Lunds koloniområden

Cykelutflykt eller
promenad, från 2
timmar och uppåt
Broschyr
Här i Lund finns det 18 vackra koloniområden som allmänheten är välkomna att besöka under sommaren. Mellan den 1 april och den siste september är de öppna varje dag från kl. 08:00 till 20:00. Koloniområdena är inte bara vackra utan de är också kulturhistoriskt intressanta. Fyra av dem är redan över hundra år gamla!

[Bild] En vacker kolonilott hos det över hundra år gamla Sankt Månslyckans koloniområde . Kan svensk sommar illustreras bättre än så här?

Kartan nedan visar vara alla Lunds 18 koloniområden finns. Läs mer om Lunds kolonihistoria och om de olika koloniområdena i vår turistbroschyr om Lunds koloniområden .

[karta]

1. Sankt Hans

Koloniområdet Sankt Hans anlades 1995 och har 44 kolonilotter och 5 odlingslotter. Det är det senast anlagda koloniområdet i Lund.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

2. Oscarshem I

Koloniområdet Oscarshem I anlades 1964 och har 60 kolonilotter.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

3. Oscarshem II

Koloniområdet Oscarshem II anlades 1970 och har 42 kolonilotter.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

4. Oscarshem III

Koloniområdet Oscarshem III anlades 1976 och har 50 kolonilotter. Koloniområdet har en egen webbplats också.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

5. Viktoria

Koloniområdet Viktoria anlades 1981 och har 20 kolonilotter. Koloniområdet är det näst minsta efter koloniområdet Örjan och brevduvekolonin. Koloniområdet har en egen webbplats också.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

6. Örjan

Koloniområdet Örjan anlades 1946 och har 17 kolonilotter. Det är Lunds minsta koloniområde efter brevduvekolonin.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

7. Sankt Månslyckan

Koloniområdet Sankt Månslyckan anlades 1907 och har 95 kolonilotter. Det är Lunds näst äldsta och näst största koloniområde. Koloniområdet har både en egen webbplats och Facebooksida också.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

8. Haga

Koloniområdet Haga anlades 1931 (möjligen 1934) och har 64 kolonilotter.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

9. Västhagen

Koloniområdet Västhagen anlades 1943 och har 43 kolonilotter.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

10. Västra Sommarstaden

Koloniområdet Västra Sommarstaden anlades 1940 och har 72 kolonilotter.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

11. Högbo

Koloniområdet Högbo anlades 1975 och har 25 kolonilotter.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

12. Brevduvekolonin

Brevduvekolonin anlades 1943 som koloniområde för Lunds Brevduveförening som bildades 1934. Med sina 15 kolonilotter är det Lunds minsta koloniområde.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

13. Klostertäppan

Koloniområdet Klostertäppan anlades 1982 och har 24 kolonilotter. Det är det näst nyaste koloniområdet som har anlagts i Lund.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

14. Gläntan

Koloniområdet Gläntan anlades 1948 och har 27 kolonilotter.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

15. Täppan

Koloniområdet Täppan anlades 1915 och har 81 kolonilotter. Koloniområdet har en egen Facebooksida också.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

16. Öster I

Koloniområdet Öster I anlades 1905 och har 118 kolonilotter. Det är Lunds första och största koloniområde. Koloniområdet har både en Facebooksida och en sida i Instagram också.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

17. Öster II

Koloniområdet Öster II anlades 1919 och har 73 kolonilotter. Koloniområdet har både en egen webbplats och en sida i Instagram också.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]

18. Solhällan

Koloniområdet Solhällan anlades 1953 och har 80 kolonilotter. Koloniområdet har en egen webbplats också.

[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]
[Bild] [Bild]