× [Bild]

Enkel översikt över Lunds historiska kyrkor

Siffror med  vit  bakgrundsfärg anger kyrkor som finns kvar än idag. Siffror med  svart  eller  grå  bakgrundsfärg anger kyrkor som inte finns kvar längre. För de med svart bakgrundsfärg finns det en markering i marken eller skyltar på fasaden på husen som finns där kyrkorna har funnits förut. På den här sidan hittar man en enkel översikt över alla Lunds vikingatida och medeltida kyrkor, samt Allhelgonakyrkan som byggdes senare långt efter medeltidens slut. Den här översikten gör det enkelt om man bara vill hitta en viss kyrka eller se var alla Lunds vikingatida och medeltida kyrkor fanns, och är ett komplement till besöksupplevelsen om kyrkostaden Lund som berättar mer om alla de olika kyrkorna.

Det finns också en kyrkohistorisk översikt som visar hur många kyrkor Lund hade som mest under vikingatiden och under medeltiden. Där listas de olika kyrkorna istället under olika tidsperioder.

Karta över alla Lunds vikingatida och medeltida kyrkor

1) Svend Tveskægs träkyrka Sankt Trinitatis Salvator

2) Träkyrkan "Södra Kattesundskyrkan"

3) Trinitatis Salvator - Drotten

4) Träkyrkan Östra Kattesundskyrkan

5) Lunds domkyrka

6) Klosterverksamheten Sankt Laurentius brödraskap

7) Toke Gormssons träkyrka (Sankt Laurentius)

8) Sankt Nikolaus

9) Franciskanerkonventet Sankta Katarina

10) Kungsgårdskyrkan Sankt Clemens

11) Sankt Jakob

12) Sankta Maria och Sankt Peters kloster

13) Sankt Peter vid Bredgatan

14) Sankt Olof

15) Allhelgonakyrkan

16) Allhelgonaklostret

17) Sankt Paul

18) Sankt Thomas

19) Sankt Jörgens hospitalskyrka Sankt Johannes evangelisten

20) Sankta Maria Magle

21) Sankt Mikael

22) Dominikanerkonventet Sankta Maria Magdalena

23) Sankt Hans

24) Sankt Mårten

25) Sankt Botulf

26) Sankta Maria Minor

27) Sankt Andreas

28) Heligkors

29) Sankt Stefan

30) Helgeandshusets hospitalskyrka Sankt Godehard

31) Lilla Sankt Peter vid Grönegatan

32) Sankt Måns