× [Bild]

Hällestads kyrka

Besöksupplevelse Sevärdhet
ca. 4 timmar
Fri entré (161) 29 min.
Lund Bankgatan
Torna Hällestad torget
Se också
Besöksupplevelser i Dalby
Hällestads kyrka nämns inte i reseguider om Sverige trots att det är en fantastiskt vacker sevärdhet med dess vackra kalkmålningar från 1400-talet i långhusets korsvalv.

Dessutom finns det tre väldigt historiskt intressanta runstenar inmurade i kyrkans yttervägg. De berättar om kung Harald Blåtands yngre bror Toke Gormsson, som var härskare över Skåne från år 971 fram tills han dog år 986.

Den lilla byn Torna Hällestad, där kyrkan finns, ligger knappt 20 km öster om Lund, och det finns bra bussförbindelse dit från Lund. Kyrkan är öppen dagligen, se kyrkans webbplats för aktuella öppettider.

Kalkmålningarna från 1400-talet i Hällestas kyrka

Arkeologiska undersökningar har visat att det har funnits bebyggelse i Torna Hällestad så tidigt som på tusentalet. Kyrkan byggdes troligen i sten någon gång under 1100-talet som en romansk kyrka med rakt kor. Den är helgad åt treenigheten, Sankt Trinitas, vilket även Drotten, Lunds första domkyrka, var.

Hällestads kyrka Torna Hällestad har drabbats hårt av krig flera gånger. I februari 1452 drog den svenske kungen Karl Knutsson fram genom Skåne med en stor svensk här som plundrade och brände där de drog fram. Den 17 februari 1452 övernattade de i Dalby kloster och dagen därpå förstörde de troligen Hällestads kyrka. Förmodligen var det i samband med att kyrkan återställdes efter det som den byggdes upp med tegelmurar och fick sin nuvarande gotiska stil med de valv som finns fortfarande. Kalkmålningarna i valven har daterats till 1460. Kyrkan hade inte något torn på den tiden, det byggdes till under 1500-talet och gjordes ytterligare högre under 1700-talet.

I samband med det fälttåg som brukar kallas för Horns krig, som ingick i kriget mellan Sverige och Danmark 1643 till 1645, och som slutade med freden i Brömsebro 1645, så drabbades Torna Hällestad hårt. Nästan hela befolkningen sägs ha dött efter en massaker i oktober 1644 då svenska soldater under ledning av general Gustaf Horn slog till mot byn. Några månader senare brände svenskarna ner prästgården i Dalby också, vilket gjorde att Hällestad blev pastoratets moderförsamling, vilket det var fram till 1923. 1748 och 1883 drabbades Hällestad av stora bränder och bl.a. gick kyrkans arkiv förlorade.

Guide till kalkmålningarna

Kalkmålningarna från omkring 1460 skildrar passionshistorien i nya testamentet i bibeln med åtta bilder, dvs. historien om Jesu lidande och död under den sista tiden av hans liv. Målningarna gjordes av kyrkomålaren Nils Håkanssons verkstad som bestod av en grupp konstnärer som brukar kallas för Vittskövlegruppen eller Vittskövlemästaren.

Kalkmålningarna i långhusets östra korsvalv i Hällestads kyrka Långhusets östra korsvalv där kalkmålningarnas berättelse börjar med bilden till vänster i korsvalvets norra valvtravé. Målningarnas syfte var att fungera som en kort sammanfattning av bibeln till församlingsmedlemmar som inte kunde läsa eller hade någon egen bibel. Det är ett exempel på det som brukar kallas för Biblia Pauperum eller "de fattigas bibel". Efter reformationen av den danska kyrkan 1536 kalkades målningarna över men de togs fram igen i början av 1900-talet.

Kalkmålningarnas berättelse finns i de två korsvalven i långhuset. De börjar i det valvtravé (de fyra delar som valvet utgörs av), som vetter mot långhusets norra vägg i det östra korsvalvet närmast koret. Därifrån fortsätter berättelsen i medsols riktning runt korsvalvet. Berättelsen fortsätter sedan i det valvtravé som vetter mot öster, mot koret i det västra korsvalvet närmast kyrkans ingång, och fortsätter medsols även i det korsvalvet.

Bilderna nedan av kalkmålningarnas åtta bilder gör inte dem rättvisa. Man får en helt annan helhet när man själv ser hela målningarna och de blir mycket tydligare än i bilderna. Syftet med bilderna nedan är att man ska kunna jämföra med målningarna i valven för att förstå i vilken ordning de kommer. De första fyra bilderna som finns i långhusets östra korsvalv:

Jesus rider in i Jerusalem Jesus tvättar lärjungarnas fötter
Jesus rider in i Jerusalem på en åsna följd av lärjungarna. Till höger står Herodes i stadsporten och väntar på dem. Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Simon Petrus är den lärjunge som sitter närmast Jesus, med fötterna i en balja.
Jesus och lärjungarna och äter Jesus ber i Getsemane trädgård
Jesus och lärjungarna sitter och äter, vilket illustrerar instiftandet av nattvarden. Jesus ber i Getsemane trädgård medan lärjungarna sover.

De här fyra bilderna finns i långhusets västra korsvalv, det som finns närmast kyrkans ingång:

Judas förråder Jesus Jesus förs till Herodes
Judas med en pung med silverpenningar i bältet förråder Jesus med en kyss. Jesus förs av soldater till Herodes.
Jesus förs till Kajafas Jesus förs till Pontius Pilatus
Jesus förs av soldaterna till översteprästerna Kajafas och Hannas i templet i Jerusalem. Jesus förs av soldaterna till den romerske ståthållaren Pontius Pilatus som tvår sina händer i ett fat med vatten.

