× [Bild]

Besöksupplevelser i Dalby

(160) 25 min.
Lund C
Dalby busstn
Högupplöst karta
Besöksupplevelser Dalby kyrka
Dalby Söderskog
Dalby galgbacke
Se också
Hällestads kyrka
Dalby är ett kulturhistoriskt intressant, uppåt tusen år gammalt, besöksmål omkring 10 km öster om Lund. Arendala tingsplats, som var tingsplatsen för skånska landstinget under tusentalet, ligger också strategiskt placerad mellan Lund och Dalby.

Precis som i Lund så fanns det en kungsgård i Dalby under tusentalet. En kungsgård som den tyska biskopen Egino fick ta i besittning år 1059, och påbörja bygget av Dalby kyrka som sin biskopskyrka för det nya biskopsstiftet i Dalby. Detta gör att Dalby kyrka är Nordens äldsta bevarade kyrka. Samtidigt blev engelsmannen Henrik biskop för biskopsstiftet i Lund På så sätt skapdes en kyrkopolitisk matbalans mellan tyska och anglosaxiska missionsintressen.

I Dalby finns också nationalparken Dalby Söderskog, som verkar ha varit en kunglig jaktpark på tusentalet, och en galgbacke.

Dalby kyrka Dalby kyrka, påbörjad år 1060, är Nordens äldsta bevarade kyrka.

Det finns bra bussförbindelse från Lund till Dalby och när man kommer fram är det bara ca. 150 meter att gå från Dalby busstation till Dalby kyrka (1). Vill man samtidigt besöka nationalparken Dalby Söderskog (2) så är det ca. 1,5 km att gå för att komma dit. Det finns tyvärr ingen bra bussförbindelse från Dalby centrum till Dalby Söderskog. Däremot finns det bussförbindelse direkt mellan Lund och Dalby Söderskog. Vill man besöka Dalby galgbacke (3) så är det ca. 1,2 km att gå från busstationen för att komma dit. Kartan nedan över Dalby finns också som en Högupplöst karta över Dalby som man kan zooma in i.

Besökskarta för Dalby Dalby med besöksmålen Dalby kyrka (1), nationalparken Dalby Söderskog (2) och Dalby galgbacke (3).

Numera är Dalby en ca. 4 km² stor ort med nästan 7 000 invånare. Under äldre tid bestod Dalby av två byar, som historikern Adam av Bremen någon gång under andra halvan av tusentalet nämner som Dalbyarna i plural. Den ena kallades för Norreby och den andra kallades för Söderby, mellan dem fanns kungsgården som en storgård.

Karta över Dalby på tusentalet Dalby under tusentalet med Norreby (1), Söderby (2), kungsgården (3) och den kungliga jaktparken (4). I kartan till höger ser man skuggade områden som visar ungefär var Norreby (1) och Söderby (2) fanns. Däremot vet man inte hur stora de två byarna var. Kungsgården (3) fanns ungefär där Dalby kyrka finns nu, men man vet inte hur den äldsta kungsgården såg ut. När Skåne delades in i två stift år 1059 med ett biskopssäte i Dalby och ett i Lund, så fick tysken Egino, som biskop för Dalby stift, ta kungsgården i besittning och påbörja bygget av en kyrka. Dalby kyrka är därmed Nordens äldsta bevarade kyrka, även om den både har varit klosterkyrka och har utsatts för många förändringar sen dess.

Strax utanför Dalby åt nordväst finns nationalparken Dalby Söderskog där det troligen anlades en kunglig jaktpark under tusentalet (4). Den utgjordes av det skuggade området som omgavs av en 1 650 meter lång jordvall. På nordöstra sidan av Dalby Söderskog finns ett öppet område som betas av hästar och kor, och nordöst om det öppna området finns ett skogsområde. Det öppna området och skogsområdet utgör ett naturreservat som kallas för Dalby Norreskog. På tusentalet och under medeltiden var det ett sammanhängande område som brukar kallas för Dalby hage, som tillhörde kungsgården på tusentalet och Dalby kloster under medeltiden.

Dalby Söderskog Den täta lummiga nationalparken Dalby Söderskog som den ser ut under sommaren.

Dalby galgbacke Dalby galgbacke är en plats med mörk historia. Det står en sten på kullen där galgbacken troligen fanns, men det finns ingen information om vem som rest stenen där och när det skedde. Det finns inte heller några arkeologiska fynd dokumenterade som bevisar att det verkligen var där som galgbacken fanns. Om det är rätt ställe, vilket det troligen är, så finns kvarlevorna efter de flesta vars liv slutade på galgbacken i Dalby, begravda i kullen under stenen som står på platsen.

I arkiven hittar man uppgifter om flera av dem som avrättades i Dalby under 1700-talet och 1800-talet. Mord, mordbrand, tidelag och blodskam är några av de brott som nämns. Gärningspersonerna straffades med halshuggning, stegling och i några fall genom att bli brända på bål efter avrättningen. Vi berättar om några av dem på vår sida om Dalby galgbacke.