× [Bild]

Lunds domkyrka 900 år 2023

Besöksupplevelse Evenemang
30 juni 2023 Se också
Lunds domkyrka
Lunds domkyrka började byggas på initiativ av den danske kungen Knut den Helige år 1081. Den första delen som blev klar var kryptan, vars högaltare invigdes den 30 juni 1123. Domkyrkan fyller därmed 900 år 2023 och det är förstås något som vi från Lunds ideella turistinformation Destination Lund kommer uppmärksamma. Vi vill sprida intressant information om Sveriges äldsta stad Lund och hur den vackra domkyrkan har påverkat Lunds historia på olika sätt för såväl besökare som Lundabor.

Domyrkojubileet uppmärksammades av domkyrkoförsamlingen enbart som ett rent liturgiskt evenemang. Lunds kommun och besöksnäringen gjorde däremot inget av det.

[Bild]

Vad handlar 900-årsjubileet om?

Den 30 juni 2023 är det 900 år sedan kryptans högaltare, eller huvudaltare, invigdes. Det skedde alltså den 30 juni 1123, och invigningen förrättades av Lunds dåvarande ärkebiskop Asser. Altaret helgades åt Johannes Döparen men också åt alla patriarker och profeter, och samtidigt lades det ner reliker i altaret. Genom att helga kryptans högaltare åt Johannes Döparen underströks dess roll som dopkyrka, eller s.k. baptiserium, och av den fysiska närheten till en dopbrunn. Själva domkyrkan var dock inte färdigbyggd vid den tiden. Domkyrkan invigdes först när högaltaret var färdigt, den 1 september 1145. Numera är Lunds domkyrka Sveriges mest besökta kyrka med omkring 700 000 besökare om året, när det inte är pandemi förstås.

[Bild] Högaltaret i Lunds domkyrkas krypta. Från början stod inte kryptans altare där det står nu, utan istället mitt i kryptans kor. Det är där den stora sarkofagen med kvarlevorna av ärkebiskop Birger Gunnersen finns numera, som man ser i bilden ovan. När Gunnersens sarkofag byggdes i början av 1500-talet så flyttades altaret längst in i kryptans absid där det står sedan dess. Det fanns även altare i kryptans norra och södra sidokapell. Altaret i det norra sidokapellet invigdes av ärkebiskop Asser den 22 juli 1126, och altaret i det södra sidokapellet den 11 januari 1131.

Knut den heliges gåvobrev

Lunds domkyrka började byggas år 1081, och den 21 maj 1085 donerade kung Knut den helige en förmögenhet som la grunden till bygget av domkyrkan.

"I den heliga och odelbara Treenigheten, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi önskar att alla i Kristus trogna skall veta hur jag, Knut, fjärde son till kung Magnus [Svend Estridsen], efter att ha ärvt riket av min fader har doterat den helige Laurentius visserligen ännu ej fullbordade kyrka i Lund ...
...
handlagt i Lund den 21 maj 1085"

Betydelsen av kung Knut den Heliges gåvobrev för den status Lund fick under medeltidens kan nog inte överskattas. Det lade inte bara grunden till bygget av Lunds domkyrka, utan också för ett domkapitel med nio kaniker, samt en domskola som finns kvar än idag som Katedralskolan i Lund.

[Bild] De första sidorna ur Knut den heliges gåvobrev. Man ser de två första sidorna ur gåvobrevet i bilden till höger. Det är dock inte originalet, eftersom det är försvunnet, utan en senare gjord avskrift som numer finns på Universitetsbiblioteket i Lund. Som citatet ovan visar så nämner kungen den "visserligen ännu ej fullbordade kyrkan" i gåvobrevet. I en notis från 1081 i Lunds domkapitels minnesbok Necrologium Lundense, som också finns hos Universitetsbiblioteket i Lund, står det om att Knut den Helige grundlagt bygget av en ny kyrka i Lund det året. Det har länge antagits att det handlar om en kyrka som varit föregångare till Lunds domkyrka och som fanns på samma plats innan domkyrkan byggdes där. Numera tror man istället att det handlar om Lunds domkyrka som då alltså började byggas på initiativ av kung Knut den helige år 1081.

Lunds medeltida stadskärna

Lunds domkyrka är visserligen Lunds absolut största och mest kända besöksmål, men Lunds medeltida stadskärna har så mycket mer än så att erbjuda besökare. Det är inte lätt att upptäcka spåren efter all den intressanta och storslagna historia som har utspelat sig i Lund, men här på vår webbplats finns Lunds största utbud av turistinformation, inte minst om Lunds medeltida stadskärna. Med hjälp av denna information kan besökare eller intresserade Lundabor guida sig själva, t.ex. hur det såg ut i det medeltida domkyrkoområdet och hur det såg ut i den medeltida kyrkostaden Lund.

[Bild]