× [Bild]

Det här är Lund!

Det här är Lund Turistinformation
Våra besöksguider
Lunds historia
Lund är Sveriges äldsta stad med en över tusen år lång och komplex historia, men också en av Nordens största universitetsstäder och en humorstad. På den här sidan finns en översiktlig sammanfattning av Lund för att underlätta för dig som turist och besökare att få en överblick av vad som är mest intressant och speciellt med Lund som besöksmål. I texten finns länkar till flera av besöksguiderna som berättar mer om Lund och de främsta sevärdheterna.

Lunds studentsångare på Universitetsplatsen första maj Lunds studentsångare sjunger vårsånger på trappan till Universitetshuset 1 maj varje år.

En av Nordens största universitetsstäder

Lund är en stad med omkring 100 000 invånare och ett av de största universiteten i Norden med omkring 47 000 studenter och 8 800 anställda. Alla dessa studenter bor förstås inte i Lund, men många gör det så universitetet och dess studenter syns mycket i Lund och bidrar till den speciella atmosfären som universitetsstad. Universitetet har gjort att Lund numera är en forskarstad med internationell forskning och många högteknologiska företag. Universitetet bidrar också till att Lund är en humorstad vilket kulminerar med Lundakarnevalen vart fjärde år. Ett bra och trevligt sätt att uppleva universitetsstaden Lund är att besöka de årliga evenemangen i samband med Siste april och Första maj

Lundakarnevalen vart fjärde år är det absolut största återkommande evenemanget i Lund.

Sveriges äldsta stad

Det som är mest intressant och unikt med Lund som besöksmål är stadens över tusen år långa och mycket komplexa historia. I kartan nedan ser man en grå fläck i mitten av det som är Lund numera. Det grå området är det som utgjorde hela Lunds stadsområde i 900 år, från slutet av 900-talet till mitten av 1800-talet. Sedan dess, på bara 150 år, har Lund vuxit till dagens relativt stora stad.

Karta över Lund Lunds föregångare Uppåkra i söder, och Lunds vikingatida och medeltida stadsområde i mitten av dagens Lund.

Den grå fläcken söder om Lund är det som idag kallas Uppåkra, och som var föregångare till Lund. Troligen kallades platsen Lund. Uppåkra uppstod som en bosättning omkring 100 år före Kristus och växte under tusen år till norra Europas största vikingatida stadsområde, även om det inte liknade en traditionell stad med kvarter, tomter och gator. Det finns inget kvar av det vikingatida Uppåkra och området kommer vara föremål för arkeologiska undersökningar under överskådlig framtid.

Centrum av det vikingatida Lund som fanns i Uppåkra Platsen där centrum fanns i det som var Lunds föregångare som numera är Uppåkra.

Danska vikingar måste ha attackerat det vikingatida stadsområdet i Uppåkra år 964 eftersom de då erövrade de sydvästra delarna av Skåne. Troligen byggdes den första kyrkan där Lund finns idag redan samma år, och ganska snart anlades det som kom att bli hela Lunds stadsområde i 900 år. Det här gör Lund till Sveriges äldsta stad. De flesta av gatorna i Lunds vikingatida stadskärna har fortfarande samma sträckning som de fick när Lund anlades av de danska vikingarna för över tusen år sedan.

Sortorget i Lund är Sveriges äldsta torg Stortorget i Lund anlades troligen omkring år 970 och är därmed Sveriges äldsta torg.

Den danska kyrkostaden Lund

Lund blev en viktig dansk kyrkostad redan under vikingatiden med nio träkyrkor, två stenkyrkor och något slags kloster, som också var byggt med sten. Det är ändå medeltiden som är Lunds riktiga storhetstid. År 1103 blev Lund ärkebiskopssäte för en kyrkoprovins som omfattade hela det då kristna Skandinavien. Därmed blev Lund blev kyrkans administrativa och ekonomiska centrum för Skandinavien, och var det under hela medeltiden. Det fanns som mest 22 kyrkor och 4 kloster i staden. Lunds första domkyrka och Skandinaviens första ärkebiskopskyrka revs efter reformationen, men finns idag kvar som Drottens kyrkoruin.

Drottens kyrkoruin i Lund Drottens kyrkoruin är ruinen efter det som var Lunds första domkyrka och Skandinaviens första ärkebiskopskyrka.

Reformationen i Danmark, den 30 oktober 1536, innebar slutet för medeltiden och blev en katastrof för Lund. Under de följande hundra åren förlorade Lund mer än 75 procent av sin befolkning, som före reformationen som mest uppgått till omkring sex tusen invånare i det medeltida Lund. De flesta av alla Lunds medeltida kyrkor och kloster revs efter reformationen och det är bara två av dem som finns kvar än idag, Lunds domkyrka, som numera är Sveriges mest besökta kyrka och Lunds absolut störta besöksmål, och den lilla vackra Klosterkyrkan.

Lund var en dansk stad i omkring 700 år fram till fredsuppgörelsen i Roskilde den 26 februari 1658. Lund har varit en svensk stad i snart 370 år, men var en dansk stad under nästan dubbelt så lång tid, så väldigt mycket av Lunds historia är dansk historia.

Den danska flaggan Dannebrog vid Anders Sunesens gravtumba i Lunds domkyrka Den danska flaggan Dannebrog vid Anders Sunesens gravtumba i Lunds domkyrka

Den svenska universitetsstaden Lund

Lunds universitet grundades den 19 december 1666, bara åtta år efter att Lund blev en svensk stad. Det vackra vita Universitetshuset, en av Lunds mest fotograferade byggnader, stod färdigt 1882. Kung Karl XII vistades i Lund mellan 1716 och 1718 och regerade Sverige härifrån. Mellan 1896 och 1899 var Lund hemvist för August Strindberg, en av Sverige mest kända författare. Nu 500 år efter den danska reformationen har Lund återhämtat sig och är den tolfte största staden i Sverige.

Universitetshuset i Lund Universitetshuset i Lund är en av Lunds mest fotograferade byggnader.