× [Bild]

Lunds medeltida stadskärna

Besöksupplevelser Domkyrkoområdet
Kyrkostaden Lund
Skånska landstinget
Den medeltida stadsvallen
Anders Sunesen
Klosterkyrkan
Medeltiden var en 400 år lång storhetstid för Lund. Det började med att Lunds domkyrka började byggas år 1081, och att kung Knut den Helige skänkte en förmögenhet den 21 maj 1085 med sitt gåvobrev. Gåvobrevet lade den ekonomiska grunden för bygget av Lunds domkyrka och för ett domkapitel med kaniksamfund och domskola. 1103 blev Lund ärkebiskopssäte för hela det kristna Skandinavien, vilket ledde till en ny våg av kyrkobyggnation som gjorde att Lund drygt 100 år senare hade 22 kyrkor och 4 kloster inom det 84 hektar stora stadsområdet. Lund började kallas för Metropolis Daniæ, Danmarks moderstad, och för en tid var Lund med omkring sex, sju tusen invånare Nordens största stad.

Lunds medeltida stadskärna

Så här såg det ut i det medeltida Lund

Den medeltida stadsvallen runt Lund byggdes på 1130-talet som en tydlig gräns för det som var hela Lunds stadsområde under nästan 800 år. I centrum låg torget som var längre men smalare än vad Stortorget är idag. Norr om torget fanns det medeltida domkyrkoområdet och norr om det fanns ärkebiskopsborgen Lundagård. Väster om domkyrkoområdet fanns kungsgården. Börja din upplevelse av det medeltida Lund med en promenad i det medeltida domkyrkoområdet.

Karta över Lunds medeltida stadskärna Lunds 84 hektar stora medeltida stadsområde som omgavs av stadsvall. Det fanns 20 kyrkor och 3 kloster inne i staden, och 2 kyrkor och ett kloster utanför stadsområdet. Torget fanns i centrum och väster om domkyrkoområdet fanns kungsgården.

Det medeltida Lund var framför allt en kyrkostad, hemvist för ärkebiskopen och centrum för hela det kristna Skandinavien. Kyrkorna hade klockor som ringde flera gånger dagligen för att kalla till de många gudstjänsterna. Bara två av kyrkorna och ett av klostren låg utanför stadsområdet. Upplev kyrkostaden Lund genom att gå på promenad till platserna för några av de vikingatida och medeltida kyrkorna. Vill man besöka allihop så kan man dela upp det på flera tillfällen.

Stortorget i Lund där det hölls landsting på 1100-talet Stortorget i Lund var centrum i det medeltida Lund och hemvist för skånska landstinget en tid på 1100-talet. Lund var också hemvist för skånska landstinget, där ärenden avgjordes för de delar av det danska riket där skånelagen gällde, vilket var Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Landstinget var också där som nya tronföljare godkändes av folket genom de s.k. kungahyllningarna. Landstingsplatsen fanns i Arendala sedan 970-talet, men flyttade in till det träbelagda torget i Lund under andra halvan av 1100-talet. Det dröjde dock inte länge förrän landstingsmötena flyttade ut ur staden igen, och Lerbäckshög blev landstingets nya hemvist ända fram till i början av 1600-talet. Om man vill kan man göra en cykelutflykt till tingsplatserna för skånska landstinget.

Ett annat intressant sätt att uppleva det medeltida Lund är att gå på promenad längs med den medeltida stadsvallen, som sträckte sig runt det som var hela Lund under nästan 800 år. Längs med vägen passerar man platserna för de fyra tullarna in till det medeltida Lund, och en massa andra kulturhistoriskt intressanta platser och sevärdheter.

Bevarad rest av den medeltida stadsvallen i Lund I stadsparken finns en drygt 500 meter lång bevarad rest av den medeltida stadsvallen som omgav staden Lund.

Lund var en dansk stad under nästan 700 år. Lund och Skåne har bara tillhört Sverige i drygt 360 år, sedan 1658. Ett av de bästa sätten att uppleva Lunds danska ursprung är nog att uppleva historien om Anders Sunesen och Dannebrog, en av de mäktigaste ärkebiskoparna i det medeltida Lund, och legenden om den danska flaggan Dannebrog.

[Bild] Den 15 juni varje år står flaggan Dannebrog intill Anders Sunesens grav i Lunds domkyrka .