Det fanns kalkmålningar på kyrkans väggar också, men idag finns det bara fragment kvar av dem, bl.a. en bild i östra delen av långhusets norra vägg som föreställer korsfästelsen. De målningar som finns i koret och i tvärskeppet är gjorda senare i samband med en ombyggnad 1859.

Kyrkans inredning

Koret i Hällestads kyrka Ovanför predikstolen hänger en sexkantig baldakin som är prydd med sex vapensköldar. En av dem, som är vänd ut mot långhuset och prydd med tre rosor och vad som ska föreställa två lejontassar, tillhör adelsätten von Becker. Generalmajoren Johan Wilhelm von Beckern, som tillhörde ätten, begravdes i kyrkan efter sin död den 27 mars 1733.

Predikstolen tillverkades 1752 av träsnidaren Johan Ullberg från Finja i norra Skåne. Dess sidor är försedda med fyra gudinnor som representerar de fyra dygderna, en orm för vishet eller rättrådighet, en kalk för tron, en fågel för hoppet och ett barn för kärleken.

1859 revs kyrkans medeltida kor och ersattes med det nuvarande koret med tvärskepp och absid. Målningarna i koret och tvärskeppet gjordes i samband med den här ombyggnaden.

Vackra glasmålningar i Hällestads kyrka Altaret och altaruppsatsen tillverkades 1901 av den dåvarande prästen Nils Wanngren, som hade arbetat som snickare tidigare. Ritningarna gjordes av arkitekten Henrik Sjöström, som varit elev till den tidigare domkyrkoarkitekten i Lund, Helgo Zettervall. Fasaden till orgeln tillverkades 1903 och ritades också av Henrik Sjöström. Den nuvarande orgeln tillverkades 1972 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

I kyrkans absid sitter fönster med vackra glasmålningar som gjordes 1912 efter ritningar av den dåvarande domkyrkoarkitekten i Lund, Theodor Wåhlin. Dopfunten tillverkades 1961 av stenhuggarmästaren Eric Johansson från Dalby. Han skänkte den till kyrkan som minne över sin konfirmation där. Dopfunten är gjord av sandsten från Höör, samma typ av sten som Lunds domkyrka är byggd av. Stenhuggarmästaren Eric Johansson ledde även stenhuggeriarbeten i samband med en stor restaurering av Lunds domkyrka under 1950- och 1960-talet.

Högt upp på tornet, ovanför ingången till kyrkan, sitter ett ur som hantverkaren Lars Larsson tillverkade 1824, och som han och hans hustru skänkte till kyrkan.

Guide till runstenarna om Toke Gormsson

På utsidan av kyrkans tvärskepp och absid sitter tre runstenar inmurade sedan ombyggnaden 1859. De har suttit i kyrkans mur redan tidigare, sedan någon gång under medeltiden, och brukar kallas för Hällestadsstenarna. Texten på stenarna har tolkats enligt beskrivningen nedan.

Hällestadssten 1 Hällestadssten 2 Hällestadssten 3
Hällestadssten 1Hällestadssten 2Hällestadssten 3

Hällestadssten 1

Eskil satte denna sten efter Toke, Gorms son, hans trogne herre. Han flydde inte vid Uppsala. Kämpar reste efter sin broder stenen på berget, den står fast med runor. De gingo närmast Gorms son Toke.

Hällestadssten 2

Asgot reste denna sten efter Ärre, sin broder. Och han var Tokes hirdman. Nu skall stenen stå på berget.

Hällestadssten 3

Asbjörn, Tokes hirdman, satte denna sten efter Toke, sin broder.

Toke, som nämns som Gorms son, var en yngre bror till kung Harald Blåtand. Deras far hette Gorm och kallades för Gorm den gamle. På en annan runsten nära Ystad, som brukar kallas för Sjörupstenen, nämns en Asbjörn, Tokes son, och det skulle kunna vara samma Asbjörn som nämns på en av de här runstenarna.

De tre runstenarna berättar om det som har blivit känt som Slaget vid Fyrisvallarna utanför Gamla Uppsala. Det inträffade år 986 och i det slaget stupade Toke Gormsson. Tidigare var det inte mycket som var känt om vad som hände, men sommaren 2021 publicerades sensationell ny information om det i boken "Vikingakungens guldskatt".

De sydvästra delarna av Skåne och järnålders- och vikingastaden i det som numera är Uppåkra, erövrades år 964 av kung Harald Blåtands brorson, som också hette Harald men som kallades för Guldharald. Till sin hjälp hade han vikingar från den mytomspunna vikingaborgen Jomsborg. Guldharald blev därefter härskare över Skåne under kung Harald Blåtand. År 970 avrättades Guldharald efter att han krävt att få mer makt eftersom han var son till Harald Blåtands äldre bror Knut. Därefter utsåg Harald Blåtand sin yngre bror Toke Gormsson som ny härskare över Skåne år 971.

Harald Blåtand dog hösten år 985, och Toke Gormsson valdes till ny kung för danerna. Toke for till Uppsala tillsammans med kung Erik Segersälls brorson Styrbjörn, för att hjälpa Styrbjörn att återta sin avlidne far Olofs rike. Samtidigt skickade Svend Tveskæg, som konkurrerade med Toke Gormsson om makten över danerna, i hemlighet ett sändebud till kung Erik och slöt en pakt med honom. Svend fick Toke avsatt och sig själv vald som ny kung för danerna. Toke Gormsson stupade i det slag som stod mot kung Erik år 986 vid Fyrisvallarna utanför Uppsala. Det är den händelsen som de tre runstenarna berättar om.

Två av runstenarna i koret till Hällestads kyrka Kyrkans kor med Hällestadssten 1 och 2. Hällestadssten 3 sitter på andra sidan av koret, till höger i bilden.