× [Bild]

Kyrkohistorisk översikt

Siffror med  vit  bakgrundsfärg anger kyrkor som finns kvar än idag. Siffror med  svart  eller  grå  bakgrundsfärg anger kyrkor som inte finns kvar längre. För de med svart bakgrundsfärg finns det en markering i marken eller skyltar på fasaden på husen som finns där kyrkorna har funnits förut. På den här sidan hittar man en kyrkohistorisk översikt över Lunds vikingatida och medeltida kyrkor. Översikten visar hur många kyrkor Lund hade som mest under vikingatiden och under medeltiden. Den här översikten är ett komplement till besöksupplevelsen om kyrkostaden Lund som berättar mer om alla de olika kyrkorna.

Det finns också en enkel översikt över alla Lunds vikingatida och medeltida kyrkor, samt Allhelgonakyrkan som byggdes senare långt efter medeltidens slut. Den översikten gör det enkelt om man bara vill hitta en viss kyrka eller se var alla Lunds vikingatida och medeltida kyrkor fanns.

Karta över alla Lunds vikingatida och medeltida kyrkor

Träkyrkor före 1020-talet

1) Svend Tveskægs kyrka Trinitatis Salvator

7) Toke Gormssons kyrka (Sankt Laurentius)

10) Sankt Clemens - Lunds första kyrka

Kyrkor under perioden 1060-1100

Kung Svend Estridsens stiftsreform seanst 1059, då engelsmannen Henrik blev Lunds stifts förste biskop, gav upphov till den första vågen av kyrkobyggnation som gjorde att Lund fick nio träkyrkor och två stenkyrkor. Alla träkyrkorna från den här perioden, utom södra och östra Kattesundskyrkorna, ersattes senare med kyrkor av sten.

2) Träkyrkan "Södra Kattesundskyrkan"

3) Stenkyrkan Trinitatis Salvator - Drotten

4) Träkyrkan Östra Kattesundskyrkan

6) Klosterverksamheten Sankt Laurentius brödraskap

10) Kungsgårdskyrkan Sankt Clemens av sten

21) Träkyrkan Sankt Mikael

24) Träkyrkan Sankt Mårten

25) Träkyrkan Sankt Botulf

26) Träkyrkan Sankta Maria in foro (Sankta Maria vid torget, senare Maria Minor)

27) Träkyrkan Sankt Andreas

28) Träkyrkan Heligkors

29) Träkyrkan Sankt Stefan

Kyrkor från omkring år 1100-1238 fram till reformationen 1536

När Lund blev ärkebiskopssäte 1103 för en kyrkoprovins som omfattade hela det kristina Skandinavien, gav det upphov till en ny våg av kyrkobyggnation som gjorde att Lund fick 22 kyrkor och fyra kloster.

Kloster och konvent

9) Franciskanerkonventet Sankta Katarina

12) Sankta Maria och Sankt Peters kloster (benediktinernunnor)

16) Allhelgonaklostret (benediktinermunkar)

22) Dominikanerkonventet Sankta Maria Magdalena

Kyrkor

3) Trinitatis Salvator - Drotten

5) Lunds domkyrka

8) Sankt Nikolaus

10) Kungsgårdskyrkan Sankt Clemens

11) Sankt Jakob

13) Sankt Peter vid Bredgatan

14) Sankt Olof

17) Sankt Paul

18) Sankt Thomas

19) Sankt Jörgens hospitalskyrka Sankt Johannes evangelisten

20) Sankta Maria Magle

21) Sankt Mikael

23) Sankt Hans

24) Sankt Mårten

25) Sankt Botulf

26) Sankta Maria Minor

27) Sankt Andreas

28) Heligkors

29) Sankt Stefan

30) Helgeandshusets hospitalskyrka Sankt Godehard

31) Lilla Sankt Peter vid Grönegatan

32) Sankt Måns

Kyrkor efter reformationen 1536

Efter reformationen revs alla Lunds medeltida kyrkor utom Lunds domkyrka och Klosterkyrkan som bevarades som församlingskyrkor.

5) Lunds domkyrka

12) Sankt Peters klosterkyrka

15) Allhelgonakyrkan (invigd 1891)