21:00 Tingsek
23:00 Basshunter

Lördag 21 maj
17:00 Hemliga Klubben
19:00 Felicia Takman
21:00 Daniela Rathana
23:00 Familjen

Söndag 22 maj
16:00 Östblocket
18:00 Vånna Inget
20:00 En hyllning till Kal P Dal
22:00 Atomic Swing
00:00 Hyksoz

Atomic Swings uppträdande på stora scenen under Lundakarnevalen 2022 Atomic Swings uppträdande på stora scenen under Lundakarnevalen 2022.

Karnevalståget

Det gratis för alla som
vill komma och se på
karnevalståget. Det går
både på lördagen och
söndagen 13:00-15:00
Karnevalståget går under både lördagen och söndagen med start 13:00 längs den väg man ser i trafikkartan ovan i den riktning som den vita pilen visar. De olika vagnarna illustrerar karnevalens tema på olika sätt, men även aktuella händelser brukar vara med. Vilka vagnar som ingår i karnevalståget och vad de handlar om kan man läsa om i karnevalsprogrammet som brukar gå att köpa någon eller några veckor innan karnevalen börjar. Dessutom brukar programmet säljas av karnevalister i tåget. Förutom alla de officiella vagnarna så brukar karnevalståget även innehålla Lunds två studentorkestrar, Bleckhornen och Alte Kamereren, och många inbjudna studentorkestrar. Ridande poliser inleder och avslutar tåget, och många små humoristiska inslag som inte nämns i programmet förekommer också.

Studentorkestern Bleckhornen i Lundakarnevalens karnevalståg 2022 Studentorkestern Bleckhornen i Lundakarnevalens karnevalståg 2022.

Det är inte ovanligt att karnevalståget kommer igång med viss försening och att det blir stora luckor mellan de olika vagnarna i karnevalståget. Det är bra att komma i god tid om man vill hitta en bra plats långt fram någonstans längs med vägen för karnevalståget. Man kan också behöva vänta någon timme innan de fösta vagnarna i karnevalståget kommer beroende på var man står längs med vägen. Det är samtidigt en upplevelse att se så mycket människor på samma plats och uppleva den speciella stämningen när det är karneval i Lund. Hela karnevalståget brukar ha kommit runt hela vägen först vid 16:00.

Karnevalståget under Lundakarnevalen Bläddra bland de här bilderna så får du se några av vagnarna som fanns med i tidigare Lundakarnevaler.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2010 Lundakarnevalen 2010.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2010 Lundakarnevalen 2010.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2010 Lundakarnevalen 2010.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2014 Lundakarnevalen 2014.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2014 Lundakarnevalen 2014.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2014 Lundakarnevalen 2014.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2018 Karnevalsledningen för Lundakarnevalen 2018.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2018 Lundakarnevalen 2018.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2018 Lundakarnevalen 2018.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2018 Lundakarnevalen 2018.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2022 Lundakarnevalen 2022.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2022 Lundakarnevalen 2022.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2022 Lundakarnevalen 2022.
Karnevalståget under Lundakarnevalen 2022 Lundakarnevalen 2022.